» Kế Toán Nâng Cao » Tính Giá Thành Sản Xuất » Cách tính giá thành sản xuất

Cách tính giá thành sản xuất

Lượt Xem: 559

Cách tính giá thành sản xuất

–     Hướng dẫn tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất?

–     Các thiết kế giá thành sản xuất sao cho phù hợp loại hình doanh nghiệp?

***Khái niệm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan tới khối lượng sản phẩm hoàn thành.

+++ Bước 1: lập định mức nguyên vật liệu
       – Định mức nguyên vật liệu chính
       – Định mức nguyên vật liệu phụ
+++ Bước 2: xác định công thức, thiết kế form tính giá thành
       – Thiết kế ngang: phù hợp với những công ty sản xuất sản phẩm đồng loạt
       – Thiết kế dọc: phù hợp những công ty sản xuất sản phẩm theo đơn hàng

       – Lựa chọn phương pháp tính giá thành

2. Phân loại giá thành sản xuất sản phẩm

        + Giá thành kế hoạch

        + Giá thành định mức

        + Giá thành thực tế

– Theo chi phí phát sinh:

       + Giá thành sản xuất

       + Giá thành tiêu thụ

Mỗi phương pháp sẽ cho ra kết quả theo mong muốn, các phương pháp tham khảo sau:

1. Phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp)

Thích hợp với loại hình doanh nghiệp sản xuất giản đơn, có số lượng mặt hàng ít, khối lượng sản xuất lớn, chu kỳ sản xuất ngắn.

Tổng giá thành sp hoàn thành trong kỳ = CPSX dở dang đầu kỳ + CPSX phát  sinh trong kỳ - Các khoản làm giảm chi phí  - CPSX dở dang cuối kỳ

2. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Dùng trong trường hợp cùng một quy trình sản xuất vừa tạo ra sản phẩm chính vừa cho sản phẩm phụ (sản phẩm phụ không phải là đối tượng tính giá thành và được định giá theo mục đích tận thu).

Tổng giá thành sp chính hoàn thành trong kỳ = CPSX SP chính dở dang đầu kỳ + CPSX phát  sinh trong kỳ - Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính - CPSX SP chính dở dang cuối kỳ

3. Phương pháp phân bước

Áp dụng với các doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành SP giai đoạn 1 + Giá thành SP giai đoạn 2 + ... + Giá thành SP giai đoạn n

4. Phương pháp hệ số

Là phương pháp được áp dụng khi trong cùng một quá trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm được mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất. Theo phương pháp này, kế toán phải định ra được hệ số quy đổi cho mỗi loại sản phẩm

– Giá thành đơn vị sản phẩm gốc = Tổng giá thành sản xuất của tất cả các loại sản phẩm/ Tổng số sản phẩm gốc (kể cả quy đổi)

– Giá thành đơn vị sản phẩm từng loại = Giá thành đơn vị sản phẩm gốc x Hệ số quy đổi sản phẩm từng loại

Dùng trong trường hợp cùng một quy trình sản xuất có nhiều nhóm sản phẩm cùng loại. Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức), kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại

5. Phương pháp định mức

+ Doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định

+ Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được định mức

+ Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.

– Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành kế hoạch (hoặc định mức) đơn vị sản phẩm từng loại x Tỉ  lệ chi phí (%)

– Tỉ  lệ chi phí (%) = Tổng giá thành sản xuất thực tế của các loại sản phẩm x 100 / Tổng giá thành sản xuất  kế hoạch (hoặc định mức) của các loại SP

– Giá thành thực tế = Giá thành định mức (+) (–) Chênh lệch do thay đổi định mức (+) (–)  Chênh lệch do thoát ly định mức

-Nguyên nhân thay đổi định mức:

+ Do trang thiết bị sản xuất hiện đại.

+ Trình độ tay nghề của công nhân tăng lên.

+ Trình độ tổ chức quản lý sản xuất tăng lên.

6. Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau.

+ Đầu tiên là tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.

+ Xác định tỷ lệ tính giá thành :g Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức.

Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành thực tế toàn bộ sản phẩm / Tổng giá thành theo kế hoạch (Định mức) x 100    

Xác định giá thành theo từng quy cách, kích cỡ, phân cấp trên cơ sở tỷ lệ:

Giá thành thực tế   =  Giá thành kế hoạch  x  giá thành tỷ lệ

7. Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số

 Tính giá thành theo phương pháp hệ số áp dụng với những doanh nghiệp mà trong một chu kỳ sản xuất cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

– Xác định giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm /  Tổng số sản phẩm gốc

– Quy đổi sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số quy định:

Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại

– Xác định giá thành của từng loại sản phẩm:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số lượng sản phẩm tiêu chuẩn của từng loại x Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

8. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

 Tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay còn gọi là phương pháp trực tiếp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…).

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp này là từng loại sản phẩm hay dịch vụ.

Công thức tính giá thành sản phẩm:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất kinh doanh  dở dang cuối kỳ

Giá thành sản phẩm đơn chiếc = Tổng giá thành sản xuất sản phẩm / Số lượng sản phẩm hoàn thành

+++ Bước 3: tập hợp tính giá thành: 621,622,627
– Cân đối lãi lỗ cho từng sản phẩm, từng đơn hàng
– Xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Kế toán sản xuất

Kế toán sản xuất

Ngày:

Xây dựng định mức nguyên vật liệu tạo nên thành phẩm sản xuất

Xây dựng định mức nguyên vật liệu tạo nên thành phẩm sản xuất

Ngày:

Tổng quan về công ty sản xuất đồ gỗ nội thất

Tổng quan về công ty sản xuất đồ gỗ nội thất

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 325

Hôm qua: 1348

Tuần này: 4416

Tuần trước: 9397

Tháng này: 7306

Năm nay: 321832

Tổng truy cập: 730404

X