» Kế Toán Nâng Cao » Kế Toán Xây Dựng » Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Lượt Xem: 2992

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

–       Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng ?

–       Cách hạch toán Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 622

–       Cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng

–       Cách tính chi phí nhân công trong xây dựng, xây lắp

---> Phần 01: Hạch toán theo chế độ kế toán về giao khoán

Trường hợp 01: Nếu là giao khoán nhân công cho công ty khác (pháp nhân) thực hiện thì: hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + thanh lý + chứng từ thanh toán + hóa đơn thuế GTGT

–       Không phải làm quyết toán thuế TNCN, ko phải lo bất kỳ  1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm

–       Hạch toán: Nợ TK154*,622,621,1331/ Có TK 331 tùy theo thực tế để hạch toán cho phù hợp --> Nợ TK 331/ Có TK 111 (hóa đơn dưới 20 triệu) , 112 (hóa đơn trên 20 triệu)

+ Trường hợp 02:  Nếu là giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân): hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + chứng minh nhân dân + chứng từ thanh toán+……+ Hóa đơn bán hàng thông thường do thuế cấp

–       Không phải làm quyết toán thuế TNCN, ko phải lo bất kỳ  1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm, không cần làm hợp đồng lao động với cá nhân nào thuộc tổ đội nhóm này

***Căn cứ: TT 92 Điu 2. Phương pháp tính thuế đi vi cá nhân kinh doanh np thuế theo phương pháp khoán .

+++ Khoản 2 mục b1:

*** Dch v, xây dng không bao thu nguyên vt liu:

T l thuế giá tr gia tăng là 5%;

T l thuế thu nhp cá nhân là 2%.

---> Nếu người nhận thu nhập tự đi khai thuế

–       Hạch toán: Nợ TK 154*,622,621/Có TK 331 ---> Nợ TK 331/ Có TK 111 (hóa đơn dưới 20 triệu) , 112 (hóa đơn trên 20 triệu)

---> Nếu doanh nghiệp khai và nộp thuế hộ:

–       Hạch toán: Nợ TK 154*,622,621/Có TK 331 = 200 triệu

+ Nợ TK 331/ Có TK 111 (hóa đơn dưới 20 triệu) , 112 (hóa đơn trên 20 triệu) = 186 triệu

+ Nợ TK 331/ Có TK 3335 thuế TNCN= 200 tr x 2% = 4 triệu, Có TK 33311 thuế GTGT = 200tr x 5% = 10 triệu

+ Nợ TK 33311,3335/ Có TK 111,112 = 14 triệu

–       Hạch toán: 

+ Nợ TK 154*,622,621/Có TK 331 =186 tr

+ Nợ TK 331/ Có TK 111 (hóa đơn dưới 20 triệu) , 112 (hóa đơn trên 20 triệu) = 186 tr

+ Nợ TK 154*,622,621/ Có TK 3335 thuế TNCN = 200 tr x 2% = 4 triệu , Có TK 33311 thuế GTGT = 200tr x 5% = 10 triệu

+ Nợ TK 33311,3335/ Có TK 111,112 = 14 triệu

*Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, là tổ đội tư cách cá nhân độc lập công ty về mọi mặt

++Hồ sơ mua hóa đơn nhân công:

            Hợp đồng giao khoán nhân công

         –    Biên bản nghiệm thu

– Đơn đề nghị mua hóa đơn mẫu số 3.3 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Người mua hóa đơn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân. Có họ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương nơi đăng ký mua hóa đơn tại chi cục thuế

         – Người mua hóa đơn mua hóa đơn tại Chi cục thuế địa phương quản lý hoặc tạm trú tại địa phương mà người mua yêu cầu cấp hóa đơn lẻ.

Trường hợp 03:  Nếu là nhân công do công ty tuyển dụng có ký hợp đồng lao động gọi giao khóan nội bộ: hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng lương….

–       Phải quyết toán thuế TNCN cuối mỗi năm tài chính, làm đầy đủ chế độ Bảo Hiểm cho người lao động

–       Hạch toán: Nợ TK 622,154/ Có TK 334

–       Kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 622

–       Chi trả: Nợ TK 334/ Có TK 111,112

 *Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, ký tá hợp đồng lao động và mọi thủ tục về lao động cũng như bảo hiểm và chứng từ đầy đủ

–       Trong quản trị nội bộ trong xây dựng là hình thức chia nhỏ để trị

–       Giúp thúc đẩy tiến độ thi công, tăng năng suất….là nội trị

 *Phần 2: Quyết toán thuế tncn

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

*Như vậy :

–       Có tên trên bảng lương phát sinh thu nhập là phải quyết toán TNCN dù  phát sinh tiền thuế TNCN hay là không phát sinh thuế TNCN

–       Không có tên trên bảng lương không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

–       Trường hợp 1 và 2 không phải quyết toán TNCN

–       Trường hợp 3 phải quyết toán TNCN và chế độ hồ sơ bảo hiểm đầy đủ

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Ngày:

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

Ngày:

Kế toán bảo hành công trình

Kế toán bảo hành công trình

Ngày:

Kế Toán Xây Dựng

Kế Toán Xây Dựng

Ngày:

Lập Định mức chi phí máy thi công

Lập Định mức chi phí máy thi công

Ngày:

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Ngày:

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Ngày:

Chi phí nhân công trong xây dựng

Chi phí nhân công trong xây dựng

Ngày:

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là gì?

Ngày:

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Ngày:

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Ngày:

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Ngày:

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Ngày:

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Ngày:

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Ngày:

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Ngày:

Thuê máy thi công

Thuê máy thi công

Ngày:

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Ngày:

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Ngày:

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Ngày:

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Ngày:

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Ngày:

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Ngày:

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Ngày:

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Ngày:

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Ngày:

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Ngày:

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Ngày:

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Ngày:

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Ngày:

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Ngày:

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Ngày:

Vãng lai nội tỉnh

Vãng lai nội tỉnh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1091

Hôm qua: 1004

Tuần này: 5419

Tuần trước: 7767

Tháng này: 29804

Năm nay: 241055

Tổng truy cập: 649627

X