» Kế Toán Nâng Cao » Kế Toán Xây Dựng » Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

Lượt Xem: 628

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên

–       Kê khai thuế tài nguyên theo tháng hay quý?

–       Điều kiện để khai thác khoáng sản?

+++ Khai thác khoáng sản phải có giấy phép trước khi đi vào khai thác

***Căn cứ:

–       Tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 74/2011/NĐ–CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

–       Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ–CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

+++ Khai thác khoáng sản:

–       Phải có giấy phép trước khi được khai thác

–       “2. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khi Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn (trừ trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoảng sản đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định) hoặc khai thác khoáng sản trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản; khai thác vượt quá 50% trở lên đến 100% so với công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản,…

–       3. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định, trừ các trường hợp đã quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc khai thác vượt quá 100% trở lên so với công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản, …

–       4. Hình thức xử phạt bổ sung:

–       a) Tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản; tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;”

 = > Như vậy: Trường hợp trong doanh nghiệp không tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác khoáng đã hết hạn mà mua nguyên liệu đá từ đơn vị khác để hoạt động chế biến khoáng sản thì không phải là người nộp thuế tài nguyên và không phải là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

 ++++ Về kê khai thuế tài nguyên:

–        Điều 14 Thông tư 156/2013/TT–BTC Quy đinh và hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên cụ thể  như sau:

 1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

 a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

– Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT–BTC.

 b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN

– Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

 2. Thời hạn nộp tờ hồ sơ khai thuế tài nguyên:

 – Tờ Khai thuế tài nguyên tháng: Chậm nhất là ngày ngày 20 của tháng tiếp theo.

 – Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên

 – Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 – Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

 – Tổ chức được giao bán loại tài nguyên thiên nhiên bị bắt giữ, tịch thu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên quy định.

+++ Nếu mua: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình của người dân

 + Để là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

+++ Căn cứ:

– Theo khoản 2.4 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

–        Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

–        Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

–        Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

–        Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

–        Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

–        Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

–  Hợp đồng mua bán.

–  Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì không có hóa đơn).

–  Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ…..

–  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

–  Phiếu nhập kho

***Chú ý:

1. Đối với hạng mục “đá đào đắp trong tuyến”

+ Căn cứ khoản 5, điều 10 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:

“5. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại ch trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác đ san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có ln trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng  dạng thô đ san lấp, xây dựng công trình; Trường hợp vận chuyn đi nơi khác đ sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.”

+ Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

– Tại khoản 2, Điều 1 quy định về đối tượng chịu phí:

“2. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đi với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại”

– Tại phụ lục biểu khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu tối thiểu (đồng)

Mức thu tối đa (đồng)

II

KHOÁNG SẢN KHÔNG KEM LOẠI

 

   

5

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

1.000

5.000

6

Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan...); khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loạikhoáng chất khác)

Tấn

1.000

3.000

10

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

1.000

2.000

+ Căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư số 158/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp t chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó; trường hợp đất khai thác đ san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đó”.

Căn cứ vào các quy định trên:

- Trường hợp khối lượng đá đào lẫn đất được khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê, không xác đnh đưc c thể từng chất thì được miễn thuế tài nguyên. Thủ tục miễn giảm thuế thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Trường hợp có th tách riêng được từng chất thì khối lượng đá thu được phải nộp thuế tài nguyên.

- Đá đào để đắp trong tuyến thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Công ty phải khai, nộp phí bảo vệ môi trường.

2. Đối với hạng mục: “Đất đổ thải ra ngoài tuyến”

+ Căn cứ khoản 7 Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu quy định:

“T chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyn, xử  chất thải theo quy định của pháp luật”.

Đối với hạng mục thi công “đất thải đ ra ngoài” về thực chất không phải là hoạt động khai thác khoáng sản (không sử dng, không bán) thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường. Công ty có trách nhiệm nộp phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định tại khoản 7, điều 4, Nghị định 38/2015/NĐ-CP nêu trên.

***Chi tiết:

1.     Công văn 1299/TCT–CS ngày 5/4/2017 về thuế tài nguyên và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

2.     Công văn 34504/CT-HTr kê khai nộp thuế tài nguyên thi công nền đường gói thầu A5 Hà Nội 2016



*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Ngày:

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG TỪ A-Z

Ngày:

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Hạch toán Chi phí nhân công trong xây dựng

Ngày:

Kế toán bảo hành công trình

Kế toán bảo hành công trình

Ngày:

Kế Toán Xây Dựng

Kế Toán Xây Dựng

Ngày:

Lập Định mức chi phí máy thi công

Lập Định mức chi phí máy thi công

Ngày:

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Ngày:

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình làm thủ tục để được thanh toán khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn công ty xây dựng

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng

Ngày:

Công ty xây dựng cung cấp nhân công ko bao thầu nguyên vật liệu

Công ty xây dựng cung cấp nhân công ko bao thầu nguyên vật liệu

Ngày:

Chi phí nhân công trong xây dựng

Chi phí nhân công trong xây dựng

Ngày:

Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là gì?

Ngày:

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Hướng dẫn kế toán xây dựng

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 02

Ngày:

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Kế toán chi phí nhân công xây dựng

Ngày:

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Ngày:

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Ngày:

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Hồ sơ năng lực cho nhà thầu

Ngày:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty tư vấn thiết kế

Ngày:

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

Ngày:

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Chi phí nhân công công ty xây dựng, doanh nghiệp khác

Ngày:

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Tạm ứng có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Tạm ứng trong công ty xây dựng

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuê máy thi công

Thuê máy thi công

Ngày:

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Phân biệt các loại gạch trong xây dựng

Ngày:

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công

Ngày:

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Mua hóa đơn nhân công của cơ quan thuế

Ngày:

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của chi cục thuế

Ngày:

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Hướng dẫn hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình thi công xây dựng

Ngày:

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Sơn dầu là gì? – Sơn dầu dùng để làm gì?

Ngày:

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Quy trình thi công sơn dầu cho gỗ và kim loại

Ngày:

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Tổng hợp chi phí công trình bằng excel (kế toán nội bộ)

Ngày:

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Khi nào thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước?

Ngày:

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Kê khai thuế vãng lai liên huyện trong tỉnh

Ngày:

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Phân biệt đọc dự toán và Bóc dự toán

Ngày:

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Trường hợp giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn

Ngày:

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Ngày:

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Ngày:

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai qua mạng

Ngày:

Vãng lai nội tỉnh

Vãng lai nội tỉnh

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau ngày nghiệm thu

Hóa đơn đầu vào lấy sau ngày nghiệm thu

Ngày:

Hợp đồng khoán việc có được làm cam kết 02/TNCN

Hợp đồng khoán việc có được làm cam kết 02/TNCN

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 736

Hôm qua: 852

Tuần này: 736

Tuần trước: 6743

Tháng này: 27207

Năm nay: 377919

Tổng truy cập: 786491

X