» Kế Toán Nâng Cao » Kiểm Toán » Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Lượt Xem: 428

1.KHẢ NĂNG SINH LỢI: CÁC TỶ LỆ “Ở HÀNG DƯỚI CÙNG” ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CÓ LÃI VÀ MỨC SINH LỢI CỦA CÔNG TY.

 - Các tỷ lệ khả năng sinh lợi :

   + Suất doanh thu: Suất doanh thu = (thu nhập sau thuế ) / (doanh thu thuần tuý)

   + Suất thu hồi vốn đầu tư (ROI - Return on Investment) :

           ROI = (thu nhập sau thuế ) / (tổng tài sản)

   + Suất thu hồi vốn cổ phần (ROE - Return on Equity):

           ROE = (thu nhập sau thuế) / (cổ phần của các cổ đông)

 2.TÍNH THANH KHOẢN: CÁC TỶ LỆ ĐƯỢC THIẾT KẾ RA ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG CỦA MỘT CÔNG TY TRONG VIỆC ĐÁP ỨNG NGHĨA VỤ THANH TOÁN NỢ NGẦN NGẮN HẠN KHI ĐẾN HẠN.

 - Các tỷ lệ về tính thanh toán:

   + Tỷ lệ thanh toán hiện hành:

           Tỷ lệ thanh toán hiện hành = (tài sản lưu động) / (nợ ngắn hạn)

   + Tỷ lệ thanh toán nhanh:

           Tỷ lệ thanh toán nhanh = {(tiền mặt) + (các chứng khoán bán được) + (các khoản phải thu)} / (nợ ngắn hạn) 

3.HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: ĐO LƯỜNG TÍNH HIỆU QUẢ TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY ĐỂ KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN.

 - Các tỷ lệ về hiệu quả hoạt động

   + Doanh thu thuần túy so với dự trữ = (doanh thu thuần túy) / (dự trữ )

   + Doanh thu thuần túy so với vốn lưu động = (doanh thu thuần túy) / (vốn lưu động)

   + Doanh thu thuần túy so với tổng tài sản = (doanh thu thuần túy) / (tổng tài sản)

   + Doanh thu thuần túy so với tài sản cố định = (doanh thu thuần túy) / (tải sản cố định)

   + Doanh thu thuần túy so với vốn cổ phần = (doanh thu thuần túy) / (cổ phần của các cổ đông)

 4.CƠ CẤU VỐN (ĐÒN BẨY NỢ / VỐN):

 - Đo lường phạm vi theo đó việc trang trải tài chính cho các khoản vay nợ được công ty thực hiện bằng cách vay nợ hay bán thêm cổ phần. Có hàng loạt tỷ lệ trong mỗi loại nêu trên. Ta sẽ xem xét tuần tự từng loại và sẽ khảo sát các tỷ lệ chính trong mỗi nhóm.

 - Các tỷ lệ về cơ cấu vốn

   + Tỷ lệ nợ = (tổng số nợ) / (tổng tài sản)

   + Tỷ lệ nợ - cổ phần = (nợ dài hạn) / (cổ phần)

   + Tỷ lệ số lần trả được lãi= (nguồn thu trước khi trả lãi và đóng thuế) / (chi phí trả lãi)*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Kiểm toán chi phí trả trước

Kiểm toán chi phí trả trước

Ngày:

Kiểm toán Hàng tồn kho

Kiểm toán Hàng tồn kho

Ngày:

Quản trị thực hiện công việc

Quản trị thực hiện công việc

Ngày:

Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền

Ngày:

Xây dựng Bản mô tả công việc

Xây dựng Bản mô tả công việc

Ngày:

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Ngày:

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 757

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6779

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4993

Năm nay: 283432

Tổng truy cập: 692004

X