» Kế Toán Nâng Cao » Kiểm Toán » Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền

Lượt Xem: 335

*Ít có một công việc kinh doanh nào không sử dụng đến những kỹ năng về quản lý dòng tiền. Một công việc kinh doanh tốt luôn đi kèm với việc các dòng tiền luôn luôn biến động và phát triển. kienthucdoanhnhan.vn gửi đến bạn bài về về một số kiến thức trong quản lý dòng tiền.

   Dòng tiền của bạn là số tiền đi vào từ doanh thu và đi ra do các phát sinh chi phí. Quản lý tốt dòng tiền sẽ đảm bảo bạn luôn luôn có sẵn tiền để thanh toán các khoản chi phí khi đến hạn.


   –Ngay cả các doanh nghiệp có lợi nhuận có thể thất bại nếu dòng tiền không được quản lý đúng cách. Nếu bạn không có đủ tiền để thanh toán các khoản vay hoặc cho các nhà cung cấp của bạn, các ngân hàng có thể tịch thu nhà và các nhà cung cấp có thể cắt nguồn cung cấp đầu vào của doanh nghiệp của bạn.


   –Có rất nhiều bộ phận trong doanh nghiệp của bạn có thể gây ảnh hưởng đến dòng tiền của bạn. Điều quan trọng là phải nắm rõ những kỳ hạn mà khách hàng thanh toán tiền, kỳ hạn phải trả tiền cho các nhà cung cấp, thanh toán các khoản vay, các quyết định chi tiêu trong tương lai và các mặt hàng khác có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của bạn.

  
   Bài viết này giúp bạn quản lý dòng tiền của mình và hiểu rõ việc làm thế nào để sử dụng phân tích dòng tiền để thông báo các quyết định kinh doanh.

*Lập kế hoạch và giám sát dòng tiền

   Lập kế hoạch và giám sát lưu lượng tiền mặt của bạn là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm khi điều hành doanh nghiệp của mình. Hoạt động này cần bao gồm cả việc bạn sẽ giải quyết như thế nào nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa tiền mặt.

*Dự báo về những dòng tiền vào đối với dòng tiền ra

   Một báo cáo lưu chuyển tiền mặt sẽ giúp bạn dự đoán dòng tiền vào và dòng tiền ra. Dự báo dòng tiền thường được thực hiện hàng năm và được chia nhỏ theo tháng. Hãy luôn ghi lại con số dự kiến sẽ chi tiêu hoặc nhận được tại thời điểm (trong tháng) chúng phát sinh. Ví dụ, điện thường được trả hàng quý nên cần được ghi vào thời điểm (trong tháng) nó phát sinh.

   *Bạn có thể sử dụng một mẫu dòng tiền để dự báo dòng tiền hàng năm của bạn. Bạn sẽ cần phải ước lượng và ghi chép lại các khoản sau đây cho mỗi tháng:

  1. Tổng dòng tiền vào hàng tháng - bao gồm tiền từ hoạt động bán hàng, bán tài sản, tiền từ  nguồn vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu, tiền lãi và các nguồn khác.
  2. Tổng dòng tiền ra hàng tháng - bao gồm tiền từ các hạng mục như mua hàng, thanh toán các khoản nợ, chi cho vật tư, tiền điện thoại, điện, tiền lương và các hóa đơn khác.
  3. Dòng tiền ròng – lấy tổng dòng tiền ra trừ đi tổng dòng tiền vào để biết được là dòng ra hay dòng vào nhiều hơn.
  4. Số dư đầu kì - ghi lại tiền mặt có sẵn vào đầu tháng của bạn.
  5. Số dư cuối kì  - tính toán ngân quỹ của bạn có sẵn tại thời điểm cuối tháng bằng cách  cộng dòng tiền ròng với số dư đầu kì. Con số này sẽ trở thành số dư đầu kì cho tháng tiếp theo. Lưu ý: Nếu dòng tiền ròng của bạn là số âm, số tiền này sẽ bị giảm.

   Lưu ý rằng bạn luôn phải tính thuế giá trị gia tăng cùng với các tính toán về giá trị về dòng tiền vào (đặc biệt là trong hoạt động bán hàng) và các dòng tiền ra (đặc biệt là trong hoạt động mua hàng hóa). Tính toán sự khác biệt giữa tổng dòng thuế giá trị gia tăng vào và tổng dòng thuế giá trị gia tăng ra và chèn giá trị thuế giá trị gia tăng thực tế phải trả vào báo cáo lưu chuyển tiền.

   Doanh nghiệp khác nhau có thể có những yêu cầu về thuế giá trị gia tăng khác nhau nên bạn cần có lời khuyên cụ thể của chuyên gia cố vấn về thuế cho bạn. Tìm hiểu thêm về làm việc với các cố vấn kinh doanh.

*Giám sát dòng tiền vào với dòng tiền ra

   Hàng tháng, việc ghi chép lại những dòng tiền thực tế vào và ra rất quan trọng. Số liệu thực tế này có thể so sánh với với các số liệu dự báo từ trước của bạn để xem bạn có theo sát kế hoạch hay không. Bạn có thể thấy mình cần phải xem xét và điều chỉnh các dự báo của bạn vì các số liệu sẽ thay đổi theo các năm. Hãy luôn đảm bảo rằng những thanh toán của bạn phải ăn khớp với những hóa đơn được xuất ra và phải có sự cân đối giữa các khoản thu và khoản chi.

*Đầu tư những khoản tiền dư thừa hoặc sắp xếp các khoản vay

   Nếu bạn ước tính là sẽ có dư thừa tiền mặt trong một vài tháng thì việc dùng số tiền đó vào các khoản đầu tư ngắn hạn có thể tối đa hóa thu nhập của bạn. Ngược lại, nếu bạn đoán trước là sẽ thiếu tiền mặt thì bạn có thể lên kế hoạch cho một khoản vay phù hợp để tạm thời trang trải chi phí của bạn. Đừng quên thêm các khoản phải trả hoặc các khoản phải thu trong dự báo dòng tiền của bạn.

*Những lời khuyên để cải thiện dòng tiền

   Nhiều lĩnh vực kinh doanh của bạn có thể có ảnh hưởng đến việc bạn có sẵn bao nhiêu tiền. Bằng cách kiểm soát chi phí và  gia tăng lợi nhuận của bạn, bạn có thể cải thiện dòng tiền của bạn.

*Theo dõi mức hàng tồn kho

   Việc cất trữ quá nhiều hàng tồn kho sẽ  làm cạn tiền mặt và gia tăng chi phí lưu trữ và chi phí bảo hiểm. Thực hiện tốt việc kiểm soát hàng tồn kho sẽ làm cho việc lưu trữ ở tồn kho ở mức hiệu quả.

*Quản lý các tài khoản

   Theo dõi tài khoản quá hạn. Quản lý những người mắc nợ và có chính sách tín dụng tốt sẽ khiến cho tiền đổ về. Bạn cũng có thể thương lượng về các kì hạn thanh toán dài hơn với các nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn có thể thu các khoản phải thu từ khách hàng của bạn trước thời hạn bạn phải trả tiền nhà cung cấp, bạn sẽ không phải rút một đồng nào từ túi ra.

*Xem xét về các sản phẩm của ngân hàng

   Sử dụng đúng các sản phẩm giao dịch của ngân hàng có thể giúp bạn sớm có được tiền trong tài khoản. Cân nhắc về một thiết bị cho phép thanh toán trực tuyến ngay trên điện thoại di động hoặc nghiên cứu các dịch vụ để thanh toán qua điện thoại hoặc trực tuyến.

*Tăng thu nhập

   Xem xét giá cả của bạn, sử dụng một chiến dịch quảng cáo hoặc cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn để xem bạn có thể tăng lợi nhuận hay không. Bạn cũng có thể muốn cân nhắc việc mở rộng doanh nghiệp của mình.

*Giảm các chi phí

   Hãy suy nghĩ về việc cắt giảm thời gian làm thêm giờ của nhân viên và kiểm soát các chi phí. Làm cho doanh nghiệp của bạn thân thiện với môi trường hơn và bạn có thể giảm chi phí như điện, nước và giảm thiểu lãng phí. Hãy nhớ phải truyền đạt một cách rõ ràng những chính sách của bạn về các vấn đề trên với nhân viên của mình.

*Nâng cao kỹ năng tài chính của bạn hoặc tìm đến tư vấn của chuyên gia

   Cải thiện những kỹ năng quản lý và tài chính có thể giúp bạn cải thiện dòng tiền của mình. Tham dự một cuộc hội thảo để nâng cao kiến thức kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể tìm lời khuyên từ một chuyên viên kế toán hoặc cố vấn tài chính chuyên nghiệp, những người có thể đánh giá tình hình cá nhân của bạn.

*Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền mặt của bạn

   Khi bạn đã hiểu rõ về dòng tiền của mình, bạn có thể sử dụng thông tin đó để đo lường hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định tương ứng.

  * Đánh giá hiệu quả kinh doanh của bạn

  1. Bạn có thể so sánh dòng tiền của bạn với các doanh nghiệp tương đồng. Điều này có thể giúp bạn xác định bạn đang ở đâu, chi tiêu thấp hơn hay cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh của mình. Tìm hiểu thêm về chấm điểm doanh nghiệp của bạn.
  2. Dòng tiền có thể được sử dụng để tính toán hiệu quả tài chính của bạn. Các chỉ tiêu tài chính thường được sử dụng dòng tiền để đo lường hoạt động kinh doanh của bạn và xem xét xem liệu bạn có đang tiến tới mục tiêu của mình. Các chỉ số này cũng được những người cho vay và nhà đầu tư  sử dụng để xác định tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn.
  3. So sánh lượng dự báo của bạn so với lượng thực tế để xem liệu bạn có đang đạt được những kết quả như mong đợi.
  4. Nếu bạn đang cố gắng để phục hồi sau một thất bại, bạn có thể muốn xem xét dòng tiền của bạn để xem bạn có thể sử dụng tiền mặt ở mức nào. Tìm hiểu thêm về sinh tồn trong thời buổi suy thoái kinh tế

*Xem xét dòng tiền trong việc đưa ra quyết định

   Khi đưa ra quyết định về  các mục tiêu hay việc mua sắm cụ thể, bạn nên cân nhắc bất kỳ tác động nào của chúng lên dòng tiền. Chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo thể thể làm giảm dòng tiền của bạn lúc đầu nhưng doanh số bán hàng tăng kết quả có thể làm tăng lưu lượng tiền mặt của bạn sau này. Bạn có thể cần một chiến lược để kiểm soát thiếu hụt tiền mặt và đạt được lợi ích lâu dài sau đó.

   Kế hoạch tài chính của bạn là một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh của bạn. Dự báo dòng tiền của bạn có thể giúp bạn xác định các cơ hội tài chính hoặc rủi ro, cũng như đảm bảo doanh nghiệp của bạn đang đi theo hướng bạn muốn.

   Để có được vốn vay, bạn có thể cần một bản kế hoạch về dòng tiền. Một số người cho vay sẽ yêu cầu điều này để đảm bảo rằng bạn có thể trả nợ họ. Nếu bạn đang xem xét việc vay vốn từ các khoản tài trợ vay nợ, bạn sẽ cần phải xem xét việc trả nợ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những dòng tiền của bạn trong tương lai.

kienthucdoanhnhan.vn Dịch và hiệu chỉnh từ nguyên bản tiếng Anh
Nguồn: Thông tin cho doanh nhân, Bang Queensland, Úc*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Kiểm toán chi phí trả trước

Kiểm toán chi phí trả trước

Ngày:

Kiểm toán Hàng tồn kho

Kiểm toán Hàng tồn kho

Ngày:

Quản trị thực hiện công việc

Quản trị thực hiện công việc

Ngày:

Xây dựng Bản mô tả công việc

Xây dựng Bản mô tả công việc

Ngày:

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Ngày:

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Ngày:

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1015

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3272

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8611

Năm nay: 287050

Tổng truy cập: 695622

X