» Kế Toán Nâng Cao » Kiểm Toán » Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

Lượt Xem: 307

Sai sót thường gặp khi kế toán khoản phải thu

–       Một sai sót nhỏ trong kế toán cũng sẽ dẫn đến những hậu quả và phiền phức về thời gian cho doanh nghiệp và cả người làm kế toán

–       Để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp bài viết sẽ giúp chúng ta cần lưu ý những gì khi làm công tác kế toán công nợ

Trong công tác kế toán thực tế sai sót, rủi ro trong hạch toán các nghiệp vụ là có thể xảy ra với bất kì ai kể cả người đã có kinh nghiệm. Nhưng nếu nắm được những vấn đề dễ nhầm sẽ giúp người làm kế toán hạn chế thấp nhất lỗi khi làm việc.

Dưới đây là một số nghiệp vụ dễ xảy ra sai sót khi kế toán các khoản phải thu kế toán viên nên ghi nhớ

1. Các khoản phải thu của khách hàng

– Không bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ không cùng đối tượng.

– Chưa có sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu.

– Cùng một đối tượng nhưng theo dõi trên nhiều tài khoản khác nhau.

– Quy trình phê duyệt bán chịu không đầy đủ, chặt chẽ: chưa có quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn thanh toán

– Chưa tiến hành đối chiếu hoặc đối chiếu công nợ không đầy đủ vào thời điểm lập Báo cáo tài chính.

– Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất tài khoản phải thu, hạch toán các khoản phải thu không mang tính chất phải thu thương mại vào TK131.

– Cơ sở hạch toán công nợ không nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó đối chiếu công nợ không khớp số.

 – Hạch toán giảm công nợ phải thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

 – Ghi nhận các khoản trả trước cho người bán không có chứng từ hợp lệ. Các khoản đặt trước tiền hàng cho người

bán hoặc có mối quan hệ kinh tế lâu dài, thường xuyên với các tổ chức kinh tế khác nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên.

 – Ghi nhận tăng phải thu không phù hợp với ghi nhận tăng doanh thu. Công tác luân chuyển chứng từ từ bộ phận kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu khi bán hàng không có chứng từ kho như phiếu xuất hàng…

 – Không lập dự phòng đối với những khoản nợ quá hạn.

 – Cuối kỳ chưa đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.

 – Không phân loại tuổi nợ, không có chính sách thu hồi, quản lý nợ hiệu quả.

 – Các khoản xóa nợ chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Không theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.

 – Không hạch toán lãi thanh toán nợ quá hạn.

 – Chưa tiến hành phân loại các khoản phải thu theo quy định mới: phân loại dài hạn và ngắn hạn.

 – Hạch toán phải thu không đúng kì, khách hàng đã trả nhưng chưa hạch toán.

 – Theo dõi khoản thu các đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác định chi tiết từng đối tượng để có biện pháp thu hồi.

 – Chưa lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc lập dự phòng nhưng trích thiếu hoặc trích thừa, vượt quá tỉ lệ cho phép.

 – Hồ sơ lập dự phòng chưa đầy đủ theo quy định.

 – Không thành lập hội đồng xử lý công nợ khó đòi và thu thập đầy đủ hồ sơ các khoản nợ đã xóa nợ cho người mua.

 – Tổng mức lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi lớn hơn 20% tổng dư nợ phải thu cuối kì.

 – Cuối kì chưa tiến hành đánh giá lại để hoàn nhập dự phòng hay trích thêm.

 2. Phải thu khác

 – Không theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác.

 – Chưa tiến hành đối chiếu các khoản phải thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý không có biên bản kiểm kê, không xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.

 – Hạch toán vào TK 1388 một số khoản không đúng bản chất.

 – Không phân loại các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.

 

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kế Toán Nâng Cao khác

Kiểm toán chi phí trả trước

Kiểm toán chi phí trả trước

Ngày:

Kiểm toán Hàng tồn kho

Kiểm toán Hàng tồn kho

Ngày:

Quản trị thực hiện công việc

Quản trị thực hiện công việc

Ngày:

Quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền

Ngày:

Xây dựng Bản mô tả công việc

Xây dựng Bản mô tả công việc

Ngày:

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Ngày:

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hồ sơ chứng từ đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Trích lập dự phòng nợ khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 858

Hôm qua: 1019

Tuần này: 1924

Tuần trước: 6556

Tháng này: 21652

Năm nay: 372364

Tổng truy cập: 780936

X