» Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế » Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế » Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

Lượt Xem: 469

Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

–        Hướng dẫn xử lý xuất hóa đơn bổ sung khi kéo doanh thu về năm tài chính khi Quyết toán thuế

–        Doanh thu kéo về năm trước – thường gặp trong Kế Toán Xây Dựng, thương mại, sản xuất?

–        Xử lý doanh thu công ty xây dựng bị kéo về năm trước khi quyết toán?

–        Quyết toán thuế TNDN Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế kiểm tra

–        Hướng dẫn xử lý doanh thu công ty xây dựng bị kéo về năm trước khi quyết toán?

–        Hướng dẫn hạch toán kế toán và kê khai thuế khi doanh nghiệp bị kéo doanh thu đã xuất hóa đơn năm hiện hành về năm trước?

+++ Về hạch toán: các khoản truy thu theo quyết định kiểm tra quyết toán

  1.  Nợ TK 4211,811/ có TK 3334=tiền truy thuế TNDN
  2.  Nợ TK 4211,811/ có TK 3339=tiền phạt
  3.  Nợ TK 4211,811/ có TK 33311=tiền truy thuế GTGT
  4.  Nợ TK 4211,811/ có TK 3335=tiền truy thuế TNCN 

+  Khi nộp: các khoản thuế và phạt

  1. Nợ TK 3334,3339,33311,3335/ Có TK 111,112.

= > Nếu hạch toán vào TK 811 thì phải Kết Chuyển Nợ TK 911/ có TK 811

+ Tính vào lợi nhuận chưa phân phối năm nay 4212

+ Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm xuât toán khoản này vào B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN làm tăng thu nhập tính thuế ( Căn cứ: Điều 4 khoản 2.36. Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN

 = > Nếu hạch toán vào TK 4211 thì cuối năm không cần phải xuất toán B4 khi quyết toán thuế TNDN năm

++ Hạch toán doanh thu truy thu & xuất hóa đơn

–        Xuất hóa đơn GTGT bổ sung

+ Hóa đơn đã bị tính thuế GTGT truy thu nên không phải kê khai thuế GTGT (không làm KHBS cho kỳ phát sinh truy thu & cũng không kê khai VAT cho hóa đơn này ở kỳ hiện tại -- > Vì đây là hóa đơn xuất bù đã truy thu VAT nên không phải kê khai)

+ Chỉ báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC cho hóa đơn truy thu này mà thôi

+ Điều chỉnh KHBS của kỳ giảm thuế VAT được khấu trừ và đồng thời ở thời điểm kỳ hiện tại nhập vào chỉ tiêu [37]= ? của tờ  khai kỳ hiện tại khi có quyết định thanh tra thuế

+ Hạch toán khoản giảm VAT này của Tk 1331 này như sau: Nợ TK 811 or 4211 /Có TK 1331 =?

–        Hạch toán ghi nhận doanh thu: Nợ TK 131/ Có TK 511,33311 (Nợ TK 4211,811/ có TK 33311=tiền truy thuế GTGT đã bị truy thu tương ứng, Nếu khách đã chuyển khoản trước  - -> Công Nợ Dư Có 131- Dư Nợ 131 = 0)

–        Hạch toán ghi nhận giá vốn tương ứng: Nợ 632/ có 155,156

–        Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN  năm tại tờ khai quyết toán:

+ Nhập giá vốn vào:chỉ tiêu [B3] =632 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm

+ Nhập khoản doanh thu vào chỉ tiêu [B9]=511 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước 

*** Nguồn: Chu Đình Xinh - 01/07/2018*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế khác

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế Thương Mại

Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế Thương Mại

Ngày:

Quyết toán Công ty sản xuất gỗ

Quyết toán Công ty sản xuất gỗ

Ngày:

Những kinh nghiệm rút ra sau lần đầu quyết toán thuế

Những kinh nghiệm rút ra sau lần đầu quyết toán thuế

Ngày:

Công việc cần chuẩn bị quyết toán thuế

Công việc cần chuẩn bị quyết toán thuế

Ngày:

Các lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế

Các lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế

Ngày:

10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

Ngày:

Mẫu theo chuẩn bị công tác quyết toán thuế xây dựng

Mẫu theo chuẩn bị công tác quyết toán thuế xây dựng

Ngày:

Quyết toán thanh tra thuế công ty Xây dựng

Quyết toán thanh tra thuế công ty Xây dựng

Ngày:

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Ngày:

Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Ngày:

Hạch toán sau thanh tra thuế

Hạch toán sau thanh tra thuế

Ngày:

Hạch Toán Khoản Truy Thu Thuế

Hạch Toán Khoản Truy Thu Thuế

Ngày:

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Ngày:

Hạch toán sau thanh tra thuế

Hạch toán sau thanh tra thuế

Ngày:

Hồ sơ giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Hồ sơ giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Ngày:

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính

Ngày:

Nguyên tắc khi tiếp thanh tra thuế

Nguyên tắc khi tiếp thanh tra thuế

Ngày:

Thanh tra thuế

Thanh tra thuế

Ngày:

Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Ngày:

Các công việc chuẩn bị để thanh tra thuế

Các công việc chuẩn bị để thanh tra thuế

Ngày:

Thanh tra thuế công ty thương mại

Thanh tra thuế công ty thương mại

Ngày:

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Ngày:

Chuẩn bị Chứng từ ngân hàng

Chuẩn bị Chứng từ ngân hàng

Ngày:

Giải trình chi phí giá thành 154

Giải trình chi phí giá thành 154

Ngày:

Giải trình chi phí giá vốn 632

Giải trình chi phí giá vốn 632

Ngày:

Giải trình số liệu TK 152

Giải trình số liệu TK 152

Ngày:

Giải trình tiền lương 334

Giải trình tiền lương 334

Ngày:

QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

Ngày:

Lập bảng kê và khoản truy thu 1 tỷ trên biên bản kiểm tra thuế 2015

Lập bảng kê và khoản truy thu 1 tỷ trên biên bản kiểm tra thuế 2015

Ngày:

Thanh Tra Thuế Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Thanh Tra Thuế Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Ngày:

Thanh Tra thuế Công Ty Thương mại

Thanh Tra thuế Công Ty Thương mại

Ngày:

Giá bán thấp hơn giá vốn

Giá bán thấp hơn giá vốn

Ngày:

Quyết toán thuế khi quá 05 năm

Quyết toán thuế khi quá 05 năm

Ngày:

Giảm lỗ sau quyết toán: thể hiện trên sổ sách thế nào?

Giảm lỗ sau quyết toán: thể hiện trên sổ sách thế nào?

Ngày:

Xử lý CCDC sau quyết toán thuế

Xử lý CCDC sau quyết toán thuế

Ngày:

Hàng tồn thực tế và hàng tồn trên sổ sách

Hàng tồn thực tế và hàng tồn trên sổ sách

Ngày:

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Ngày:

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Ngày:

Ấn định thuế trong trường hợp nào

Ấn định thuế trong trường hợp nào

Ngày:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi bị thanh tra bảo hiểm

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi bị thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

Ngày:

Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 923

Hôm qua: 1102

Tuần này: 4714

Tuần trước: 8134

Tháng này: 2928

Năm nay: 281367

Tổng truy cập: 689940

X