» Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế » Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế » Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

Lượt Xem: 1305

Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản phạt, và truy thu thuế?

– Xử lý các khoản phạt và truy thu thuế như thế nào? Hạch toán ra sao?

– Hướng dẫn hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán thuế

– Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế: Hạch toán bút toán sau khi thanh tra thuế như thế nào?

– Hạch toán khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán, thanh tra thuế

– Những lưu ý điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

– Kinh nghiệm điều chỉnh số liệu khi quyết toán thuế

– Các khoản bị truy thu thuế, phạt thuế thì kế toán sẽ hạch toán như thế nào?

 -- > Căn cứ biên bản quyết định phần kết luận của thanh tra thuế, quyết toán thuế tại doanh nghiệp để hạch toán xử lý các nghiệp vụ cho phù hợp

***Căn cứ:

–        Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

–        Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày  31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

–        Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày  14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

–        Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Bộ Tài chính chuyển đến về việc điều chỉnh số liệu sau thanh tra:

1.          Về thời điểm hạch toán số thuế bị truy thu sau thanh tra và khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính: Là thời điểm đơn vị nhận được kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế

2.          Việc điều chỉnh số thuế bị truy thu sau thanh tra thuế trên số kế toán năm được thực hiện như sau:

–            Điều chỉnh tăng số dư Nợ đầu năm của TK4211-Lợi nhuận chưa phân phôi năm trước (nếu TK 4211 có số dư Nợ) hoặc điều chỉnh giảm số dư Có đầu năm của TK 4211 (nếu TK 4211 có số dư Có): Số bị truy thu

–            Điều chỉnh tăng số dư Có đầu năm của TK333 (Chỉ tiết TK 3331: Số thuế GTGT bị truy thu, TK3334: Số thuế TNDN bị truy thu)

Nợ TK 4211/ có TK 3334=tiền truy thuế TNDN

+ Nợ TK 4211/ có TK 33311=tiền truy thuế GTGT

+ Nợ TK 4211/ có TK 3335=tiền truy thuế TNCN 

Căn cứ vào kết luận thanh tra, đơn vị thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm trên báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu bị ảnh hưởng sau kết luận thanh tra và phải thuyết minh cụ thể trong báo cáo tài chính năm.

Khi nộp số thuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu vào Ngân sách Nhà nước, kế toán ghỉ:

+ Nợ TK 333 (Chi tiết TK 33311, TK 3334, TK 3335)/ Có TK 111, 112

3.          Đối với khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế:

–            Khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế, kế toán ghi nhận vào chi phí khác của năm nhận được quyết định xử phạt VPHC:

+ Nợ TK 811/ Có TK 333 (Chỉ tiết 3339): Số tiền phạt VPHC

–            Khi nộp tiền vào NSNN, kế toán ghi:

+ Nợ TK 333 (Chi tiết 3339)/ Có TK 111, 112

= > Đồng thời, khi quyết toán thuế TNDN năm, khoản tiền phạt này không được tính vào chỉ phí được trừ khi tính thuế TNDN:  Khi làm quyết toán thuế TNDN năm kế toán loại toàn bộ hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN (Ghi giá trị của hóa đơn này vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai Quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN)

*** Chi tiết công văn : 1287/CT-TTHT ngày 29/05/2015 Về việc điều chỉnh số liệu sau thanh tra thuế, quyết toán thuế

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế khác

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế Thương Mại

Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế Thương Mại

Ngày:

Quyết toán Công ty sản xuất gỗ

Quyết toán Công ty sản xuất gỗ

Ngày:

Những kinh nghiệm rút ra sau lần đầu quyết toán thuế

Những kinh nghiệm rút ra sau lần đầu quyết toán thuế

Ngày:

Công việc cần chuẩn bị quyết toán thuế

Công việc cần chuẩn bị quyết toán thuế

Ngày:

Các lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế

Các lỗi trong công ty xây dựng khi quyết toán thuế

Ngày:

10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

10 File tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

Ngày:

Mẫu theo chuẩn bị công tác quyết toán thuế xây dựng

Mẫu theo chuẩn bị công tác quyết toán thuế xây dựng

Ngày:

Quyết toán thanh tra thuế công ty Xây dựng

Quyết toán thanh tra thuế công ty Xây dựng

Ngày:

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Ngày:

Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Ngày:

Hạch toán sau thanh tra thuế

Hạch toán sau thanh tra thuế

Ngày:

Hạch Toán Khoản Truy Thu Thuế

Hạch Toán Khoản Truy Thu Thuế

Ngày:

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán

Ngày:

Hạch toán sau thanh tra thuế

Hạch toán sau thanh tra thuế

Ngày:

Hồ sơ giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Hồ sơ giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Ngày:

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính

Ngày:

Nguyên tắc khi tiếp thanh tra thuế

Nguyên tắc khi tiếp thanh tra thuế

Ngày:

Thanh tra thuế

Thanh tra thuế

Ngày:

Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Ngày:

Các công việc chuẩn bị để thanh tra thuế

Các công việc chuẩn bị để thanh tra thuế

Ngày:

Thanh tra thuế công ty thương mại

Thanh tra thuế công ty thương mại

Ngày:

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Thanh tra thuế công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Ngày:

Chuẩn bị Chứng từ ngân hàng

Chuẩn bị Chứng từ ngân hàng

Ngày:

Giải trình chi phí giá thành 154

Giải trình chi phí giá thành 154

Ngày:

Giải trình chi phí giá vốn 632

Giải trình chi phí giá vốn 632

Ngày:

Giải trình số liệu TK 152

Giải trình số liệu TK 152

Ngày:

Giải trình tiền lương 334

Giải trình tiền lương 334

Ngày:

QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

QUYẾT TOÁN THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

Ngày:

Lập bảng kê và khoản truy thu 1 tỷ trên biên bản kiểm tra thuế 2015

Lập bảng kê và khoản truy thu 1 tỷ trên biên bản kiểm tra thuế 2015

Ngày:

Thanh Tra Thuế Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Thanh Tra Thuế Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Ngày:

Thanh Tra thuế Công Ty Thương mại

Thanh Tra thuế Công Ty Thương mại

Ngày:

Giá bán thấp hơn giá vốn

Giá bán thấp hơn giá vốn

Ngày:

Quyết toán thuế khi quá 05 năm

Quyết toán thuế khi quá 05 năm

Ngày:

Giảm lỗ sau quyết toán: thể hiện trên sổ sách thế nào?

Giảm lỗ sau quyết toán: thể hiện trên sổ sách thế nào?

Ngày:

Xử lý CCDC sau quyết toán thuế

Xử lý CCDC sau quyết toán thuế

Ngày:

Hàng tồn thực tế và hàng tồn trên sổ sách

Hàng tồn thực tế và hàng tồn trên sổ sách

Ngày:

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Ngày:

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra kiểm tra thuế

Ngày:

Ấn định thuế trong trường hợp nào

Ấn định thuế trong trường hợp nào

Ngày:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi bị thanh tra bảo hiểm

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi bị thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

Ngày:

Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

Doanh thu kéo về năm trước sau khi thuế thanh tra

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1028

Hôm qua: 1102

Tuần này: 4863

Tuần trước: 8134

Tháng này: 3077

Năm nay: 281516

Tổng truy cập: 690088

X