» Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế » Sổ sách kế toán » Kiểm tra tài khoản 331

Kiểm tra tài khoản 331

Lượt Xem: 399

Kiểm tra tài khoản 331

– Cách kiểm tra soát xét tài khoản phát sinh 331 trước khi lên báo cáo tài chính năm? Các điểm cần chú ý đối với tài khoản này là gì?
***Về mặt kế toán
– Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.
– Thu thập Bảng tổng hợp chi tiết các khoản nợ phải trả và trả trước theo từng nhà cung cấp:
– Đối chiếu, số liệu với các tài liệu liên quan (Sổ Cái, sổ chi tiết theo từng nhà cung cấp, BCĐPS, BCTC). 
– Xem xét Bảng tổng hợp để xác định các khoản mục bất thường (số dư lớn, các bên liên quan, nợ lâu ngày số dư không biến động, các khoản nợ không phải là nhà cung cấp,...). Thực hiện thủ tục kiểm tra (nếu cần).
– Đối với các số dư nợ nhà cung cấp đã quá hạn: Ước tính lãi phải trả và so sánh với số đã ghi sổ.
– Đọc lướt Sổ Cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng...). Tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).
– Chọn mẫu kiểm tra đến chứng từ gốc đối với các số dưcó giá trị lớn. 
– Xem xét tính đánh giá đối với số dư gốc ngoại tệ – nếu có.
– Kiểm tra số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi (đối với các khoản trả trước nhà cung cấp) tại ngày đầu kỳ.
– Lập và gửi TXN số dư nợ phải trả và trả trước cho các nhà cung cấp.

KIỂM TRA CÁC KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NHÀ CUNG CẤP: 
– Đối chiếu với điều khoản trả trước quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ. 
– Xem xét mức độ hoàn thành giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán và đánh giá tính hợp lý của các số dư trả trước lớn cho nhà cung cấp.
– Xem xét tuổi nợ và các điều khoản thanh toán, đảm bảo việc trích lập dự phòng phải thu quá hạn đối với các khoản trả trước cho nhà cung cấp đầy đủ, chính xác.
TÌM KIẾM CÁC KHOẢN NỢ CHƯA ĐƯỢC GHI SỔ: 
– Kiểm tra các chứng từ gốc, so sánh ngày phát sinh nghiệp vụ với ngày ghi nhận trên sổ sách để đảm bảo tính đúng kỳ.
            + KIỂM TRA CÁC NGHIỆP VỤ BÙ TRỪ NỢ: Xem xét hợp đồng, biên bản thỏa thuận, biên bản đối chiếu và chuyển nợ giữa các bên.

            + ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH VÀ SỐ DƯ CÓ GỐC NGOẠI TỆ (1): Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá quy đổi, xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá đã thực hiện/chưa thực hiện đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
Kiểm tra việc phân loại và trình bày các khoản phải trả nhà cung cấp trên BCTC.

***Về mặt thuế:
– Trước thông tư 151 có hiệu lực: sẽ quan tâm đến thời điểm thanh toán, nếu quá thời điểm thanh toán hoặc đến ngày 31/12 ( trong TH thời hạn thanh toán trước ngày 31/12) thì doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT tương ứng
– Từ thời điểm thông tư 151: quan tâm đến hình thức thanh toán.

**Nguồn: tổng hợp*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Kinh Nghiệm Quyết Toán Thuế khác

Các sai sót thường gặp của Kế toán doanh nghiệp

Các sai sót thường gặp của Kế toán doanh nghiệp

Ngày:

Form theo dõi nhân viên tạm ứng công trình

Form theo dõi nhân viên tạm ứng công trình

Ngày:

Sai sót báo cáo tài chính có được không ?

Sai sót báo cáo tài chính có được không ?

Ngày:

Những thủ thuật trốn thuế của doanh nghiệp

Những thủ thuật trốn thuế của doanh nghiệp

Ngày:

Cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách

Cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách

Ngày:

Công tác sắp xếp chứng từ gốc

Công tác sắp xếp chứng từ gốc

Ngày:

Kiểm tra nhanh khi lên BCTC

Kiểm tra nhanh khi lên BCTC

Ngày:

Kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lên BCTC

Kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lên BCTC

Ngày:

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính phần 02

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính phần 02

Ngày:

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính phần 03

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính phần 03

Ngày:

Kế toán thiết kế Website và phần mềm

Kế toán thiết kế Website và phần mềm

Ngày:

Xử lý quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Xử lý quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Ngày:

Cách giảm quỹ tiền mặt

Cách giảm quỹ tiền mặt

Ngày:

Phương Pháp Xoát Xét Sổ Sách

Phương Pháp Xoát Xét Sổ Sách

Ngày:

Mẹo kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Mẹo kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Ngày:

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm

Ngày:

Các lưu ý soát lại sơ bộ những chi phí cho kỳ chuẩn bị lên báo cáo tài chính

Các lưu ý soát lại sơ bộ những chi phí cho kỳ chuẩn bị lên báo cáo tài chính

Ngày:

Xử lý Quỹ Tiền mặt tồn nhiều

Xử lý Quỹ Tiền mặt tồn nhiều

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1021

Hôm qua: 1102

Tuần này: 4812

Tuần trước: 8134

Tháng này: 3026

Năm nay: 281465

Tổng truy cập: 690037

X