» Nghiệp vụ kế toán » Công Nợ Phải thu - Phải trả » Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Lượt Xem: 915

*Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

  1.  Công ty Thanh lý TSCĐ của công ty cho cá nhân giám đốc công ty vậy cần thủ tục gì? Giấy tờ gì?
  2.  Trong năm doanh nghiệp có vay cá nhân vậy có được cấn trừ công nợ và khoản vay không?

*Thủ tục thanh lý và hoạch toán: Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp

– Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

– Quyết định Thanh lý TSCĐ.

– BB Thanh lý TSCĐ.

– HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.

– Hóa đơn bán TSCĐ

– Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .=?

     Có TK 711 – Thu nhập khác=?

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có). =?

 – Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

     Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

    – Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)

     Có các TK 111, 112, 141,. . .

  

*Bù trừ công nợ:

*Căn cứ:
– Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT– BTC
– Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT– BTC

*Theo đó:

*Bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ cần:

– Quy định cụ thể trong hợp đồng
– Phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
– Có chứng từ vay mượn tiền bằng tiền .

– Biên Bản đối chiếu công nợ và bù trừ công nợ*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Ngày:

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Ngày:

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Ngày:

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Ngày:

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Ngày:

Cấn trừ công nợ ba bên

Cấn trừ công nợ ba bên

Ngày:

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1270

Hôm qua: 1276

Tuần này: 4013

Tuần trước: 9397

Tháng này: 6903

Năm nay: 321429

Tổng truy cập: 730001

X