» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Lượt Xem: 6104

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

–        Doanh nghiệp muốn giảm giá trị hàng tồn kho ảo trước kỳ thanh kiểm tra thuế để phù hợp với thực tế tránh bị truy thu thuế và quy việc bán hàng không xuất hóa  đơn

–        Hoặc quy doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống => sai lệch sổ sách với thực tế

+ Một: Đăng ký với sở công thương: thực hiện việc khuyễn mãi: Mua khối lượng bao nhiêu? Thì khuyến mãi một lượng nhỏ hàng như vậy cũng bớt được  một ít

+ Hai: Giảm giá hàng bán: nếu khách mua ký hợp đồng mua số lượng lớn thì giảm giá => tăng được số lượng bán ra => hàng tồn sẽ giảm

+ Ba: Lập thủ tục thanh lý, hủy hàng hóa cứ cách khoản 3–4–5–6 tháng thì làm một lần bằng cách xem mặt hàng nào có giá trị ngày mua  lâu nhấ mà giờ chưa tống cổ nó ra được cái này nếu làm được giảm đáng nể

*Thanh lý:

 Biên bản kiểm kê hàng hóa

 Quyết định thanh lý hóa hóa để lâu không bán được

 Xuất hóa đơn thanh lý

*Hủy hàng: những mặt hàng có hạn sử dụng như sữa, hàng hóa khác.... hoặc như xi măng dễ bị hư hỏng do tính sinh lý hóa của sản phẩm, tránh nhiểu nhầm như sắt thép chỉ có thể thanh lý ko ai làm hủy bao giờ

 Biên bản kiểm kê hàng hóa hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng do sinh lý hóa

 Đề nghị hủy hàng hóa do hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng sinh lý hóa

 Quyết định tiêu hủy và phương án hủy hàng hóa

 Biên bản hủy hóa hóa

+ Bốn: nhượng thương mại tìm xem doanh nghiệp nào có nhu cầu thì tống cho họ cái này cứu vớt được bao nhiêu phần % Vat thì mừng bấy nhiêu, còn thuế TNDN thì ko lo bán bằng giá vốn

+ Năm: Xuất bán lẻ là cách cuối cùng an toàn là thượng sách xuất bán lẻ cho khách lẻ không lấy hóa đơn  chịu thiệt 10% còn hơn là ko có chổ để cắm dùi

Sáu: Hàng thiếu hụt khi kiểm kê Kiểm kê hàng hóa mất mát thiếu hụt, làm biên bản phạt đền vào trừ lương nhân viên, cũng chỉ giảm được một phần nhỏ không đáng bao nhiêu

+ Bảy: Làm biên bản trộm cắp mất mát, thủ tục rườm ra phải có xác nhận của công An, và các cơ quan chức năng khác

+ Tám: Hỏa hoạn cháy nổ, các này hạ của hạ sách tự mình thiêu mình, không ai dùng

+ Chín: để kệ hàng tồn ngồi đó chờ chết, khi thanh kiểm tra truy thuế GTGT 10%, Truy thuế TNDN 20%, Phạt tội bán hàng không xuất hóa đơn theo thông Tư số 10 và phạt tội trốn thuế theo Số: 166/2013/TT–BTC mức cao nhất 3 lần

+ Mười: cho vay mượn để hợp thức hóa sau đó trả lại là xong

***Căn cứ pháp lý: THÔNG TƯ : 119/2014/TT– BTC  Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT–BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT–BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ–CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT–BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

– Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

 =  > Cách này chỉ áp dụng trong năm tài chính hiện hành nếu hai bên đồng ý

+ Mười một: đẩy hết vật tư cho công trình

– Một: Công trình nào đang thi công đẩy hết vật tư xuất kho sử dụng

 Hai: Ký ảo một công ty nào đó quen biết có giá trị thi công lớn => xuất kho theo dự toán ảo sử dụng để kho bãi trở nên trống khi cán bộ thanh kiểm tra, đợi khi quyết toán xong xuôi thì tiến hành hủy hợp đồng, biên pháp đối phó nhất thời

*Ghi chú: Khuyến cáo doanh nghiệp nên làm thật ăn thật theo luật, bán hàng phải xuất hóa đơn để không để lại hậu hoạn về sau

Các phương án tống hàng tồn:

–                     Xuất bỏ bán lẻ khách không lấy hóa đơn

–                     Lập biên bản kiểm kê hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt…: làm thủ tục báo mất hỏng và tìm nguyên nhân bồi thường nhân viên, hoặc khác…..

–                     Nếu là mặt hàng mà có hạn sử dụng Date thì có thể làm thủ tục tiêu hủy hàng hóa dư hư hỏng do hết hạn sử dụng

–                     Kiểm kê báo cáo hàng hư hỏng theo sinh hóa tự nhiên: hoen dỉ, mục nát…..làm thủ tục hủy hoặc thanh lý giá rẻ và xuất hóa đơn là xong

–                     Nếu hàng hóa đó có thể dùng được thì xem như xuất dùng nội bộ: nếu là hàng hóa có thể dùng sửa chữa văn phòng…hay mục đích khác

–                     Xuất cho tặng biếu tặng, hoặc trả hàng hóa thay lương nhân viên*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 941

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3198

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8537

Năm nay: 286976

Tổng truy cập: 695548

X