» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Lượt Xem: 875

*Cách tăng chi phí hợp lệ

1.      Một tăng chi phí lương nhân viên: lương văn phòng, nhân viên bán hàng đẩy cao tối đa nhất

–          Lương tối đa 9.000.000 đ/tháng: Bảng lương + chấm công + hợp đồng lao động

–         Cơm tối đa: 680.000đ/tháng: Bảng lương hoặc tổ chức bếp ăn tập thể hoặc mua suất cơm ở ngoài có hóa đơn + chấm công + hợp đồng lao động

–          Trang phục tối đa 5.000.000 đ/người

–          Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên mỗi 1 người phụ thuộc là 3.600.000 đ/tháng

= > Lương bộ phận văn phòng quản lý luôn là con át chủ bài khắc chế thuế TNDN vì thu nhập bộ phận này không phụ thuộc vào doanh thu như lương công nhân sản xuất nếu lương công nhân cao => giá thành sản  phẩm cao => việc so sánh giá bán với giá vốn nếu lãi không nhiều sẽ bị soi kỹ và nhiều hơn, thậm chí bị bóc còn lương văn phòng thì khác dù có doanh thu hay không có doanh thu thì chi phí này vẫn được chấp nhận bình thường nếu có chứng từ đầy đủ

2.      Tăng định mức NVL lên cao nhất

–         Xây dựng định mức NVL ở cấp độ cao nhất : bao gồm NVL + định mức hao hụt

–         Định mức được lập lưu trữ tại doanh nghiệp

3.      Giảm thiểu thời gian khấu hao: ngắn nhất theo khung của phục lục TT45 ở mức thời gian thấp nhất => tăng chi phí khấu hao

4.      Tăng chi phí quảng cáo , khuyến mại tiếp khách:

–          Các hóa đơn ăn uống, tiếp khách, hội họp

–          Hóa đơn máy bay, phòng nghỉ công tác phí, chú ý hóa đơn phòng nghỉ khác tỉnh, nếu cùng tình thì phải có văn bản, chứng từ giải trình phù hợp mới chấp nhận là chi phí hợp lý khi tiếp khách hàng đến DN giao dịch ký kết hợp đồng hoặc thương thảo

–          Hóa đơn xăng nên lấy cho phù hợp không quá nhiều lấy cách khoảng ngày ko nên lấy liền ngày liên tục

5.         1. Quy định Luật thương mại về hàng khuyến mãi:

6.         – Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tức là phải được đăng ký với Sở công thương.

7.         2. Cách viết hóa đơn Giá trị gia tăng hàng khuyến mãi:
Theo Khoản 7 điều 3 TT 26/2015/TT-BTC
b. Người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ, dùng để cho biếu tặng, trao đổi trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng trong quá trình sản xuất)

8.         3. Quy định về thuế Giá trị gia tăng:

9.        Theo khoản 5 điều 7 TT 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế như sau:
5. Đối với háng hóa, dihj vụ dùng khuyến mãi theo quy định của phát luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng 0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, cho biếu tặng
Vậy là: Khi hạch toán hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu sẽ không bị tính thuế.

10.      Theo khoản 5 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc do DN tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho biếu tặng, khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
Vậy là: Hóa đơn đầu vào hàng khuyến mãi được khấu trừ.

11.      4. Quy định về thuế TNDN:
Theo điểm 2.2.1 khoản 2 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC
2.21 Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng
Nhưng theo khoản 4 điều 1 luật số 71/2014/QH13:4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9

 

5. Cân nhắc cân đối so sánh giữa các loại thuế suất để chọn ra phương án tối ưu có lợi cho doanh nghiệp

– Nếu 100.000.000 đ lãi => thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 x 20%=20.000.000 đ

– Nếu 100.000.000 đ lãi => thuế TNCN phải nộp = 100.000.000 x 5%=5.000.000 đ

= > Bài toán cân đối các loại thuế để có lợi cho doanh nghiệp cũng là một phương án tối ưu hóa về thuế

*Chú ý: các chí phí phát sinh phải theo các văn bản luật hiện hành và các chứng từ đi kèm hóa đơn phải phù hợp với chuẩn mực kế toán và luật thuế TNDN, GTGT*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày:

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Ngày:

Hệ thống tài khoản theo TT200

Hệ thống tài khoản theo TT200

Ngày:

Dịch vụ phần mềm và các hoạt động phần mềm

Dịch vụ phần mềm và các hoạt động phần mềm

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 379

Hôm qua: 1373

Tuần này: 1752

Tuần trước: 9532

Tháng này: 14174

Năm nay: 328700

Tổng truy cập: 737272

X