» Nghiệp vụ kế toán » Thuế TNDN » Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Lượt Xem: 8244

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

–        Doanh nghiệp mới thanh kiểm tra quyết toán thuế, có phát sinh những sai sót => giảm lỗ, hoặc tăng số thuế phải nộp?

–        Vậy việc giảm lỗ có làm ảnh hưởng gì đến báo cá tài chính?

–        Hạch toán giảm lỗ như thế nào?

+++Khi làm tờ khai quyết toán năm: công thức là

++ Được chuyển lỗ:

1/ Chỉ tiêu A1 > 0 & B12-13 > 0 thì làm phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

2/ Chỉ tiêu (A1 < 0 + B4) > 0 =>  B12-13 > 0 thì làm phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

++Không được chuyển lỗ:

3/ Chỉ tiêu A1 < 0  =>  B12-13 <  0 thì KHÔNG làm phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (B4=0 không có chi phí bị xuất toán)

4/ Chỉ tiêu (A1 < 0 + B4) < 0 =>  B12-13 <  0 thì KHÔNG làm phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Giả sử năm 2014 làm ăn có lãi: và kết quả kế toán về các năm lỗ như sau

– Năm 2010 lỗ 11tr được chuyển lỗ : 2011–2015
– Năm 2011: lỗ 10 tr được chuyển lỗ : 2012–2016
– Năm 2012: lỗ 9 tr được chuyển lỗ : 2013–2017

– Năm 2013: lỗ 16 tr được chuyển lỗ : 2014–2018

– Năm 2014: Lãi 35 tr

*Trong năm 2014 cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp và có quyết định như sau:

– Giảm lỗ năm 2010: 1 triệu

– Giảm lỗ năm 2011: 5 triệu

– Giảm lỗ  Năm 2012 3 triệu

– Giảm lỗ năm 2013: 6 triệu

*Vậy Quyết toán thuế năm 2014 kế toán phải xử lý chuyển lỗ như sau:

–                     Lỗ theo kế toán 2010 = 11 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 11 triệu – 1 triệu = 10 triệu

–                     Lỗ theo kế toán 2011 = 10 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 10 triệu – 5 triệu = 5 triệu

–                     Lỗ theo kế toán 2012 = 9 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 9 triệu – 3 triệu = 6 triệu

–                     Lỗ theo kế toán 2013 = 16 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 16 triệu – 6 triệu = 10 triệu

*Ta lập phụ lục chuyển lỗ như sau:

– Phục lục có hai cách điền:

+++ Cách 01: cách không chuyên, ko chính thống

+++ Cách 02: cách chuẩn mực

 

= > Nhưng kết quả vẫn là như nhau quan trọng cách hiểu của người lập không quá dập khuôn: hiểu và làm, biết giải trình số liệu
Số tiền chuyển lỗ sẽ tự động nhảy sang tờ khai quyết toán thuế năm 2014: chỉ tiêu C3a = 31.000.000 lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ

= > Quay về nhật ký chung hoặc vào phần hoạch toán kế toán trong phần mềm định khoản thuế TNDN cuối năm phải nộp như sau:

               Nợ TK 8211/ Có TK 3334=880.000

*Vậy theo kết quả trên ta thấy việc kết chuyển lỗ tuân theo luật thuế và kế toán

– Theo luật kế toán lỗ qua các năm = 46 triệu

– Theo luật thuế số lỗ chỉ chấp nhận = 31 triệu

*Theo đó: Giá trị giảm lỗ là giá trị chênh lệch vĩnh viễn doanh nghiệp ko được chuyển số giảm lỗ của thanh tra thuế tại doanh nghiệp cho các năm quyết toán thuế tiêp theo*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách

Ngày:

Thanh toán nợ khách hàng

Thanh toán nợ khách hàng

Ngày:

Chuyễn lỗ

Chuyễn lỗ

Ngày:

Thuê nhà của cá nhân

Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Chi hoa hồng môi giới

Chi hoa hồng môi giới

Ngày:

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Ngày:

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Ngày:

Hạch toán phí ngân hàng

Hạch toán phí ngân hàng

Ngày:

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Ngày:

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Ngày:

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 764

Hôm qua: 1440

Tuần này: 9041

Tuần trước: 9397

Tháng này: 11931

Năm nay: 326457

Tổng truy cập: 735029

X