» Nghiệp vụ kế toán » Tài Sản Cố Định » Công ty vận tải nhưng không có xe

Công ty vận tải nhưng không có xe

Lượt Xem: 3868

Hình minh họa: Công ty vận tải nhưng không có xe

Xử lý trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc

–     Xe mang tên sở hữu là cá nhân giám đốc

–     Chủ sở hữu là cá nhân nên chi phí khấu hao xe sẽ không được chấp nhận là chi phí hợp lý

     Xử lý trường hợp Công ty vận tải nhưng không có xe như thế nào?

Trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc thì có các phương án sau:

–     Một là làm hợp đồng thuê xe  công ty thuê lại với giám đốc =>  hàng tháng chi phí thuê xe + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

–    Hai là làm biên bản góp vốn vào công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

–     Ba là làm thủ tục bán xe cho công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

= > Bên cơ quan thuế không châp nhận chi phí khấu hao là chi phí hợp lý dựa trên căn cứ luật hiện hành

*Căn cứ: Thông tư  96/2015/TT–BTC ngày 22  tháng  06  năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ–CP

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT–BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT–BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh  thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

*Tham khao thêm:

Mượn, thuê xe ô tô con

*Căn cứ pháp lý:

 Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định đối tượng nộp thuế

 Điều 4 Luật thuế GTGT số 12/2008/QH 12 quy định người nộp thuế

 Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT–BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập hoá đơn;

 Điều 512 đến Điều 517 Mục 6 Chương XVIII Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc cho, mượn tài sản 

*Theo đó:

Trường hợp: cá nhân cho doanh nghiệp mượn xe

Cá nhân không kinh doanh cho mượn tài sản không phát sinh doanh thu thì không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn này.

Trường hợp cá nhân có xe tải trước đây sử dụng vào hoạt động kinh doanh nộp thuế khoán, sau đó không còn dùng để hoạt động kinh doanh mà  cho mượn xe theo kỳ hạn, không thu tiền, không phát sinh doanh thu nên không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn xe.

– Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi mượn để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi mượn này.

Trường hợp: cá nhân cho doanh nghiệp thuê xe

Trường hợp cá nhân không còn dùng xe để hoạt động kinh doanh mà cho thuê xe theo kỳ hạn, có thu tiền nghĩa là có phát sinh doanh thu thì cá nhân phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê và lập hoá đơn (hoặc liên hệ với cơ quan thuế để cấp hoá đơn lẻ) theo quy định.

 Bên Công ty căn cứ hoá đơn để hạch toán chi phí đi thuê vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi thuê để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi thuê này.

*Chi tiết tại: Công văn số 2623/CCT–TTHT ngày 10/6/2014 của Chi cục Thuế huyện Diên Khánh trả lời Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn về chính sách thuế khi mượn, thuê xe

 

Tham khảo thêm công văn hướng dẫn trường hợp đi mượn xe: Trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc:

Kính gửi:  Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn

Địa chỉ: 27 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

         

–Trả lời công văn không số ghi ngày 07/5/2014 và các văn bản bổ sung thông tin ghi ngày 15/5/2014, ngày 20/5/2014 của Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn (Công ty) về nghĩa vụ thuế khi mượn, thuê xe tải hoạt động kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Diên Khánh có ý kiến như sau:

1/ Về nghĩa vụ thuế khi mượn xe tải để hoạt động kinh doanh:

–Vấn đề này, Cục Thuế Khánh Hoà có công văn số 2705/CT–THNVDT ngày 04/6/2014 về chính sách thuế đối với hoạt động cho mượn tài sản căn cứ vào các quy định: Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định đối tượng nộp thuế; Điều 4 Luật thuế GTGT số 12/2008/QH 12 quy định người nộp thuế; Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT–BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập hoá đơn; Điều 512 đến Điều 517 Mục 6 Chương XVIII Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc cho, mượn tài sản và hướng dẫn như sau:  cá nhân không kinh doanh cho mượn tài sản không phát sinh doanh thu thì không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn này.

–Vây trường hợp cá nhân có xe tải trước đây sử dụng vào hoạt động kinh doanh nộp thuế khoán, sau đó không còn dùng để hoạt động kinh doanh mà  cho mượn xe theo kỳ hạn, không thu tiền, không phát sinh doanh thu nên không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn xe.

–Bên Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi mượn để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi mượn này.

2/ Về nghĩa vụ thuế khi thuê xe tải để hoạt động kinh doanh (có trả tiền thuê xe):

–Trường hợp cá nhân không còn dùng xe để hoạt động kinh doanh mà  cho thuê xe theo kỳ hạn, có thu tiền nghĩa là có phát sinh doanh thu thì cá nhân phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê và lập hoá đơn (hoặc liên hệ với cơ quan thuế để cấp hoá đơn lẻ) theo quy định.

–Bên Công ty căn cứ hoá đơn để hạch toán chi phí đi thuê vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi thuê để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi thuê này.

–Chi cục Thuế huyện Diên Khánh trả lời để Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn được biết và thực hiện ./.

 

Tham khảo thêm bài viết về: Kế toán vận tải

– Theo dõi doanh thu, chi phí, lỗ lãi của từng mảng kinh doanh Kế toán vận tải 

– Đối với hoạt động vận tải: Theo dõi được doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng đầu xe  Kế toán vận tải 

– Đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải: Theo dõi được doanh thu, giá vốn và lãi lỗ từng phương tiện kinh doanh

– Đối với hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa: Theo dõi lịch trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe, chi phí từng lần sửa chữa

* Link:                                          

http://ketoantiendat.com/ke-toan-nang-cao/ke-toan-van-tai-531.html

https://sites.google.com/site/ketoanchudinhxinh/home/-ke-toan-van-tai*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Nhà xưởng tự xây dựng

Nhà xưởng tự xây dựng

Ngày:

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Ngày:

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Ngày:

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Ngày:

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Ngày:

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Ngày:

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Ngày:

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Ngày:

Xe ô tô đi mượn

Xe ô tô đi mượn

Ngày:

Xe ô tô đi mượn ?

Xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Phân bổ công cụ dụng cụ

Phân bổ công cụ dụng cụ

Ngày:

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Khấu hao nhanh tài sản

Khấu hao nhanh tài sản

Ngày:

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Tài sản cố định tự xây dựng

Tài sản cố định tự xây dựng

Ngày:

Thủ tục mua xe ô tô con

Thủ tục mua xe ô tô con

Ngày:

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Ngày:

Thuê xe cá nhân

Thuê xe cá nhân

Ngày:

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Ngày:

Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Thanh lý Tài sản cố định

Thanh lý Tài sản cố định

Ngày:

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Ngày:

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Ngày:

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Ngày:

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1280

Hôm qua: 1801

Tuần này: 11078

Tuần trước: 14661

Tháng này: 53934

Năm nay: 53934

Tổng truy cập: 462506

X