» Nghiệp vụ kế toán » Công Nợ Phải thu - Phải trả » Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Lượt Xem: 413

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

·         Lên danh sách công nợ khách hàng ( Công nợ đầu vào 331 và công nợ đầu ra 131). Lưu giữ chứng từ (phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi….phô tô hoặc gốc) và soạn thảo các chứng từ đi thu công nợ ( công văn đòi nợ, biên bản đối chiếu công nợ)

Nhắc nợ:

Đối với công nợ đầu ra 131 : Công nợ sắp đến hạn thì bạn điện thoại báo trước nhắc nhở khéo khách hàng vài ngày.
-Đôn đốc: Công nợ đến hạn nhưng chưa thu được thì điện thoại (Fax)
-Đòi nợ: Đối với công nợ đã quá hạn. Có thể điện thoại, Fax, đến trực tiếp Cty đòi nợ
Đối với công nợ đầu vào 331: thì khoản trên 20 triệu nhắc nhở kế toán ngân hàng hoặc bộ phận liên quan hoặc cấp trên phải chuyển khoản để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không bị xuất toán khỏi chi phí hợp lý hợp lệ

·         Hang ngày thì Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ và hỗ trợ phòng kinh doanh đi thu hồi công nợ, cung cấp các số liệu: bảng tổng hơp công nợ, công nợ chi tiết cho từng khách hàng, thời gian nợ từ ngày nào đến ngày nào, khách hẹn hạn khi nào thanh toán

Các biện pháp của công nợ khi thu hồi công nợ xấu:

·         Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các khách hàng nợ đọng lâu ngày

·         Đưa ra các giải pháp khác nhau để lựa chọn áp dụng cho từng đối tượng công nợ phù hợp

·         Hàng kỳ vào cuối tuần, nửa tháng, hoặc cuối tháng lập bảng kê công nợ đầu vào 331, đầu ra 131 để báo cáo các cấp lãnh đạo trực tiếp là kế toán trưởng

Ví dụ khi cần thanh toán cho khách hàng A (331) số tiền là 100.000.000

-          Bảng công nợ chi tiết đã thanh toán và còn nợ của khách hàng A

-          Hợp đồng kinh tế

-          Thanh lý hợp đồng

-          Biên bản giao hàng hay nghiệm thu, xuất kho

-          Bản đối chiếu công nợ

-          Các chứng từ đã từng thanh toán cho đối tác: phiếu chi, ủy nhiệm chi, …….

-          Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

= > Gói lại một cục trình cấp lãnh đạo có đến hạn thanh toán hoặc cấp trên có nhu cầu xem xét,với đầu ra cũng làm tương tự

+ Hoạch toán: Mọi nghiệp vụ kinh tế đề phản ánh như sau

-          Đầu vào: Nợ TK 152,153,154,156,641,642….,1331/ Có TK 331 (chi tiết cho các đối tượng

-          Đầu ra: Nợ TK 131/ Có TK 511,33311 (chi tiết cho các đối tượng

-          Kế toán công nợ mọi nghiệm vụ kinh tế để đưa vào TK công nợ để theo dõi TK131,331 cho dù nghiệp vụ phát sinh thu tiền TK111,112 ngày trong ngày dù lớn hay nhỏ = > việc hoạch toán thu chi là bổn phận bộ phận Thủ Quỹ không liên quan bộ phận công nợ

+ Cuối kỳ:

-          Báo cáo công nợ tổng hợp TK 131 và TK 331

-          Báo cáo tổng hợp công nợ khó đòi, tình trạng nợ xấu và khác

-          Báo cáo công nợ chi tiết các đối tượng

-          Cung cấp dữ liệu cho các bộ phận liên quan

-          Kết thúc mỗi kỳ phải đối chiếu số liệu công nợ với khách hàng

-          Liên hệ khách hàng để thu công nợ một cách khéo léo uyển chuyển

-          Khi nghĩ việc phải bàn giao đầy đủ nghiêm cấm hành động xóa, thay đổi sữa chữa dữ liệu

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Cấn trừ công nợ doanh nghiệp với cá nhân

Ngày:

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ

Ngày:

Dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi

Ngày:

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ

Ngày:

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Ngày:

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Xử lý số dư bên Có Tài Khoản 131

Ngày:

Cấn trừ công nợ ba bên

Cấn trừ công nợ ba bên

Ngày:

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa hạch toán như thế nào?

Ngày:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1339

Hôm qua: 1601

Tuần này: 14661

Tuần trước: 18412

Tháng này: 43177

Năm nay: 43177

Tổng truy cập: 451749

X