» Nghiệp vụ kế toán » Thuế TNDN » Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Lượt Xem: 375

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán) 

–        Hạch toán Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán) hạch toán như thế nào?

–        Thủ tục hồ sơ và văn bản pháp lý nào quy định?

*Căn cứ:

–        Tại Khoản 1 Điều 6 &  Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi)

*Theo đó:

*Về thuế TNDN

–        “15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

–        Trường hợp bên Bán và bên Mua có ký hợp đồng bán hàng hóa có thỏa thuận giảm giá hàng hóa khi khách hàng thanh toán tiền mua từng lô hàng đúng thời hạn quy định (chiết khấu thanh toán), thì khi chi trả tiền chiết khấu Công ty lập chứng từ chi, khoản chi chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khách hàng nhận tiền chiết khấu lập chứng từ thu và tính vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

*Về thủ tục:

–        Hợp đồng kinh tế có ghi rõ khoản triết khấu thanh toán: thời hạn đê được hưởng triết khấu thanh toán

–        Chứng từ thanh toán: Bên Mua (UNC) , bên bán (Giáy báo Có)

–        Thanh lý hợp đồng nếu có

–        Biên bản đối chiếu công nợ

–        Phiếu giao hàng, xuất kho

–        Hóa đơn tài chính

–        …….

*Về hạch toán

+Bên Bán:

–        Doanh thu: Nợ TK 131/ Có TK 511,33311 = > Nợ KT 632/ Có TK 156

–        Chiết khấu thanh toán: Nợ TK 111,112,635/ Có TK 131

+Bên Bán:

–        Nhập mua hàng: Nợ TK 156,1331/ Có TK 331

–        Chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 111,112,515

 

*Chi tiết tại: Công văn 6150/CT-TTHT ngày 01 tháng 8 năm 2014 về giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán) do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 6150/CT-TTHT
V/v: giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh TNHH Crown Saigon
Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Mã số thuế: 0301238969

Trả lời văn thư ngày 15/7/2014 của Công ty về giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi):

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các điều kiện khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

- Tại Khoản 15 Điều 7 quy định về thu nhập khác bao gồm:

“15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ký hợp đồng bán hàng hóa cho khách hàng có thỏa thuận giảm giá hàng hóa khi khách hàng thanh toán tiền mua từng lô hàng đúng thời hạn quy định (chiết khấu thanh toán), thì khi chi trả tiền chiết khấu Công ty lập chứng từ chi, khoản chi chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khách hàng nhận tiền chiết khấu lập chứng từ thu và tính vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
- 2273-171506 / 2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách

Ngày:

Thanh toán nợ khách hàng

Thanh toán nợ khách hàng

Ngày:

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Ngày:

Chuyễn lỗ

Chuyễn lỗ

Ngày:

Thuê nhà của cá nhân

Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Chi hoa hồng môi giới

Chi hoa hồng môi giới

Ngày:

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Ngày:

Hạch toán phí ngân hàng

Hạch toán phí ngân hàng

Ngày:

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Ngày:

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Ngày:

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1266

Hôm qua: 1801

Tuần này: 11064

Tuần trước: 14661

Tháng này: 53920

Năm nay: 53920

Tổng truy cập: 462492

X