» Nghiệp vụ kế toán » Tiền Mặt - Tiền Gửi » Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Lượt Xem: 2622

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

  1.  Vốn góp của thành viên mới cao hơn số vốn ghi trên điều lệ công ty
  2. Có phải làm lại giấy phép kinh doanh với sở kế hoạch đầu tư không?
  3.  Có bị phạt không? ảnh hướng thế nào đến cổ đông công ty?

*Một: ghi nhận khoản vay để tạm treo TK 3388 sau này thay đổi giấy phép với sở kế hoạch đầu tư sau:

 Góp vốn: Nợ TK 111,112/ Có TK 411= Vốn điều lệ

 Phần giá trị cao hơn vốn điều lệ: Nợ TK 111,112/ Có TK 3388

 Sau này thay đổi lại giấy phép với sở kế hoạch đầu tư: Nợ TK 3388/ Có TK 411

Hoặc ghi nhận vào khoản góp vốn khác:

 Góp vốn: Nợ TK 111,112/ Có TK 4111= Vốn điều lệ

 Phần giá trị cao hơn vốn điều lệ: Nợ TK 111,112/ Có TK 4118 Vốn khác

 Sau này nếu có thay đổi lại giấy phép với sở kế hoạch đầu tư: Nợ TK 4111/ Có TK 4118

 

*Hai: Vốn góp ko làm giấy phép bổ sung thay đổi

Về thuế TNDN:

*Căn cứ:

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“22. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ”.

Căn cứ theo quy định trên:

Nếu doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì:

– Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Nếu khoản chênh lệch cao hơn được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của thành viên góp vốn cũ, tính thuế thu nhập cá nhân của khoản đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên A góp vốn, giá trị vốn góp của người đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2 tỷ. Thành viên A góp vốn với số tiền phải bỏ ra góp vốn là 2,2 tỷ.

Số tiền chênh lệch 200 triệu đồng:

+ Nếu số tiền 200 triệu đồng được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền chênh lệch này.

+ Nếu số tiền 200 triệu đồng chia cho các thành viên góp vốn còn lại thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của các thành viên đó.

 *Về thuế TNCN:

*Căn cứ:

 Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Thông tư 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2013

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

*Căn cứ theo quy định trên:

Nếu doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì:

– Nếu khoản chênh lệch cao hơn được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của thành viên góp vốn cũ, tính thuế thu nhập cá nhân của khoản đó.

 * Về lợi tức được chia: Khi  doanh nghiệp làm ăn có lãi cứ cứ vào kqkd thì việc chia lợi tức căn cứ vào tỉ lệ vốn góp thực của cổ đông để chia lãi

 Vốn điều lệ là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng vốn pháp định để được phép thành lập công ty nếu có quy định theo luật doanh nghiệp (vốn điều lệ tối thiểu).
– Vốn chủ sở hữu là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần, kinh phí quản lý do các đơn vị trực thuộc nộp lên...

=  > Như vậy vốn điều lệ là vốn ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh còn vốn chủ sở hữu là số vốn thực của chủ doanh nghiệp. Khi vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ thì tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có ý nghĩa khác nhau.
– Nếu là công ty TNHH hoặc cổ phần thì việc lớn hơn này chỉ có ý nghĩa thuận lợi hơn cho kinh doanh vì có nhiều vốn tự có, nâng cao hồ sơ năng lực đi đấu thầu, vay ngân hàng. Còn việc chịu trách nhiệm trước pháp luật thì vẫn chỉ trong phạm vi vốn điều lệ đã góp mà thôi.

– Căn cứ vào vốn thực góp để chia cổ tức từ kết quả hoạt động kinh doanh để chia lợi tức cho cổ đông góp vốn, nên mang ý nghĩa thiết thực lợi ích hậu kết quả kinh doanh
– Còn nếu là DN tư nhân, công ty hợp danh thì không có ý nghĩa trong việc chịu trách nhiệm vì mức chịu trách nhiệm lúc này là toàn bộ tài sản của chủ DN, kể cả phần không góp vào DN đó.

*Nguồn tham khảo:

–        Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

–        Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Thông tư 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2013*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Ngày:

Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn

Ngày:

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay

Ngày:

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Ngày:

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Ngày:

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Ngày:

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Ngày:

Góp vốn điều lệ

Góp vốn điều lệ

Ngày:

Internet Banking

Internet Banking

Ngày:

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Ngày:

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Ngày:

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Ngày:

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngày:

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Ngày:

Vay , mượn tiền cá nhân

Vay , mượn tiền cá nhân

Ngày:

Các dịch vụ của ngân hàng

Các dịch vụ của ngân hàng

Ngày:

Mẫu biên bản góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn

Ngày:

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Ngày:

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Ngày:

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngày:

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Ngày:

Quy định về Góp vốn

Quy định về Góp vốn

Ngày:

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Ngày:

Quy định về Góp vốn điều lệ

Quy định về Góp vốn điều lệ

Ngày:

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Ngày:

Góp vốn bằng ngoại tệ

Góp vốn bằng ngoại tệ

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1004

Hôm qua: 835

Tuần này: 5834

Tuần trước: 6895

Tháng này: 19006

Năm nay: 369718

Tổng truy cập: 778290

X