» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ

Lượt Xem: 1153

Hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng cuối kỳ

+Kết chuyển VAT được khấu trừ theo nguyên tắc chính sau:
–  Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
–  Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> Nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ 

*Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 

= > Số thuế GTGT còn được khấu trừ TK 1331 = Số dư Nợ TK 1331 trên số cái = Số Nợ có TK 1331 trên CĐPS= chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) Của tờ khai thuế GTGT

= > Số thuế GTGT 33311 đầu ra doanh nghiệp còn phải nộp = Số dư Có TK 33311 trên số cái = Số dư có TK 33311 trên CĐPS= chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])  Của tờ khai thuế GTGT

*Các trường hợp điển hình có thể xảy ra như sau: 
Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
= > Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ 02 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
= >  Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 6.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ 03 : Trung hòa lấy cái nào cũng được
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
=> Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 15.000.000
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

Ví dụ 04 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
= > Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 11.000.000
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ 05 : không phát sinh đầu ra 33311=0
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
= >  Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 11.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế 

Ví dụ 06 : không phát sinh đầu vào
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000
= > Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 1.000.000
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ 07 : không phát sinh đầu vào
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000
= >  Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 5.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Ví dụ 08 : không phát sinh đầu vào và đầu ra
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
= > Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0 => ko cần kết chuyển
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế 

Ví dụ 09 : không phát sinh đầu ra
–  Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
–  Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =6.000.000
–  Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
= > Số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
–  Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 7.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
–  Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1723

Hôm qua: 1615

Tuần này: 1763

Tuần trước: 14082

Tháng này: 17373

Năm nay: 358826

Tổng truy cập: 361379

X