» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT nếu không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT nếu không cùng kỳ kê khai thuế

Lượt Xem: 5914

*Hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT nếu không cùng kỳ kê khai thuế

–        Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao?

–        Các bạn thường thắc mắc làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ?

*Một: Về thời hạn kê khai thuế và khấu trừ thuế:

*Căn cứ: 

 Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

 Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

*Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khoản
g) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

*Gỡ bỏ: Điểu c.8. Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng :  Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

        => Theo luật trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào ko giới hạn kê khai nếu doanh nghiệp phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì được phép kê khai bổ sung bất kỳ khi nào miễn trước thời gian cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, bãi bỏ cấm vận quá 06 tháng thì ko được kê khai theo: Thông tư 06/2012/TT-BTC thay thế thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT

 

*Hai: Về thời điểm kê khai thuế và kì kê khai hóa đơn bỏ sót:

+Công văn 1818/TCT-KK và 3283/CTTTHT về thuế giá trị gia tăng

– Ngày 19/05/2014 Tổng cục thuế ban hành CV số 1818/TC-KK giải đáp vướng mắc về phương pháp kê khai hoá đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai. Theo đó,Đối với hóa đơn phát sinh từ 1/1/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 Ví dụ:

– Công ty A có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 15/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ soát chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 02/2014

– Công ty A có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 30/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ soát chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 03/2014.

*Như vậy:

–        Đối với Hóa đơn đầu vào bỏ sót phát hiện ở kỳ kê khai hiện tại nào thì kê khai bổ sung cho kỳ hiện tại phát hiện  hóa đơn bỏ sót đó để kê khai không điều chỉnh hồi tố

–        Đối với hóa đơn đầu ra bỏ sót thì hóa đơn thuộc kì kê khai nào thì điều chỉnh đúng về kì kê khai đó (điều chỉnh hồi tố)

 

*Ba: Về hạch toán thuế và tờ khai

–        Các bạn luôn có câu hỏi là làm sao để tờ khai khớp với sổ sách khi đối chiếu cho dễ?

–        Vậy cạch hạch toán và phương pháp ra sao?

– Ví dụ : công ty chuyên kinh doanh về sắt thép có hóa đơn HĐ 0123 đầu vào mua sắt, thép ngày 01/01/2016

1.      Giá chưa vat = 10.000.000đ

2.      Thuế GTGT=1.000.000đ

3.      Sau thuế = 11.000.000

Tháng 4/2016 doanh nghiệp mới nhận được hóa đơn do tài xế, sếp …giao cho phòng kế toán

– Phương pháp Một: Tại tháng 1/2016: 01/01/2016

Nợ  TK 156=10.000.000đ

Nợ TK 1388=1.000.000đ

Có TK 331= 11.000.000

Tháng  4/2016 phát hiện sai tại kỳ khai thuế tháng 4/2016 doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế bổ sung cho hoa đơn bỏ sót  HĐ 0123 này

Tại tháng 4/2016: 01/04/2016: lập bút toán hoàn nguyên VAT và triệt tiêu TK 1388

Nợ TK 1331/ Có TK 1388=1.000.000đ

 

– Phương pháp Hai Tại tháng 1/2016: 01/01/2016

Nợ  TK 156=10.000.000đ/ Có TK 331= 10.000.000

Tháng  4/2016 phát hiện sai tại kỳ khai thuế tháng 4/2016 doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế bổ sung cho hoa đơn bỏ sót  HĐ 0123 này

Tại tháng 4/2016: 01/04/2016

Nợ TK 1331/ Có TK 331=1.000.000đ

 

– Phương pháp Ba: Tại tháng 1/2016: 01/01/2016

Nợ  TK 156=10.000.000đ

Nợ TK 1331=1.000.000đ

Có TK 331= 11.000.000

*Giả sử:

Đầu kì chỉ tiêu [22]=0

+Tờ khai: VAT đầu vào = 5.000.000 (chỉ tiêu [24],[25])

                  VAT đầu ra = 6.000.000 (chỉ tiêu [33],[28])

+Sổ sách VAT đầu vào = 6.000.000 ( do có 1.000.000 đ vat của hóa đơn bỏ sót TK 1331)

                  VAT đầu ra = 6.000.000 (TK 33311)

= > Vậy kết chuyển thuế VAT như thế nào: căn cứ vào tờ khai thuế GTGT để kết chuyển số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng chứ ko căn cứ vào sổ sách chỉ tiêu làm căn cứ là chỉ tiêu [24],[25]) cụ thể là [25]

                   Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 5.000.000

Vậy 1.000.000 đ VAT đầu vào bỏ sót tạm không được khấu trừ và tạm lệch so vớ sổ sách kế toán

 

Tháng  4/2016 phát hiện sai tại kỳ khai thuế tháng 4/2016 doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế bổ sung cho hoa đơn bỏ sót  HĐ 0123 này

+Tờ khai: VAT đầu vào = 11.000.000 (chỉ tiêu [24],[25])

                  VAT đầu ra = 11.000.000 (chỉ tiêu [33],[28])

+Sổ sách VAT đầu vào = 10.000.000 ( do có 1.000.000 đ vat của hóa đơn bỏ sót TK 1331 đã kê sổ sách tháng 01/2016)

                  VAT đầu ra = 11.000.000 (TK 33311)

= > Vậy kết chuyển thuế VAT như thế nào: căn cứ vào tờ khai thuế GTGT để kết chuyển số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng chứ ko căn cứ vào sổ sách chỉ tiêu làm căn cứ là chỉ tiêu [24],[25]) cụ thể là [25]

                Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 11.000.000

= > Vậy đến tháng 4/2016 sổ sách mới được hoàn nguyên đối chiếu khớp nhau, vậy sự chênh lệch ở trên chỉ là chênh lệch tạm thời

= > Nếu sử dụng phương pháp này thì kế toán nên ghi chú ra giấy hoặc ghi chú cần thận bản word, excel để kết chuyển vat cho đúng và theo dõi cho chặt chẻ đúng luật thuế và kế toán cũng là để làm căn cứ giải trình chứng mình với cơ quan thuế , kiểm toán cũng như những chuyên gia được mời từ bên ngoài doanh nghiệp đến dò sổ sách được sáng tỏ

–  Trên đây chỉ là những cách thông dụng phổ thông hay sử dụng, còn các cách khác xin được góp ý bổ sung thêm*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1164

Hôm qua: 1103

Tuần này: 1193

Tuần trước: 7125

Tháng này: 6532

Năm nay: 284971

Tổng truy cập: 693543

X