» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Lượt Xem: 1736
Hàng bán bị trả lại
1.      Xử lý hàng mua vào nhưng bị trả lại vậy bên mua và bên bán xử lý như thế nào?
2.      Kê khai thuế ra sao?
Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 v/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Kê khai hóa đơn điều chnh
Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ:
–  Khoản 3 Điều 20: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điều chnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuếsuất thuế giá trị gităng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiu... Căcứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điu chnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điu chỉnh không được ghi s âm (-).
–  Điểm 2.8 Phụ lục 4: Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xut hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó ngườimua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả ltoàn bộ hay một phn hàng hóa, khxuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tin thuế GTGT (nếu có).
Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả li hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hi hóa đơn đã lập.”
–          Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.
–          Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phn hay toàn bộ hàng hóa, điu chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa hoặc lập hóa đơn điu chỉnh theo quy định.
–           Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoc hóa đơn điu chỉnh, bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chnh.
Ví d 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.
– Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.
– Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.
=> Như vậy:
+Thủ tục hai bên:
–          Lập biên bản thu trả lại hàng bán
–         Phiếu xuất kho hàng trả lại hoặc biên bản giao hàng trả lại
–          Xuất hóa đơn trả lại giá mua sao thì xuất trả lại bấy nhiêu
+Kê khai thuế:
– Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai âm giá trị hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT
– Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê âm giá trị vào bảng kê phụ lục mua vào PL01-2 GTGT.
– Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.
 + Hạch toán
+Người bán: Khi bán hàng " xuất hoá đơn " Ghi tăng Doanh thu
+ Doanh thu:
            Nợ TK 1111,1121,131
                  
 Có TK 5111 
                   Có TK 33311 ( nếu có )
+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán 
            Nợ TK 632
                   Có TK 156…
Khi nhận hàng trả lại " Nhận hoá đơn " Ghi giảm Doanh thu hàng bán
+ Ghi giảm Doanh thu
          Nợ TK 5212
          Nợ TK 33311 ( nếu có )
                Có TK 1111, 1121, 331

+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:
          Nợ TK 1561…
               
 Có  TK632
+ Kết chuyển giảm trừ doanh thu:  Nợ TK 511/ 5212
+Người mua: Khi mua hàng " nhận hoá đơn "
+ Ghi tăng giá trị hàng mua
             Nợ TK 156,152,153,211…
 Nợ TK 1331 ( nếu có )
                   Có TK1111, 1121, 331
Khi trả lại hàng " Xuất hoá đơn " Ghi giảm giá trị hàng:
+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại
            Nợ TK1111,1121,331
                  
 Có TK156,152,153,211….
                   Có TK1331 ( nếu có ) 


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 904

Hôm qua: 1003

Tuần này: 7428

Tuần trước: 7125

Tháng này: 12767

Năm nay: 291206

Tổng truy cập: 699778

X