» Nghiệp vụ kế toán » Lao Động Tiền Lương » Hỗ trợ trang phục–Hiểu và làm thế nào cho đúng?

Hỗ trợ trang phục–Hiểu và làm thế nào cho đúng?

Lượt Xem: 1763

Hỗ trợ trang phục–Hiểu và làm thế nào cho đúng?

– Trang phục của Người lao động (NLĐ) là do công ty hỗ trợ bằng tiền hoặc cấp bằng hiện vật nhằm mục đích tất cả NLĐ trong công ty đều mặc giống nhau (đồng phục), mỗi đối tượng trong công ty có trang phục riêng. Ví dụ: nhân viên bảo vệ có trang phục riêng, nhân viên văn phòng nữ loại riêng, nhân viên văn phòng nam loại riêng... Việc hỗ trợ bằng tiền hay hiện vật đều phải tuân thủ theo quy định của công ty.

– Bên cạnh đó, phụ cấp trang phục là một loại phụ cấp theo lương cho người lao động, vậy khoản phụ cấp này được quy định thế nào tại thời điểm này?
**Căn cứ:

 – Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT–BTC sửa đổi bổ sung Điểm 2.6 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT–BTC ( có hiệu lực thi hành từ quyết toán năm 2015) quy định những khỏan chi không được tính vào chi phí được trừ, trong đó có:
“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.
Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính. “
– Theo điểm b.2.1 khoản b điều 8 Thông tư 111/2013/TT–BTC về những khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập từ kinh doanh và tiền lương tiền công có quy định:
“Đối với tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính”
 
*Như vậy: có thể hiểu, những khoản chi về trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động  nếu các khoản chi đó nằm trong mức khống chế như sau:
– Khoản chi bằng tiền mặt không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm
– Khoản chi bằng hiện vật thì không khống chế mức chi (phải có hóa đơn chứng từ rõ ràng)
– Nếu doanh nghiệp chi bằng tiền và hiện vật thì khoản chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm và bằng hiện vật không bị khống chế.
+++Theo đó việc hỗ trợ bằng tiền hay hiện vật đều được tính vào chi phí được trừ nhưng hồ sơ như thế nào, có hợp lý hay không, có thực không thì sau đây tôi sẽ đưa ra nhưng hồ sơ cần thiết để các bạn tham khảo.
– Thứ nhất: Công ty phải có quy định mà theo đó bắt buộc NLĐ mặc trang phục khi đến công ty làm việc, quy định rõ đối tượng nào phải mặc, đối tượng nào không phải mặc, đối tượng nào thì trang phục như thế nào...tức là các nhóm đối tượng được quy định riêng về trang phục.
Như vậy, điều đầu tiên là phải có nội quy, quy định về trang phục cho NLĐ, cho từng nhóm đối tượng cụ thể.
– Thứ hai: Công ty phải có quy chế về hỗ trợ trang phục bằng tiền hay hiện vật; quy chế phải chi tiết, cụ thể về mức hỗ trợ
Ví dụ: Cấp bằng hiện vật:
+ Công nhân: Được cấp 5 bộ trang phục/người/năm, mỗi năm cấp 2 lần, trị giá mỗi bô 400.000đ–600.000đ
+ Bảo vệ: Được cấp 3 bộ/người/năm, trị giá mỗi bộ từ 300.000đ–500.000đ
=> Như vậy, quy chế cấp bằng hiện vật phải thể hiện rõ và chi tiết cho các nhóm đối tượng và mức hộ trợ. Khi áp dụng quy chế trên thì NLĐ phải mặc trang phục và công ty ký hợp đồng may trang phục, có hóa đơn may trang phục; có nhập kho, xuất kho các trang phục do công ty tự trang bị.
Ví dụ: Cấp bằng tiền mặt
Cũng tương tự như trên, quy định rõ nhóm đối tượng, mỗi loại đối tượng được hỗ trợ bao nhiêu:
+ Công nhân: 2,5 triệu/người/năm
+ Nhân viên văn phòng: 4 triệu/người/năm
+ Trưởng/phó phòng: 5 triệu/người
Khi cấp bằng tiền thì chỉ cần lập danh sách hỗ trợ, quyết định của giám đốc vì đã có quy chế ở trên. NLĐ phải ký vào danh sách hỗ trợ bằng tiền.
 Thứ ba: Đây là điều quan trọng nhất, khi cơ quan thuế đến kiểm tra, thu thập thông tin theo thẩm quyền trong quá trình thanh tra mà không thấy có ai trả lời là có trang phục, màu gì... hoặc không có bất kỳ NLĐ nào mặc trang phục trong thời gian làm việc thì tất cả hồ sơ trên đều không ý nghĩa, Thuế sẽ loại chi phí trang phục ra khỏi chi phí được trừ.
= > Do vậy khi hỗ trợ bằng tiền và hiện vật thì đều phải có sản phẩm cụ thể, đó là NLĐ được hỗ trợ phải mặc trang phục thực sự mà công ty đã quy định.
Kết luận: 
–         Với tiền chi trang phục:

  1. Nếu chi bằng tiền: thì mức chi vượt quá 5.000.000đ/ năm sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thuế TNDN, và người lao động phải chịu thuế TNCN
  2. Nếu chi bằng hiện vật: thì vượt quá 5.000.000đ/ năm vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, nhưng người lao động phải chịu thuế TNCN phần vượt trên 5.000.000 đ/ năm

–         Hồ sơ cần thiết:

1.Hợp đồng lao động
2.Thoả ước lao động tập thể
3.Quy chế tài chính
4.Hoá đơn GTGT 
5.Danh sách nhân viên nhận hỗ trợ trang phục

 

**NguồnTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Ngày:

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Ngày:

18 điều người lao động nên biết

18 điều người lao động nên biết

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Chi trang phục

Chi trang phục

Ngày:

Chi trang phục cho nhân viên

Chi trang phục cho nhân viên

Ngày:

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Ngày:

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Ngày:

Công thức tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN

Ngày:

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Ngày:

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Ngày:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Ngày:

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Ngày:

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Ngày:

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Ngày:

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

Ngày:

Lao động thời vụ

Lao động thời vụ

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Ngày:

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Ngày:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Ngày:

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Ngày:

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Ngày:

Thanh tra bảo hiểm

Thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Tiền lương là chi phí hợp lý

Tiền lương là chi phí hợp lý

Ngày:

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Ngày:

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Ngày:

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Ngày:

Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh

Ngày:

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Ngày:

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Ngày:

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Ngày:

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Ngày:

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Ngày:

Chi phí áo quần, đồng phục

Chi phí áo quần, đồng phục

Ngày:

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Ngày:

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Ngày:

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Ngày:

Mã số BHXH là gì?

Mã số BHXH là gì?

Ngày:

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Ngày:

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày:

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Ngày:

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Ngày:

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Ngày:

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Ngày:

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Ngày:

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Ngày:

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Ngày:

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Ngày:

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày:

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Ngày:

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Ngày:

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Ngày:

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Ngày:

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Ngày:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Ngày:

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Ngày:

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Ngày:

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ

Ngày:

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Ngày:

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Ngày:

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Ngày:

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Ngày:

Trợ cấp BHXH một lần

Trợ cấp BHXH một lần

Ngày:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày:

Phụ cấp độc hại

Phụ cấp độc hại

Ngày:

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Ngày:

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Quyết toán TNCN thử việc

Quyết toán TNCN thử việc

Ngày:

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Ngày:

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 275

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7112

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10002

Năm nay: 324528

Tổng truy cập: 733100

X