» Nghiệp vụ kế toán » Hàng tồn kho » Hóa đơn về trước hàng về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Lượt Xem: 2722

Hóa đơn về trước hàng về sau

–        Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì xử lý như thế nào?

–        Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không?

–        Có vi phạm gì không? Có bị phạt theo chế tài nào không?

 *Căn cứ văn bản pháp lý:

–        Tại Điều 8, khoản 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm giao hàng

–        Tại Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

–        Tại Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn

–        Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm khi lập hóa đơn không đúng thời điểm

*Theo đó:

              – Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

*Về: Thủ tục trước ngày xuất  hóa đơn bán ra nếu thực sự có lấy hàng trước nhưng chưa có hóa đơn đầu vào

***Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

–  Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).

–    Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, hoàn thành cung ứng hàng mới xuất Hoá đơn GTGT). 

–    Với các lô hàng sau, bạn cần ghi rõ trong Hợp đồng về thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT)

*Chứng từ bổ sung chi tiết

–         Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán tại thời điểm giao hàng trước đó nhưng chưa xuất hóa đơn đúng ngày

–         Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào

–         Phiếu hoạch toán

–         Phiếu nhập kho

–         Hợp đồng , thanh lý nếu có

–         Chứng từ thanh toán

 * Các Trường hợp và tính huống cụ thể được xem là  hàng về trước hóa đơn về sau

1.      Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 nhưng bên Bán chưa xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 mà đến tháng 05/2017 mới xuất hóa đơn GTGT = >  Không được xem là hàng về trước hóa đơn về sau 

+ Bên Bán bị phạt xuất sai thời điểm Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014: từ 4_8 triệu

+ Bên mua được chấp nhận chi phí giá vốn hàng nhập kho bình thường

2.      Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 bên Bán đã xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 nhưng đến tháng 05/2017 bên Mua mới nhận được hóa đơn GTGT = > được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

3.      Bên Mua hàng đã bán hàng A tại tháng 1/2017 nhưng lại không có mặt hàng bán trong kho và có mặt hàng bán đó tại tháng 5/2017 (hóa đơn, biên bản giao hàng), nên bên mua hàng đưa hàng đó về tháng 1/2017 để có giá vốn = > không được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

 + Bên mua bị loại toàn bộ chi phí giá vốn

+ Truy thu lại: 20% thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, phạt chậm nộp 0.03%/ ngày

* Về: Mức  phạt xuất sai thời điểm:

*Căn cứ theo:

–      Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

*Điều khoản quy định:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

 

* Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

   Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho. 

1.  Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế

                   Nợ 152, 153, 156…                   Số lượng nhập x Giá tạm tính         

                         Có 111, 112, 331…             Số lượng nhập x Giá tạm tính

2.  Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn để hạch toán

+     Nếu giá mua = Giá tạm tính

                    Nơ TK133                                Theo số tiền thuế trên hóa đơn.   

                          Có Tk 111, 112, 331           Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

+     Nếu giá mua > Giá tạm tính  

–  Phản ánh thuế

                    Nợ TK133   

                           Có TK 111, 112, 331         Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

              –  Điều chỉnh tăng

                    Nợ TK 152, 156                        Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính)

                            Có TK 111, 112, 331        Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính) 

+     Nếu giá mua < Giá tạm tính

–  Phản ánh thuế:

                    Nợ TK 133   

                            Có TK 111,112,331          Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

             –  Điều chỉnh giảm:

                     Nợ TK 111,112,331                  Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)   

                             Có TK 152, 156                Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

 

*Chi tiết tại: Công văn 1604/CT-TTHT kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trường hợp hóa đơn bán hàng xuất trước ngày nhận hóa đơn mua hàng*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Ngày:

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng)

Ngày:

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Các cách giảm hàng tồn kho ảo

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Ngày:

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Ngày:

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Phế liệu, NVL thu hồi nhập kho

Ngày:

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Hóa đơn đầu vào lấy sau hóa đơn đầu ra

Ngày:

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngày:

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Xử lý hàng bán bị trả

Xử lý hàng bán bị trả

Ngày:

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Các phương pháp tính giá hàng tồn

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1648

Hôm qua: 1861

Tuần này: 5384

Tuần trước: 14082

Tháng này: 20994

Năm nay: 362447

Tổng truy cập: 365000

X