» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Hướng dẫn các tình huống lập KHBS

Hướng dẫn các tình huống lập KHBS

Lượt Xem: 1109

Hướng dẫn các tình huống lập KHBS

*Tình huống 01 về kê khai thuế KHBS

Quý 01/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu

 

Quý 02/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

= > Phải nộp thuế GTGT 33311 đầu ra = Chỉ tiêu [40]  5 triệu

 

+Sang Quý 03/2016:

– Kế toán phát hiện ra trong Quý 01/2016 có 02 hóa đơn đầu Vào bị sai giá trị giảm là  -2.000.000 đồng đo đó phải kê khai KHBS điều chỉnh giảm cho Quý 01/2016

*Vậy: ta lập KHBS như sau

*Bước 01:

– Lập KHBS điểu chỉnh bổ sung quý 01/2016

– Giảm -2.000.000 đ

+ Chi tiết KHBS: Quý 1/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu - 2 triệu= 8 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu- 2 triệu = 3 triệu

*Bước 02:

Chi tiết KHBS: Quý 2/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

–     Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước , điều chỉnh giảm chỉ tiêu [37]=2.000.000 đ

= > Phải nộp thuế GTGT 33311 đầu ra = Chỉ tiêu [40]  5 triệu + 2 triệu = 7.000.000đ

*Như vậy:

– Phát sinh sai chỉ tiêu thuế của quý nào điều chỉnh chỉ tiêu sai của quý đó

– Chỉ tiêu [22] sai của quý trước chuyển sang sẽ vẫn phải giữ nguyên không đổi ờ tờ khai sai quý 01/2016

– Điều chỉnh số tiền sai sót vào chỉ tiêu [37] = 2.000.000 đ làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại quý 02/2016

– Do quý 02/2016 đã phát sinh thuế GTGT phải nộp nên sẽ điều chỉnh sai sót đến quý hiện tại phát sinh thuế phải nộp do không làm ảnh hưởng đến số thuế khấu trừ kỳ sau quý 03/2016 nên tại quý 03/2016 không điền điều chỉnh chỉ tiêu [37],[38]

    ............................................................000....................................................

 

*Tình huống 02 về kê khai thuế KHBS

Quý 1/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu

 

Quý 2/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 15 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 10 triệu

 

+Sang Quý 03/2016:

– Kế toán phát hiện ra trong Quý 01/2016 có 02 hóa đơn đầu Vào bị sai giá trị giảm là  -2.000.000 đồng đo đó phải kê khai KHBS điều chỉnh giảm cho Quý 01/2016

Quý 03/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =10

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =50 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 30 triệu

 

*Vậy: ta lập KHBS như sau

*Bước 01:

– Lập KHBS điểu chỉnh bổ sung quý 01/2016

– Giảm -2.000.000 đ

+ Chi tiết KHBS: Quý 1/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu - 2 triệu= 8 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu- 2 triệu = 3 triệu

*Bước 02:

Chi tiết tại kỳ kê khai hiện tại: Quý 3/2016

–     Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =10

–     Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =50 triệu

–     Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

–     Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước , điều chỉnh giảm chỉ tiêu [37]=2.000.000 đ

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 30 triệu -2 triệu = 28 triệu

*Như vậy:

– Phát sinh sai chỉ tiêu thuế của quý nào điều chỉnh chỉ tiêu sai của quý đó

– Chỉ tiêu [22] sai của quý trước chuyển sang sẽ vẫn phải giữ nguyên không đổi ờ tờ khai sai quý 01/2016, 02/2016,03/2016

– Điều chỉnh số tiền sai sót vào chỉ tiêu [37] = 2.000.000 đ làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại quý 03/2016, nhưng do đang được khấu trừ nên sẽ giảm số thuế GTGT được khấu trừ

– Tại quý 03/2016 kỳ phát hiện sai nên tại quý 03/2016 điều chỉnh chỉ tiêu [37],[38] = số thuế bị giảm không được trừ*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 826

Hôm qua: 1203

Tuần này: 6848

Tuần trước: 8134

Tháng này: 5062

Năm nay: 283501

Tổng truy cập: 692073

X