» Nghiệp vụ kế toán » Thuế TNDN » Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Lượt Xem: 739

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

–        Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421 trên sổ sách theo luật kế toán và theo luật thuế như thế nào mới phù hợp

–        Số liệu chênh lệch xác định như thế nào phù hợp chế độ kế toán và chế độ thuế?

--->Tình huống: Năm 2018, Cơ quan thuế phạt hành chính của năm 2017 là 50.000.000, Kế toán đã hạch toán vào Nợ TK 4211/ Có TK 112: 50.000.000.
Trong năm 2018

–        Công ty lỗ: 100.000.000.

–        Trên TK 4212 có số dư Nợ là 100.000.000

–        Trên Bảng cân đối phát sinh thể hiện số dư của 2 tài khoản:

+ Dư Nợ TK 4211: 50.000.000
+ Dư Nợ TK 4212: 100.000.000

Đầu năm 2019 kết chuyển bút toán 421 như thế nào? Cách hạch toán?

---> Giải đáp tình huống:

***Căn cứ:

–        Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

–        Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội ngày  31/12/2013 Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

–        Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày  14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

–        Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

-->Theo đó:

–        Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.

–        Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;

---> Như vậy các khoản phạt vi phạm và phạt hành chính khác được hạch toán vào TK 811:

---> Phướng pháp 01: theo chuẩn mực Kế toán Kiểm toán

***Sổ sách:

---> Thông báo phạt:  Nợ TK 811/ Có TK 3339 = 50 triệu ---> Nộp tiền phạt: Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu ---> Kết chuyển vào chí phí tính lãi lỗ: + Nợ TK 911/ Có TK 811 = 50 triệu &  Nợ TK 4212/ Có TK 911 = 50 triệu

= > Cuối năm 2018:

 + Dư Nợ TK 4211 =0

 + Dư Nợ TK 4212= 150 triệu ( Trong đó có 50 chên lệch vĩnh viễn không được chuyển lỗ trên phụ lục: 03-2A/TNDN)

– Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 150 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

--- > Như vậy kết chuyển lãi lỗ theo luật kế toán như bình thường

– Số dư cuối năm Nợ TK 4212 (CĐPS, KQKD) = 150 triệu

***Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm:

– Xuất toán B4=50 triệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm làm tăng thu nhập tính thuế

–––>  Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi

–  Chỉ tiêu: A1= -150 triệu --> B4= 50 triệu -- > B12-13= - 100 triệu được Chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

 – 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

 

---> Phướng pháp 02: theo hướng dẫn cơ quan thuế phương pháp loại trực tiếp

***Sổ sách:

---> Thông báo phạt:  Nợ TK 4211/ Có TK 3339 = 50 triệu ---> Nộp tiền phạt: Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu ---> Kết chuyển vào chí phí tính lãi lỗ: + Nợ TK 911/ Có TK 811 = 50 triệu &  Nợ TK 4212/ Có TK 911 = 50 triệu

---> Hoặc làm tắt luôn: Nợ TK 4211/ Có TK 111,112 = 50 triệu

= > Cuối năm 2018:

 + Dư Nợ TK 4211 =50 chên lệch vĩnh viễn không được chuyển lỗ trên phụ lục: 03-2A/TNDN

 + Dư Nợ TK 4212= 100 triệu

– Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 100 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

--- > Như vậy kết chuyển lãi lỗ theo luật kế toán như bình thường

– Số dư cuối năm Nợ TK 4212 (CĐPS, KQKD) = 100 triệu

***Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm:

–––>  Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi

–  Chỉ tiêu: Chỉ tiêu: A1= -100 triệu --> B4= 0-- > B12-13= - 100 triệu được Chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

 – 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách

Ngày:

Thanh toán nợ khách hàng

Thanh toán nợ khách hàng

Ngày:

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Ngày:

Chuyễn lỗ

Chuyễn lỗ

Ngày:

Thuê nhà của cá nhân

Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Chi hoa hồng môi giới

Chi hoa hồng môi giới

Ngày:

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Ngày:

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Ngày:

Hạch toán phí ngân hàng

Hạch toán phí ngân hàng

Ngày:

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Ngày:

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Ngày:

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 419

Hôm qua: 914

Tuần này: 4171

Tuần trước: 6556

Tháng này: 23899

Năm nay: 374611

Tổng truy cập: 783183

X