» Nghiệp vụ kế toán » Tài Sản Cố Định » Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Lượt Xem: 511

Làm kế toán quan trọng nhất là nắm được tài sản của doanh nghiệp mình hiện còn cái gì, mất cái gì, tình trạng ra sao vậy kiểm kê trong trường hợp nào

*Kiểm kê là kiểm tra tại chỗ các loại tài sản của doanh nghiệp hiện có bằng các phương pháp cân đong đo đếm nhằm xác định chính xác số thực có của tài sản nhằm phát hiện các khoản chênh lệch giữa số thực tế với số ghi trên sổ sách kế toán.

Số liệu ghi vào sổ kế toán dựa trên số liệu chứng từ, tức là số liệu có tính hợp pháp đáng tin cậy, nhưng số liệu thực tế và số liệu kế toán vẫn có thể phát sinh chênh lệch do nhiều nguyên nhân:

1)      Tài sản vật tư bị hư hao do tác động của tự nhiên trong quá trình bảo quản.

2)      Khi nhập xuất đo lường kiểm tra không chính xác: nhầm lẫn chủng loại, thiếu chính xác về số lượng.

3)      Sai sót trong việc lập chứng từ hoặc ghi sổ.

4)      Có hành vi gian lận tham ô, mất cắp…

+ Yêu cầu quan trọng nhất của công tác kế toán là tính toán chính xác. Về mặt tài sản, yêu cầu đó nghĩa là số liệu trên sổ sách còn phải phù hợp với số tài sản thực có ở thời điểm tương ứng.

+ Do đó, định kỳ cần kiểm tra số liệu trên sổ sách kế toán và kiểm tra các loại tài sản hiện có để đối chiếu so sánh giữa số thực tế và số sổ sách nhằm phát hiện chênh lệch, truy tìm nguyên nhân, xử lý và điều chỉnh số trên sổ sách cho phù hợp với thực tế.

*Tác dụng kiểm kê:

1)      Ngăn ngừa tham ô, lãng phí, các biểu hiện vi phạm kỷ luật tài chính, nâng cao trách nhiệm của người quản lý tài sản.

2)      Giúp việc ghi chép sổ sách đúng thực tế.

3)      Giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp biết chính xác số lượng, chất lượng tài sản hiện có.

4)      Phát hiện những tài sản ứ đọng để có biện pháp giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

*Trước kiểm kê: 
– Dự tính thành phần kiểm kê: kế toán, kỹ thuật, bộ phận sử dụng
– Chuẩn bị phiếu kiểm kê (có thể dán được lên vật được kiểm kê) có thể đứt làm 2 liên: ghi rõ số thứ tự phiếu, ngày kiểm kê, loại hàng, số lượng)
– Chuẩn bị các bảng biểu để ghi chép lại trong qúa trình kiểm kê
– Chuẩn bị kho hàng: yêu cầu thủ kho sắp xếp các kho hàng hóa gọn gàng, xếp theo chủng loại hàng hóa, để riêng hàng hóa kém mất phẩm chất, tồn kho lâu ngày, để riêng hàng hóa nhận giữ hộ, để riêng hàng tồn kho chuẩn bị xuất ra một khu vực riêng
– Tài sản cố định: ngay từ khi nhận tài sản cần sơn lên thân tài sản mã số
– Tiền mặt: yêu cầu thủ quỹ vào tất cả các phiếu thu phiếu chi cho đến thời điểm kiểm kê.

 

*Tài liệu cần chuẩn bị:
– Số liệu TS trên sổ kế toán
– Số liệu TS theo dõi ngoại bảng đối với các TS hết khấu hao, đã phẩn bổ hết giá trị
– Thẻ kho đối với vật tư hàng hoá
– Thẻ TSCĐ
– Các biểu mẫu kiểm kê

*Công việc chuẩn bị trước khi kiểm kê:
– Thành lập hội đồng kiểm kê, phân công rõ ràng trách nhiệm từng cá nhân
– Kế toán và thủ kho (hoặc bộ phận quản lý sử dụng TS) đối chiếu và chốt số liệu về mặt lượng của các TS kiểm kê
– Chốt Phiếu nhập, phiếu xuất cuối cùng cho từng kho (rất quan trọng nếu kiểm kê phục vụ cho mục đích lập BCTC)
*Trong kiểm kê:
– Hàng tồn kho: không cho phép có nhiều người ra vào tại khu vực kiểm kê
– Phân công 1 người ghi chép, 1 người kiểm đếm, 1 người quan sát và dán phiếu kiểm kê.
Người quan sát thường là bộ phận kỹ thuật vì người này có trách nhiệm đánh giá chất lượng hàng tồn kho, tài sản cố định.

*Sau kiểm kê:
– Tổng hợp kết quả kiểm kê, đối chiếu sổ kế toán. Trong trường hợp có chênh lệch cần điều tra nguyên nhân (có thể thực hiện kiểm kê lại nhờ vào các phiếu kiểm kê đã được dán để lọai những loại hàng đã được kiểm kê)
– Thu các phiếu kiểm kê về, đảm bảo số lượng thu về = số lượng phát ra.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Nhà xưởng tự xây dựng

Nhà xưởng tự xây dựng

Ngày:

Công ty vận tải nhưng không có xe

Công ty vận tải nhưng không có xe

Ngày:

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Ngày:

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Ngày:

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Ngày:

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Ngày:

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Ngày:

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Ngày:

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Ngày:

Xe ô tô đi mượn

Xe ô tô đi mượn

Ngày:

Xe ô tô đi mượn ?

Xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Phân bổ công cụ dụng cụ

Phân bổ công cụ dụng cụ

Ngày:

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Khấu hao nhanh tài sản

Khấu hao nhanh tài sản

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Tài sản cố định tự xây dựng

Tài sản cố định tự xây dựng

Ngày:

Thủ tục mua xe ô tô con

Thủ tục mua xe ô tô con

Ngày:

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Ngày:

Hợp lý chi phí tiền xăng cho xe ô tô đi mượn ?

Hợp lý chi phí tiền xăng cho xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Thuê xe cá nhân

Thuê xe cá nhân

Ngày:

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Ngày:

Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Thanh lý Tài sản cố định

Thanh lý Tài sản cố định

Ngày:

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Ngày:

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Ngày:

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Ngày:

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1258

Hôm qua: 1276

Tuần này: 4001

Tuần trước: 9397

Tháng này: 6891

Năm nay: 321417

Tổng truy cập: 729989

X