» Nghiệp vụ kế toán » Tài Sản Cố Định » Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ

Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ

Lượt Xem: 880

QUY TRÌNH KIM KÊ
(V/v: kim kê tài sn, công c dng c)

*Quy trình kim kê tài sn:

–Việc kiểm kê tài sản cố định hàng tháng, năm nhằm báo cáo cho người quản lý biết được số lượng tài sản hiện có, tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng của từng tài sản để đưa ra những quyết định như sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển hay thay thế tài sản phù hợp với năng lực tài chính, chính sách đầu tư của doanh nghiệp hay chính sách quản lý tài sản Nhà nước hiện hành. Nhằm quản lý tốt hơn công tác quản lý tránh thất thoát làm mất, gây hư hỏng, thiếu hụt trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp

–Nhằm kiểm soát toàn bộ tài sản của doanh nghiệp hiện đang nắm giữ, để tránh tình trạng thất thoát mất mát…

–Kiểm tra, kiểm kê tất cả các bộ phận phòng ban bệ thuộc công ty

Hàng tháng:trước khi kết thúc tháng kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định tiến hành kiểm kê, trước khi kiểm kê thông báo các bộ phận tự kiểm kê trước 02 ngày = > sau đó kế toán sẽđi kiểm tra đối chiếu lại với các phòng ban về hiện trạng tài sản

Cui năm:Thời điểm thành lập hội đồng kiểm kê thông thường vào cuối năm tài chính, tổ chức sởhữu, sử dụng tài sản thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản để thống kê, phân loại tài sản; Việc kiểm kê cũng có thể tổ chức bất thường để phục vụ một số mục đích nhất định như mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc do yếu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


*Quy trình, trình t kim kê tài sn:

Trình tự thủ tục kiểm kê tài sản được tiến hành theo một số bước như sau

*Bước 1:Kế toán kho thông báo cho bộ phận sẽ tiến hành kiểm kê trước 02 ngày

+ Trưởng các bộ phận trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản;

+ Trưởng phòng quản lý tài sản, và các nhân viên trực thuộc bộ phận tiến hành kiểm kê, kê biên tài sản theo biểu mẫu phòng kế toán cung cấp

*Bước 2: Tiến hành kim kê ti các đơn v trc thuc ca công ty

+ Sau 02 ngày kế toán sẽ trực tiếp đến từng các bộ phận đối chiếu kiểm kê tài sản đối chiếu với bản do các bộ phận cung cấp

–Tiến hành kiểm kê tài sản của đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản tiến hành kiểm kê tài sản vào thời điểm kết thúc tháng hoặc thời điểm cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích nhất định theo quy chế hoạt động của công ty.

–Việc kiểm kê phải dựa trên số lượng tài sản thực tế hiện còn lưu giữ, còn tiếp tục sử dụng, tài sản đang lưu trữ tại kho chưa qua sử dụng, tài sản đã qua sử dụng đang bảo quản chờ sửa chữa, cải tạo nâng cấp, những tài sản nhận giữ – gửi trông giữ hộ thống kê và theo dõi riêng vì đầy là những tài sản không thuộc sở hữu của doanh nghiệp như tài sản cá nhân, tài sản do bên ngoài gửi trông giữtạm thời.

*Bước 3: Tng hp và thng kê s liu

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản thực tế tại bộ phận sử dụng và kế toán theo bảng biểu phù hợp với đặc điểm tài sản, mục đích kiểm kê nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản nội bộ gồm:

– Tài sản thừa, thiếu;

– Chênh lệch số lượng, giá trị giữa sổ sách và thực tế:

– Tài sản cần sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển nội bộ...

– Tài sản cần thanh lý: do hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu, năng lượng, không hiệu quả …

*Bước 4: X lý s liu, lBáo cáo kết qu kim kê

– Đánh giá tình hình quản lý tài sản trong tổ chức nói chung;

– Số liệu chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và số liệu theo dõi của các bộ phận: nguyên nhân, lý do, biện pháp khắc phục;

– Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, điều chuyển: trên cơ sở nguyên nhân cụ thể do bộphận trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.

– Thống kê, phân loại tài sản đề nghị thanh lý: trên cơ sở nguyên nhân cụ thể do bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.

*Kiến ngh sau khi kim kê:

+ Chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ giữa các bộ phận;

+ Chế độ bảo trì, bảo hành, sửa chữa tài sản;

+ Kiến nghị xử lý chênh lệch số liệu;

+ Giao trách nhiệm thực hiện, khắc phục


*Quy trình kim kê kho, tài sn c đnh, công c dng c:

http://www.mediafire.com/view/loecapyx4x3qyyp/QUY_TRINH_KIEM_KHO.doc

http://www.mediafire.com/view/u2lyfvg94dop2lt/KIEM_KE_TAI_SAN.xls*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Nhà xưởng tự xây dựng

Nhà xưởng tự xây dựng

Ngày:

Công ty vận tải nhưng không có xe

Công ty vận tải nhưng không có xe

Ngày:

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Ngày:

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Ngày:

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Ngày:

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Ngày:

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Ngày:

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Ngày:

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Ngày:

Xe ô tô đi mượn

Xe ô tô đi mượn

Ngày:

Xe ô tô đi mượn ?

Xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Phân bổ công cụ dụng cụ

Phân bổ công cụ dụng cụ

Ngày:

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Khấu hao nhanh tài sản

Khấu hao nhanh tài sản

Ngày:

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Tài sản cố định tự xây dựng

Tài sản cố định tự xây dựng

Ngày:

Thủ tục mua xe ô tô con

Thủ tục mua xe ô tô con

Ngày:

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Ngày:

Thuê xe cá nhân

Thuê xe cá nhân

Ngày:

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Ngày:

Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Thanh lý Tài sản cố định

Thanh lý Tài sản cố định

Ngày:

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Ngày:

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Ngày:

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Ngày:

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 807

Hôm qua: 1261

Tuần này: 3719

Tuần trước: 14661

Tháng này: 46575

Năm nay: 46575

Tổng truy cập: 455147

X