» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày

Lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày

Lượt Xem: 434

*Về lập hóa đơn đối với hàng mẫu trưng bày tại doanh nghiệp.

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT–BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT–BTC hướng dẫn về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

...”

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT–BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT–BCT (đã được sửa đổi tại Thông tư số 119/2014/TT–BTC) hướng dẫn về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

= > Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục Thuế, việc xuất hàng mẫu để trưng bày tại Công ty không phải là bán hàng hóa, không phải là hoạt động khuyến mại, quảng cáo, cũng không phải là xuất hàng sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), do đó, không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn.

*Như vậy:

*Trường hợp 01: hàng mẫu

–          Công ty A xuất hàng mẫu cho công ty B thì  phải xuất hóa đơn nhưng thuế suất gạch chéo, tiền thuế GTGT = 0

–          Nội dung là hàng mẫu không thu tiền

–          Phiếu xuất kho, hoặc phiếu giao hàng

–          Các biên bản thỏa thuận khác giữa hai bên

 

*Trường hợp 02: hàng trưng bày

–          Không phải Lập hóa đơn GTGT

–          Lập phiếu xuất kho hàng hóa để trưng bày bình thường

 

*Nguồn: Công văn số 4470/TCT–CS ngày 28/10/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1164

Hôm qua: 1103

Tuần này: 1262

Tuần trước: 7125

Tháng này: 6601

Năm nay: 285040

Tổng truy cập: 693612

X