» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Lượt Xem: 6117

 

XỬ LÝ LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

– Doanh nghiệp làm ăn có lời vậy khi chia lãi có phải tính thuế TNCN của chủ sở hữu doanh nghiệp hay người góp vốn hay không?

– Tỉ lệ tính thuế là bao nhiêu % thuế TNCN?

*  Các khái niệm:

–– Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ
–– Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích lũy bổ sung vốn
–– Chênh lệch tỷ giá là chênh lệch phát sinh trong các trường hợp:
+ Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản
+ Khi DN ở trong nước hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác với đơn vị tiền tệ kế toán của DN báo cáo
–– Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước, hoặc khi đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, cổ phần

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Bên Nợ:

- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;

- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;

- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu;

Bên Có:

- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

- Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;

- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.

Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, ghi:

- Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi), ghi:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

- Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

1/ Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, kế toán ghi:

 Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

 2/Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:

 Nợ TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112,... (số tiền thực trả).

Có TK 3335 : Thuế TNCN được khấu trừ 

3/ Nếu lợi tức được chia, ghi tăng vốn cho cổ đông

Nợ TK 3388

Có TK 411

( Khi cá nhân rút vốn, hoặc chuyển nhượng vốn, kế toán cần theo dõi và tính thuế vốn trên phần lợi nhuận ghi tăng vốn này)

*      Đối với thuế

1. Thuế TNCN

 Căn cứ điều 10. Theo thông tư 111/2013/TT– BTC, tại điều 10 quy định về thu nhập từ đầu tư vốn như sau:

 1. Thu nhập tính thuế

 2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

 3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

………

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

 c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

 d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

 4. Cách tính thuế

 Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

 2. Lưu ý:

 – TNCN từ đầu tư vốn được tính 5% trên tổng số thu nhập được chi trả.

 – Đơn vị chi trả có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi trả cho cổ đông và kê khai vào mẫu 06KK/TNCN. Thuế về đầu tư vốn chỉ kê khai và khấu trừ một lần, không cần quyết toán

 – Trường hợp lợi tức được ghi tăng vốn góp ( không chi trả ) thì thuế TNCN được tính khi cá nhân đó chuyển nhượng vốn, hoặc rút vốn

 – Công ty TNHH MTV và Doanh nghiệp tư nhân, khi cá nhân rút lợi nhuận để chi dùng, hoặc tăng vốn, không chịu thuế TNCN

 * Do đó :

*  Dựa theo Điều lệ hoạt động của các doanh nghiệp đều qui định : Cuối mỗi năm tài chính bộ phận kế toán phải lập báo cáo tài chính năm chuyển tới Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH ) ; đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần) để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh trong năm sau đó căn cứ vào điều lệ để trích tiền nộp thuế TNDN năm , trích lập các quỹ phần còn lại mới chia cho các cổ đông (hoặc các thành viên ) theo tỷ lệ góp vốn ban đầu.Việc này đương nhiên phải lập biên bản và ra quyết định rồi dán thông báo, cáo thị rộng rãi công khai tới những cá nhân có quyền lợi trong việc chia lợi nhuận

Về thủ tục:

***Căn cứ:

–     Biên bản góp vốn

–     Biên bản đánh giá lại vốn góp nếu có

–     Điều lệ, biên bản họp thành viên về trích lập quỹ, phân chia lợi nhuận, ...

–     Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ thuế với nhà nước

–      Quyết định phân phối lợi nhuận.

–     Thông báo chia lãi
Quyết định đó có thể ghi rõ dùng bao nhiêu lãi để chia và giữ lại bổ sung các quỹ bao nhiêu:

–     Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng

–     Bổ sung vào vốn góp

–     Quỹ dự phòng tài chính

....

––Kết chuyển lợi nhuận chưa phối năm rồi

Nợ TK 4212/ có TK 4211=177,600,000đ

––Qũy dự phòng

*  Quyết định 15: Nợ TK 4211/ có TK 415 =  8,880,000

*  Thông tư 200: Nợ TK 4211/ có TK 414 =  8,880,000

––Xác định lợi tức từ việc đầu tư vốn:
Nợ TK 4211/ có TK 3388: 10,656,000

––Thuế TNCN của việc chi lợi tức:
Nợ TK 3388/ có TK 3335: 10,656,000 x 5% =  532,800
––Nộp thuế TNCN:
Nợ TK 3335/ có TK 111=  532,800
––Chi lợi tức cho thành viên:
Nợ TK 3388/ có TK 111: 10,656,000– 532,800= 10,123,200
––Số tiền còn lại: 177,600,000đ – 8,880,000– 10,656,000= 158,064,000 tiếp tục treo bên Có TK 4211=158,064,000

––Trường hợp dùng cổ tức góp bổ sung vốn thì :

Nợ TK 3388/ có TK 411: 10,656,000 x 5% =  532,800
(Thuế TNCN=0 )
 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Tỷ giá để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Tỷ giá để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày:

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Ngày:

Hệ thống tài khoản theo TT200

Hệ thống tài khoản theo TT200

Ngày:

Dịch vụ phần mềm và các hoạt động phần mềm

Dịch vụ phần mềm và các hoạt động phần mềm

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1004

Hôm qua: 835

Tuần này: 5830

Tuần trước: 6895

Tháng này: 19002

Năm nay: 369714

Tổng truy cập: 778286

X