» Nghiệp vụ kế toán » Lao Động Tiền Lương » Mức lương tối thiểu chung qua các năm

Mức lương tối thiểu chung qua các năm

Lượt Xem: 1495

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 1995 ĐẾN NAY

 

0 - Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/1995 – 31/12/1996

– Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1994

Mức lương tối thiểu :  120.000 đồng/ tháng

 

1 - Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/1997 – 31/12/1999

– Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997

Mức lương tối thiểu :  144.000 đồng/ tháng

 

2 - Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2000-31/12/2001

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15-12-1999

Nghị định 10/2000/NĐ-CP  (27/3/2000)

Tăng từ 144.000 đồng/ tháng - 180.000 đồng/ tháng ( tăng  25%)

 

3 - Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2002

   Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000

Tăng từ 180.000 đồng/ tháng  - 210.000 đồng/ tháng ( tăng  16,7 %)

 

4 - Mức lương tối thiểu  áp dụng từ ngày 01/01/2003

 

Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2003

Tăng từ 210.000 đồng/ tháng - 290.000 đồng/ tháng ( tăng  38 %)

 

5 - Mức lương tối thiểu  áp dụng từ ngày 01/01/2004

Không tăng

 

6 - Mức lương tối thiểu  áp dụng từ ngày 01/10/2005

Nghị định 118/2005/NĐ-CP (15/09/2005)

Tăng từ 290.000 đồng/ tháng - 350.000 đồng/ tháng ( tăng  20,7 %)

 

7  - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2006

Nghị định 94/2006/NĐ-CP (11/09/2006)

Tăng từ 350.000 đồng/ tháng - 450.000 đồng/ tháng ( tăng 28,6 %)

 

8 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2007

 

Không tăng

 

9 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2008

Nghị định 166, 167 và 168/2007/NĐ-CP  (16/11/2007)

Tăng từ 450.000 đồng/ tháng - 540.000 đồng/ tháng ( tăng 20 %)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

620.000

1.000.000

II

580.000

900.000

III

540.000

800.000

IV

540.000

800.000

 

10 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2009

Nghị định số 110/2008/NĐ-CP (10/10/2008) và Nghị định số 111/2008/NĐ-CP

Nghị định 33/2009/NĐ-CP (06/04/2009)

Mức lương tối thiểu chung : 540.000 đồng/tháng - 650.000 đồng/tháng (tăng 20,4 %)

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

800.000

1.200.000

II

740.000

1.040.000

III

690.000

950.000

IV

650.000

920.000

 

11 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2010

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP & Nghị định số 98/2009/NĐ-CP (30/10/2009)

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP (25/03/2010)

Mức lương tối thiểu chung : 650.000 đồng/tháng - 730.000 đồng/tháng (tăng 12,3 %)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

980.000

1.340.000

II

880.000

1.190.000

III

810.000

1.040.000

IV

730.000

1.000.000

 

12 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2011

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP (29/10/2010)

Nghị định 22/2011/NĐ-CP (19/05/2011)

Mức lương tối thiểu chung : 730.000 đồng/tháng - 830.000 đồng/tháng (tăng 13,7 %)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

1.350.000

 

II

1.200.000

 

III

1.050.000

 

IV

830.000

 

 

 13 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 – 31/12/2012

            Nghị định số 70/2011/NĐ-CP (22/08/2011)

            Nghị định 31/2012/NĐ-CP (01/05/2012)

            Mức lương tối thiểu chung : 830.000 đồng/tháng - 1.050.000 đồng/tháng (tăng 26,5 %)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

2.000.000

 

II

1.780.000

 

III

1.550.000

 

IV

1.400.000

 

 

14- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2013 – 31/12/2013

Nghị định 66/2013/NĐ-CP (01/07/2013)

Mức lương tối thiểu chung : 1.050.000 đồng/tháng - 1.150.000 đồng/tháng (tăng 9,5 %)

 

15- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2014

Nghị định 182/2013/NĐ-CP (31/12/2013)  (tăng 35%)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

2.700.000

 

II

2.400.000

 

III

2.100.000

 

IV

1.900.000

 

 

16- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2015

Nghị định 103/2014/NĐ-CP (11/11/2014)  (tăng 15%)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

DN – FDI, nước ngoài

I

3.100.000

 

II

2.750.000

 

III

2.400.000

 

IV

2.150.000

 

 

17- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2016

Nghị định 122/2015/NĐ-CP (14/11/2015) (tăng 13%)

 

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

Ghi chú ( + /-)

I

3.500.000

Tăng 400.000

II

3.100.000

Tăng 350.000

III

2.700.000

Tăng 300.000

IV

2.400.000

Tăng 250.000

 

18- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP Ngày 14/11/2016 về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. (tăng 13%)

Vùng

Mức lương tối thiểu  (Đồng /tháng)

Ghi chú ( + /-)

I

3.750.000 đồng/tháng

Tăng 250.000 đồng/tháng

II

3.320.000 đồng/tháng

Tăng 220.000 đồng/tháng

III

2.900.000 đồng/tháng

Tăng 200.000 đồng/tháng

IV

2.580.000 đồng/tháng

Tăng 180.000 đồng/tháng

 

 

Chú ý: Mức lương tối thiểu vùng  là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  1. Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;
  2. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

 

 

 

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Ngày:

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Ngày:

18 điều người lao động nên biết

18 điều người lao động nên biết

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Chi trang phục

Chi trang phục

Ngày:

Chi trang phục cho nhân viên

Chi trang phục cho nhân viên

Ngày:

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Ngày:

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Ngày:

Công thức tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN

Ngày:

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Ngày:

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Ngày:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Ngày:

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Ngày:

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Ngày:

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Ngày:

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

Ngày:

Lao động thời vụ

Lao động thời vụ

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Ngày:

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Ngày:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Ngày:

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Ngày:

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Ngày:

Thanh tra bảo hiểm

Thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Tiền lương là chi phí hợp lý

Tiền lương là chi phí hợp lý

Ngày:

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Ngày:

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Ngày:

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Ngày:

Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh

Ngày:

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Ngày:

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Ngày:

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Ngày:

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Ngày:

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Ngày:

Chi phí áo quần, đồng phục

Chi phí áo quần, đồng phục

Ngày:

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Ngày:

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Ngày:

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Ngày:

Mã số BHXH là gì?

Mã số BHXH là gì?

Ngày:

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Ngày:

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày:

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Ngày:

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Ngày:

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Ngày:

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Ngày:

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Ngày:

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Ngày:

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Ngày:

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Ngày:

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày:

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Ngày:

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Ngày:

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Ngày:

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Ngày:

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Ngày:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Ngày:

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Ngày:

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Ngày:

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ

Ngày:

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Ngày:

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Ngày:

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Ngày:

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Ngày:

Trợ cấp BHXH một lần

Trợ cấp BHXH một lần

Ngày:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày:

Phụ cấp độc hại

Phụ cấp độc hại

Ngày:

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Ngày:

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Quyết toán TNCN thử việc

Quyết toán TNCN thử việc

Ngày:

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Ngày:

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1135

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7972

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10863

Năm nay: 325389

Tổng truy cập: 733961

X