» Nghiệp vụ kế toán » Tiền Mặt - Tiền Gửi » Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

Lượt Xem: 448

Ngoại tệ: Xử lý chênh lệch tỉ giá và Nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng

*Bước 01Đặt mã ngoại tệ là 007usd : Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ USD

*Mua ngoại tệ:

– Mua Ngoại tệ vào làm phiếu Nhập Kho: Số lượng mua x Đơn giá ngân hàng bán (tỉ giá ngân hàng bán)

+ Nợ TK 1122 (ngoại tệ tăng) / có TK 1121 (Tiền việt nam giảm): ví dụ: mua 200 usd x 22,000= 4,400,000

+ Số tiền trên CĐPS TK 1122 = Sổ cái TK 1122= Sổ NXT : số lượng 200usd, Thành tiền tồn : 4,400,000

+Nhập xuất tồn: Nợ TK 007: 100 usd x 22.000 (tỉ giá tồn)=2.200.000

*Bước 02: Xuất ngoại tệ:

*Chú ý:

–        Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006  và Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011.

–        Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015 thay thế cho chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày  20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

= > Bỏ toàn bộ 06 TK ngoài bảng gồm:
1.Tài Khoản 001 - Tài sản thuê ngoài
2.Tài Khoản 002 - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3.Tài Khoản 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4.Tài Khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý
5.Tài Khoản 007 - Ngoại tệ các loại
6.Tài Khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án

 +Trường hợp 01: Lỗ tỉ giá

*Ví dụ: Mua hàng của công ty ABC: Hàng hóa A: 100usd x 21.000=2.100.000 (Tỉ giá trên tờ khai hải quan nhập khẩu)

– Thanh toán cho khách hàng lập phiếu Xuất Kho (căn cứ đơn giá xuất kho thường là Bình Quân gia quyền)

Có thể đặt mã ngoại tệ là 007 hoặc NT, ngoại tệ , USD …hay bất kỳ 01 ký hiện nào để dễ nhớ là được :  +Nhập xuất tồn:  Có TK 007: 100 usd x 22.000 (tỉ giá tồn)=2.200.000

Nợ  TK 331/ có 1122=100usd x 21.000=2.100.000

Nợ TK 635/ có TK 1122=100usd(22.000-21.000)=2.200.000-2.100.000=100.000

*Note: Xuất  Quỹ > Công Nợ= Lỗ

–       Nợ  TK 331/ có 1122=Công Nợ

–       Nợ TK 635/ có TK 1122=Xuất Quỹ - Công Nợ > 0 => Lỗ tỉ giá ( tỉ giá xuất quỹ >  tỉ giá công nợ khách hàng)

 +Trường hợp 02: Lãi tỉ giá

*Ví dụ: Mua hàng của công ty ABC: Hàng hóa A: 100usd x 25.000=2.500.000

– Thanh toán cho khách hàng lập phiếu Xuất Kho (căn cứ đơn giá xuất kho thường là Bình Quân gia quyền)

+Nhập xuất tồn:  Có Tk 007: 100 usd x 22.000 (tỉ giá tồn)=2.200.000

Nợ  TK 331/ có 1122=100 usd x 22.000 =2.200.000

Nợ TK 331/ có TK 515=2.500.000-2.200.000=300.000

*Note: Xuất  Quỹ < Công Nợ= Lãi

–       Nợ  TK 331/ có 1122= Xuất Quỹ

–       Nợ TK 331/ có TK 515= Xuất Quỹ - Công Nợ < 0 => Lãi tỉ giá ( tỉ giá xuất quỹ  <  tỉ giá công nợ khách hàng)

 *Bước 03: Cuối tháng đối chiếu

1. Số lượng tồn ở Sổ phụ ngân hàng = Số lường tồn ở Bảng Tổng Hợp Nhập Xuất Tồn khớp nhau hay không

2. Số tiền ở sổ cái tài khoản 1122= TK 1122 CĐPS = Số tiền ở Nhập Xuất Tồn mã : 007usd : Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ USD

 

 

*Quy trình thực hiện:

+Bước 01: Nhập kho toàn bộ ngoại tệ

– Cuối tháng căn cứ sổ phụ ngân hàng và sao kê chi tiết: Lập 01 phiếu nhập kho ngoại tệ các loại

 

– Nhập chi tiết toàn bộ các lần mua ngoại tệ tương ứng

+Bước 02: Xuất kho ngoại tệ

– Căn cứ các lần thanh toán cho khác hàng

*Note: Xuất  Quỹ > Công Nợ= Lỗ

–       Nợ  TK 331/ có 1122=Công Nợ

–       Nợ TK 635/ có TK 1122=Xuất Quỹ - Công Nợ > 0 => Lỗ tỉ giá ( tỉ giá xuất quỹ >  tỉ giá công nợ khách hàng)

 *Note: Xuất  Quỹ < Công Nợ= Lãi

–       Nợ  TK 331/ có 1122= Xuất Quỹ

–       Nợ TK 331/ có TK 515= Xuất Quỹ - Công Nợ < 0 => Lãi tỉ giá ( tỉ giá xuất quỹ  <  tỉ giá công nợ khách hàng)

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Góp vốn bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Ngày:

Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn

Ngày:

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay

Ngày:

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều

Ngày:

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng để giao dịch

Ngày:

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Ngày:

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Ngày:

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Góp vốn Kinh Doanh nhiều hơn so với vốn góp theo điều lệ

Ngày:

Góp vốn điều lệ

Góp vốn điều lệ

Ngày:

Internet Banking

Internet Banking

Ngày:

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Mẫu 08-MST có nộp cơ quan thuế nữa không?

Ngày:

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Mức phạt nộp chậm mẫu 08/MST

Ngày:

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Tài khoản ngân hàng không thông báo với cơ quan thuế

Ngày:

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Ngày:

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt

Ngày:

Vay , mượn tiền cá nhân

Vay , mượn tiền cá nhân

Ngày:

Các dịch vụ của ngân hàng

Các dịch vụ của ngân hàng

Ngày:

Mẫu biên bản góp vốn

Mẫu biên bản góp vốn

Ngày:

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Xử lý âm quỹ tiền mặt

Ngày:

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

Ngày:

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Quỹ tiền mặt tồn nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Ngày:

Quy định về Góp vốn

Quy định về Góp vốn

Ngày:

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Công ty góp vốn đầu tư vào công ty khác

Ngày:

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp mượn tiền cá nhân

Ngày:

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào?

Ngày:

Quy định về Góp vốn điều lệ

Quy định về Góp vốn điều lệ

Ngày:

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Định khoản vay thấu chi ngân hàng

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1721

Hôm qua: 1801

Tuần này: 11519

Tuần trước: 14661

Tháng này: 54595

Năm nay: 54595

Tổng truy cập: 463167

X