» Nghiệp vụ kế toán » Tài Sản Cố Định » Phân bổ công cụ dụng cụ

Phân bổ công cụ dụng cụ

Lượt Xem: 510

1. Công cụ dụng cụ là gì:

- Công cụ dụng cụ là những tài sản không đủ các tiêu chuẩn về giá trị, thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định thì được ghi nhận là Công cụ dụng cụ.

- Theo Thông tư 45/2006/TT-BTC những tài sản có giá trị > 30tr là tài sản cố định. Như vậy những tài sản có giá trị < 30tr (29,999tr) là Công cụ dụng cụ.

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ:

- Vì giá trị của Công cụ dụng cụ là tương đối lớn nên sẽ tham gia vào nhiều kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Vì vậy kế toán phải tiến hành phân bổ công cụ dụng cụ sao cho phù hợp với tình hình thực tế của DN tuân thủ nguyên tắc phù hợp: 1 Doanh thu đi với 1 Chí phí.

- Bản chất của Phân bổ CCDC là việc đi xác định Giá trị của CCDC đã được dịch chuyển vào Chi phí của từng kỳ mục đích phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Việc Phân bổ CCDC được thực hiện theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

- Thời gian phân bổ một công cụ dụng cụ không được quá 2 năm = 24 tháng (Điều 6, Khoản 2.2, Thông tin 123/2012TT-BTC)

3. Các cách phân bổ công cụ dụng cụ:

- Không giống như TSCD, để phân bổ CCDC chúng ta dựa vào giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN ( nhưng không quá 24 tháng)

Công cụ dụng cụ có thể được phân loại làm:

- Với những CCDC có giá trị nhỏ, kế toán đưa luôn vào chi phí của tháng đó.

- CCDC phân bổ 2 kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN với tỷ lệ 50 – 50: lần đầu là khi đưa vào sử dụng và 50% còn lại là khi hỏng.

- CCDC phân bổ nhiều kỳ: chúng ta sẽ lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN ( nhưng không quá 24 tháng)

4. Phương pháp hạch toán vài nghiệp vụ chủ yếu:

a)    Mua công cụ dụng cụ

Tùy thuộc vào tính chất của CCDC mà kế toán mua hàng có thể nhập kho hoặc chuyển thẳng cho bộ phận tiêu dùng.

+ Nếu là mua hàng nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 153, Có TK 331/111/ …

+ Nếu là mua hàng chuyển thẳng vào dùng, kế toán ghi: Nợ TK 142, Có TK 331/ 111/ …

b)    Xuất dùng

Kế toán thực hiện việc xuất kho, ghi: Nợ TK 142, Có 153

Ghi chú: Bước này có thể bỏ qua nếu ở bước 1 đã thực hiện việc chuyển thẳng cho tiêu dùng.

c)    Quản lý danh mục CCDC & xác định phương pháp phân bổ

Kế toán CCDC phải lập danh mục CCDC, khai báo các thông tin như: số kỳ phân bổ, tài khoản phân bổ, tính chất chi phí, phòng ban quản lý,…

Ghi chú: Bước này kế toán chỉ lập sổ theo dõi CCDC mà thôi, chứ không phát sinh bút toán.

d)    Phân bổ CCDC

Hàng tháng, căn cứ vào mục đích và tính chất sử dụng CCDC đã được khai báo ở bước 3 mà chúng ta sinh bút toán phân bổ chi phí, bút toán đó là:

Nợ TK 627/641/642, Có TK 142

e) Thanh lý công cụ dụng cụ

Đối với công cụ dụng cụ khi thanh lý các bạn xuất hóa đơn như thanh lý TSCĐ nhé

Nợ TK 111 số tiền thu được

   Có TK 3331  Thuế (nếu DN hạch toán theo phương pháp khấu trừ)

   Có TK 711

 

Nợ TK 811 giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC

    Có TK 142 giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC

f)    Báo hỏng CCDC

Bước này có thể không xảy ra, nếu không hỏng. Nếu có CCDC bị báo hỏng thì kỳ đó sẽ trích toàn bộ giá trị còn lại (số dư 142 tương ứng với CCDC) vào chi phí.

Ghi chú: Việc báo hỏng không làm phát sinh bút toán, việc này được thực hiện trong tháng và trước khi thực hiện phân bổ cho tháng đó.

 

Nguồn: http://dichvuketoancaugiay.com/i484-cach-phan-bo-cong-cu-dung-cu-theo-dung-quy-dinh.html*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Nhà xưởng tự xây dựng

Nhà xưởng tự xây dựng

Ngày:

Công ty vận tải nhưng không có xe

Công ty vận tải nhưng không có xe

Ngày:

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Công Cụ Dụng Cụ phân bổ 1 lần trong năm

Ngày:

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Góp Vốn Bằng Xe Ô Tô

Ngày:

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Mua xe con trên 1,6 tỷ đồng

Ngày:

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Mua xe ô tô cũ của cá nhân

Ngày:

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Ngày:

Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua TSCĐ

Ngày:

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Xe ô tô trên 1.6 tỷ

Ngày:

Xe ô tô đi mượn

Xe ô tô đi mượn

Ngày:

Xe ô tô đi mượn ?

Xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Chứng từ mua tài sản của cá nhân

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Ngày:

Khấu hao nhanh tài sản

Khấu hao nhanh tài sản

Ngày:

Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản

Ngày:

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn

Ngày:

Tài sản cố định tự xây dựng

Tài sản cố định tự xây dựng

Ngày:

Thủ tục mua xe ô tô con

Thủ tục mua xe ô tô con

Ngày:

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Hướng dẫn định khoản hạch toán kế toán TSCĐ thuê tài chính

Ngày:

Hợp lý chi phí tiền xăng cho xe ô tô đi mượn ?

Hợp lý chi phí tiền xăng cho xe ô tô đi mượn ?

Ngày:

Thuê xe cá nhân

Thuê xe cá nhân

Ngày:

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản đã hình thành trước giấy phép kinh doanh

Ngày:

Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Thanh lý Tài sản cố định

Thanh lý Tài sản cố định

Ngày:

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Thuế và lệ phí trước bạ khi nhận quà tặng là xe máy

Ngày:

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Mua bán xe ô tô cũ có phải nộp thuế TNCN

Ngày:

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Ngày:

Vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay

Ngày:

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 292

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7130

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10021

Năm nay: 324547

Tổng truy cập: 733119

X