» Nghiệp vụ kế toán » Lao Động Tiền Lương » Quyết toán TNCN thử việc

Quyết toán TNCN thử việc

Lượt Xem: 199
Quyết toán TNCN thử việc
–        Lao động thời vụ & lao động thử việc quyết toán TNCN như thế nào?
–        Khi quyết toán chọn phụ lục nào?
---> Căn cứ:
–        Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
–        Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC
---> Theo đó:
–        Nếu trong cùng 1 năm, người lao động vừa có hợp đồng lao động thử việc  2 tháng. Sau thời gian thử việc DN ký hợp đồng chính thức > 3 tháng.
1. Nếu cá nhân này thuộc trường hợp KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN quyết toán thuế TNCN (cho dù nghỉ việc trong năm hoặc không nghỉ việc trong năm hoặc nghỉ việc trong thời gian đang làm quyết toán thuế TNCN) thì hợp đồng < 3 tháng thử việc kê khai vào bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN. Hợp đồng > 3 tháng thì kê khai ở 05-1BK-QTT-TNCN. Tức là 1 người mà kê khai ở 2 bảng kê.
2. Nếu cá nhân này mà thuộc trường hợp ủy quyền cho Cty quyết toán thuế TNCN thay thì lấy toàn bộ thu nhập của hợp đồng 2 tháng thử việc và hợp đồng từ 3 tháng trở lên KÊ KHAI HẾT VÀO TRONG BẢNG KÊ 05-1BK-QTT-TNCN và tích vào ô ủy quyền khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
---> Trường hợp 01: thử việc và chính thức luôn trong năm
–        Tháng 1-2-3/2018 thử việc thu nhập > = 2 triệu đã trừ 10% TNCN -> tháng 4/2018 trở đi ký hợp đồng chính thức
Cuối năm khi quyết toán TNCN
-> Trường hợp 01a:
+ Người lao động sẽ quyết toán TNCN
+ Doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế & xác nhận thu nhập
+ HĐLĐ >= 3 từ tháng 4 trở đi Tính theo biểu lũy tiến từng phần – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-1/BK-TNCN
+ HĐLĐ < 3 tháng theo biểu thuế toàn phần 3 tháng thử việc 1-2-3 – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-2/BK-TNCN
-          Người lao động đi hoàn thuế khoản nộp thuế nếu tổng thu nhập cả năm dưới 108 triệu đồng
-          Hoặc người lao động không cần đi quyết toán nếu không có nhu cầu hoàn thuế
-> Trường hợp 01b:
+ HĐLĐ >= 3 tháng/năm (gồm thu nhập cả thử việc + chính thức) Tính theo biểu lũy tiến từng phần – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-1/BK-TNCN
-          Người lao động đi hoàn thuế khoản nộp thuế nếu tổng thu nhập cả năm dưới 108 triệu đồng
-          Hoặc người lao động không cần đi quyết toán nếu không có nhu cầu hoàn thuế
-          Được tích ủy quyền quyết toán thay vì trong năm chỉ có  làm duy nhất 1 công ty
---> Trường hợp 02: thử việc và chính thức luôn trong năm
–        Tháng 1-2-3/2018 thử việc thu nhập > = 2 triệu đã trừ 10% TNCN -> tháng 4/2018  trở đi ký hợp đồng chính thức
+ Người lao động sẽ quyết toán TNCN
+ Doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế & xác nhận thu nhập
+ HĐLĐ >= 3 tháng Tính theo biểu lũy tiến từng phần – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-1/BK-TNCN
-          Người lao động đi hoàn thuế khoản nộp thuế nếu tổng thu nhập cả năm dưới 108 triệu đồng
-          Hoặc người lao động không cần đi quyết toán nếu ko có nhu cầu hoàn
-          Được tích ủy quyền quyết toán thay vì trong năm chỉ có  làm duy nhất 1 công ty
---> Trường hợp 03: thử việc và chính thức luôn trong năm
–        Tháng 11-12/2018  thử việc thu nhập > = 2 triệu đã trừ 10% TNCN -> tháng 1/2019 trở đi ký hợp đồng chính thức
+ Người lao động sẽ quyết toán TNCN
+ Năm 2019 trở đi HĐLĐ >= 3 tháng Tính theo biểu lũy tiến từng phần – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-1/BK-TNCN
+ Năm 2018 HĐLĐ < 3 tháng theo biểu thuế toàn phần 3 tháng thử việc 1-2-3 – Quyết toán TNCN: Kê khai PL 05-2/BK-TNCN
-          Người lao động đi hoàn thuế khoản nộp thuế nếu tổng thu nhập cả năm dưới 108 triệu đồng
-          Hoặc người lao động không cần đi quyết toán nếu ko có nhu cầu hoàn
-          KHÔNG Được tích ủy quyền quyết toán thay vì trong năm chỉ có nhiều nguồn thu nhập
---> Chi tiết:
–        Công văn 3611/CT-TTHT ngày 16/04/2019 của Cục thuế Hồ Chí Minh
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN?

Ngày:

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Ngày:

18 điều người lao động nên biết

18 điều người lao động nên biết

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Chi trang phục

Chi trang phục

Ngày:

Chi trang phục cho nhân viên

Chi trang phục cho nhân viên

Ngày:

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

Ngày:

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Cách tính Thu nhập tính thuế TNCN

Ngày:

Công thức tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN

Ngày:

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Ngày:

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS

Ngày:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Ngày:

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì có được tính vào chi phí được trừ không?

Ngày:

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Ngày:

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Ngày:

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG DƯỚI 3 THÁNG

Ngày:

Lao động thời vụ

Lao động thời vụ

Ngày:

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Lao động thời vụ công ty tổ chức sự kiện

Ngày:

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Ngày:

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Ngày:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp

Ngày:

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

MỨC PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Ngày:

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca được trừ

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Ngày:

Thanh tra bảo hiểm

Thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Thuế TNCN cho lao động thời vụ dưới 03 tháng

Ngày:

Tiền lương là chi phí hợp lý

Tiền lương là chi phí hợp lý

Ngày:

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Tài khoản ngân hàng thông báo thuế

Ngày:

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì

Ngày:

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Ngày:

Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh

Ngày:

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Ngày:

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

Ngày:

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Không thành lập tổ chức công đoàn vẫn đóng phí công đoàn

Ngày:

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Hồ sơ Xác minh trường hợp hưởng thai sản và thanh tra bảo hiểm

Ngày:

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Lương Net, Lương Gross Là Gì?

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác

Ngày:

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Doanh nghiệpTrốn đóng BHXH

Ngày:

Chi phí áo quần, đồng phục

Chi phí áo quần, đồng phục

Ngày:

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Ngày:

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Ngày:

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm

Ngày:

Mã số BHXH là gì?

Mã số BHXH là gì?

Ngày:

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Ngày:

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày:

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Thuế TNCN và BHXH năm 2018

Ngày:

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và Quyết toán thuế TNCN

Ngày:

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Ngày:

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH?

Ngày:

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Người nước ngoài làm việc tại việt nam

Ngày:

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Ngày:

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Ngày:

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?

Ngày:

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày:

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Toàn bộ quy trình liên quan đến lương, thưởng, quản lý nhân sự

Ngày:

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Ngày:

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca

Ngày:

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

Ngày:

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Lao động đủ tuổi về hưu, Công ty có phải đóng tiếp BHXH không

Ngày:

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Ngày:

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

Ngày:

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Điều kiện tham gia BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài

Ngày:

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ

Ngày:

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, BHYT, BHTN

Ngày:

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Ngày:

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Ngày:

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Ngày:

Trợ cấp BHXH một lần

Trợ cấp BHXH một lần

Ngày:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày:

Phụ cấp độc hại

Phụ cấp độc hại

Ngày:

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Ngày:

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Mục đích đóng kinh phí công đoàn

Ngày:

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Ngày:

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 2657

Hôm qua: 1919

Tuần này: 7042

Tuần trước: 11519

Tháng này: 61417

Năm nay: 61417

Tổng truy cập: 469989

X