» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Lượt Xem: 899

Tạm dừng hợp đồng

*  Phải làm gì khi dừng hợp đồng đã ký kết và mới thực thi được 1 phần hoặc chưa thực thi hợp đồng nhưng vì lý do hai bên hủy hơp đồng kinh tế?

Bên A và Bên đã thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ trị giá 40.000.000đ. Bên A đã tạm ứng 50% giá trị hợp đồng: 20.000.000đ. Nhưng do 1 vài nguyên nhân, Bên A ko thuê Bên B thực hiện dịch vụ này nữa. Vậy (Bên A) phải đề nghị Bên B châm dứt hợp đồng như thế nào ạ? Và Bồi thường như thế nào?

 Trường hợp 1: bên A đã tiến hành thực hiện hợp đồng dang dở 1 phần giá trị hợp đồng

+ Bước 01: Làm công văn thông báo cho bên B được biết, yêu cầu bên B giải trình lý do không thực hiện => chờ bên B đánh công văn trả lời lại

+Bước 02: Sau khi bên B trả lời bằng công văn hoặc khác...=> tiến hành ký biên bản Chấm dứt hợp đồng  hoặc Làm biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, hoặc làm biên bản hủy bỏ một phần hợp đồng hoặc hai bên làm mềm với nhau bằng một phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm phần còn lại của hợp đồng mà 2 bên ko làm nữa

*Các công việc cần làm trước khi chấm dứt hợp đồng :

+ Biên bản xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành tương ứng % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Biên bản nghiệm thu % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Bảng quyết toán khối lượng % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

+ Xuất hóa đơn tương ứng với phần việc đã thực hiện % khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành

= > Phản ánh doanh thu chi phí giá vốn bình thường

*Vậy phần thụ hưởng = phần % giá trị đã thực hiện + khoản phạt + bồi thường nếu có

- Nếu thụ hưởng < tạm ứng => trả lại phần chênh lệch cho B

- Nếu thụ hưởng > tạm ứng => đòi thêm phần quyền lợi với B mềm nắn ( thương lượng) rắn thì ra toà

*  Về khoản phạt vi phạm

- Phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu trong hợp đồng có thoản thuận thì mới được phạt

- Mức phạt được ghi cụ thể trên hợp đồng:

+ Trong hoạt động thương mại =  luật thương mại mức phạt không quá 8%/ giá trị hợp đồng bị vi phạm

+ Nếu là hoạt động dân sự thì áp theo luật dân sự mức phạt không hạn chế tỉ lệ % phạt

 *Bồi thường thiệt hai:

+ Không cần thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào muốn được bồi thường phải chứng mình được 3 vấn đề chính:

1/ Có hành vi vi phạm hợp đồng

2/ Có thiệt hại thực tế

3/ Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại : quan hệ nhân quả

-Mức bồi thường không hạn chế % cả trong hợp đồng thương mại và dân sự

-Phải bồi thường tổn thất thực tế + khoản lợi ích đáng lẻ được hưởng nếu ko có vi phạm hợp đồng

*  Về sổ sách:

Phần thiệt hại tập hợp vào 811, và phần phạt hoặc được bồi thường 711

Trường hợp 2: bên A và B chỉ mới ký hợp đồng dịch vụ chưa thực hiện gì cả

+ Làm công văn thông báo cho bên B được biết, yêu cầu bên B giải trình lý do không thực hiện => chờ bên B đánh công văn trả lời lại

+ Sau khi bên B trả lời băng công văn hoặc khác...=> tiến hành xem xét các yếu tố cấu thành vi phạm => có phạt và bồi thường hay không và hai bên tiến hành ký biên bản Chấm dứt hợp đồng  hoặc Làm biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt hiệu lực của hợp đồng => đôi bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền theo tính chất sự vụ phát sinh

*  Về sổ sách:

Phần thiệt hại tập hợp vào 811, và phần phạt hoặc được bồi thường 711

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày:

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Ngày:

Hệ thống tài khoản theo TT200

Hệ thống tài khoản theo TT200

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 306

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7143

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10033

Năm nay: 324559

Tổng truy cập: 733131

X