» Nghiệp vụ kế toán » Hóa Đơn » Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT >=2 lần

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT >=2 lần

Lượt Xem: 1489

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT >=2 lần

Bước 01: chọn nhà in hóa đơn

–         Gọi điện liên hệ bên in

–         Báo giá in hóa đơn

–         Chọn mẫu hóa đơn, nếu đã có thì thôi  chỉ cần thay đổi năm phát hành ở tiểu mục trên hóa đơn : Kí hiệu NC/15P

–         Lôgo công ty ( nếu có)

Hồ sơ gồm:

+ Đối với nhà in

– Bản sao Đăng ký kinh doanh công ty (công chứng)

– Bản sao Chứng minh thư nhân dân của Giám đốc tùy nơi nếu là chổ công ty in như lần trước có thể ko cần cái này

– Giấy giới thiệu (Nếu giám đốc trực tiếp đi làm thì không cần giấy giới thiệu

– Bản sao chứng minh thư người được giới thiệu tùy nơi nếu là chổ công ty in như lần trước có thể ko cần cái này

– Tiền đặt cọc + phiếu thu tiền

+ Đối với thủ tục khi in:

– Hợp đồng kinh tế

– BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– QUYẾT ĐỊNH: Về việc in hóa đơn đặt in

– BIÊN BẢN THANH HỦY: Các hóa đơn in thử, in thừa, in hỏng và bản phim, bản kẽm

– BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÓA ĐƠN

– Hóa đơn Giá trị GTGT của nhà in

– Phiếu thu tiền bên nhà in hoặc ủy nhiệm chi nếu thanh toán bằng tiền gửi

– Phiếu chi tiền

– Hóa đơn mẫu 03 liên

 

Mẫu thủ tục:

http://www.mediafire.com/download/7grfvdx9z79um7q/HD_063_TAN_NAM_CHAU.rar

 

Giấy phép kinh doanh:Lô gô:

 

 

Hóa đơn mẫu:

 

Mẫu hóa đơn trước đó đã in:

 

 

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in:

 Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu TB01/AC  ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT–BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng

+ Hoá đơn mẫu: 03  liên

– Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

 Khai báo trên HTKK:

 


Xuất ra XML nộp cơ quan thuế:

 

 

Kẹp cùng mẫu 03 liên hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp: MANG LÊN PHÒNG ẤN CHỈ CỦA CƠ QUAN THUẾ NỘP

 

*Các chú ýcác hành vi vi phạm về việc đặt in và phát hành sử dụng hóa đơn

Căn cứ: THÔNG TƯ Số:  10 /2014/TT–BTC Hà Nội, ngày  17  tháng  1  năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

 Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hoá đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

b) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

 Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

  Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản  này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không  được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

 

Mẫu thông báo và phát hành:

http://www.mediafire.com/view/f322yv98qt2xnjc/CTH–1800753526000–03_TBAC–Q42014–L00.xml

 

http://www.mediafire.com/view/b762mj6x4em9965/CTH–1800753526000–01_TBAC–D28012015–L00.xml

 

http://www.mediafire.com/view/cgobvi4onfb31uu/ThongBao_Phat_hanh_hoa_don_TB01–AC.pdf

 

http://www.mediafire.com/view/7ssjk1tzquxy0ax/ThongBaoTB26–KQHUYHOADON.pdf*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Hóa đơn xăng dầu

Hóa đơn xăng dầu

Ngày:

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn sai

Ngày:

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Chưa in hóa đơn thi có phải Thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Chậm xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Ngày:

Các sai sót về hóa đơn

Các sai sót về hóa đơn

Ngày:

Cách lập KHBS

Cách lập KHBS

Ngày:

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Cách xử lý với hóa đơn viết sai

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Hóa đơn chi phí phát sinh trước ngày giấy phép kinh doanh

Ngày:

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Hóa đơn cùng ngày > 20 triệu

Ngày:

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Ngày:

Hóa Đơn Xăng

Hóa Đơn Xăng

Ngày:

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán

Ngày:

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Mua bán hàng hóa phải công ty bỏ trốn

Ngày:

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Ngày:

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Ngày:

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Ngày:

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Hàng hóa bị trả lại

Hàng hóa bị trả lại

Ngày:

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Cưỡng Chế Hóa Đơn Do Nợ Thuế

Ngày:

Chữ ký trên hóa đơn

Chữ ký trên hóa đơn

Ngày:

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Ngày:

Thuế GTGT cước đường bộ

Thuế GTGT cước đường bộ

Ngày:

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Tra cứu hóa đơn, thông tin hóa đơn

Ngày:

Xuất hóa đơn lãi vay

Xuất hóa đơn lãi vay

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 974

Hôm qua: 1093

Tuần này: 3231

Tuần trước: 7125

Tháng này: 8570

Năm nay: 287009

Tổng truy cập: 695581

X