» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Thuế GTGT đầu vào lệch so với sổ sách

Thuế GTGT đầu vào lệch so với sổ sách

Lượt Xem: 824

Thuế GTGT đầu vào lệch so với sổ sách

–        Doanh nghiệp khi kê khai thuế và kế toán lên sổ thì dẫn đến  chênh lệch trên tờ khai thuế ghi nhận thiếu  giá trị kê khai của hóa đơn & sổ sách thì ghi nhận đủ?

–        Hướng xử lý ra sao?

*Ví dụ:

–  Quý 4.2016 tờ khai thuế gtgt phần giá trị mua vào ( chỉ tiêu 23) và thuế gtgt đc khẩu trừ ( chỉ tiêu 24, 25) khi kế toán kê khai điền tay bị thiếu mất số tiền của 01 tờ hóa đơn đầu vào. Thời điểm phát hiện sai sót là quý 2/2017.

– Trên phần mềm kế toán vẫn hạch toán đầy đủ hóa đơn ghi nhận chi phí/ NVL, HH, TS, CCDC… đầu vào.

*Trường hợp 01: Xem xét tính trọng yếu hay không trọng yếu của hóa đơn

– Nếu hóa đơn có giá trị nhỏ dưới 5-10 triệu thì bỏ qua: đầu năm 2017 hạch toán Nợ TK 642, TK 4211/  Có TK 1331 => Giá trị thuế GTGT Sổ Cái, CĐPS TK 1331 giảm lúc này sổ sách sẽ khớp với tờ khai

– Nếu hoa đơn có giá trị lớn tính chất trọng yếu nên sẽ làm theo trường hợp 02 như sau:

 

*Trường hợp 02: Hóa đơn thuộc trường hợp bỏ sót

* Về thời hạn kê khai thuế và khấu trừ thuế:

*Căn cứ: 

 Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18/ 12/2013 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

 Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

*Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khoản
g) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

*Gỡ bỏ: Điểu c.8. Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng :  Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

        => Theo luật trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào ko giới hạn kê khai nếu doanh nghiệp phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì được phép kê khai bổ sung bất kỳ khi nào miễn trước thời gian cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, bãi bỏ cấm vận quá 06 tháng thì ko được kê khai theo: Thông tư 06/2012/TT-BTC thay thế thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT

 

= > Theo đó: Quý 4/2016 doanh nghiệp kê khai sót thì được kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót vào quý 2/2017 vào phụ lục Mua vào: Phụ lục 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ tuy đã bỏ phụ lục trên HTKK nhưng vẫn lập trên Excel để phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát và giải trình thuế sau này

+Trên tờ khai thuế GTGT Quý 2/2017 (Mẫu số 01/GTGT)

+++  Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào chỉ tiêu [23]: giá trị trước thuế hóa đơn bỏ sót

+++  Tổng số thuế GTGT  được khấu trừ kỳ này chỉ tiêu [24],[25]: số tiền thuế GTGT hóa đơn bỏ sót

*Do đó:

Sổ sách sẽ tạm lệch từ quý 4/2016 số tiền VAT Sổ Cái, CĐPS TK 1331 > Giá trị được khấu trừ và còn được khấu trừ ([22]/[43])  trên tờ khai đến quý 2/2017 doanh nghiệp kê khai lúc này sổ sách sẽ khớp với tờ khai

+ Trên sổ sách không cần hạch toán gì thêm

+ Chỉ kê khai thuế GTGT cho hóa đơn bỏ sót này*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 858

Hôm qua: 1019

Tuần này: 1912

Tuần trước: 6556

Tháng này: 21640

Năm nay: 372352

Tổng truy cập: 780924

X