» Nghiệp vụ kế toán » Thuế GTGT » Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Lượt Xem: 441

Kê khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

–Đối tượng áp dụng:

+ Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).

+ Doanh nghiệp mới thành lập (trừ trường hợp được phép đăng ký tự nguyện: là doanh nghiệp thuộc dự án đầu tư, hoặc DN bạn có hóa đơn mua máy mọc thiết bị đầu vào từ 1 tỷ trở lên ( không bao gồm ô tô dưới 9 chỗ ngồi với công ty không kinh doanh du lịch, khách sạn, vận tải).

Bảng Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

Thuế trực tiếp: thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ % (tùy theo ngành nghề

LUẬT số: 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 “Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

–Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

–Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

–Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

–Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT–BTC Hà Nội, ngày  31   tháng  12  năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

–Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

–Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

–Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

–Hoạt động kinh doanh khác: 2%.      

 

*Cách tính:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %

Trong đó, tỷ lệ % được quy định như sau:

–Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

–Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

–Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

–Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

Giả sử trong kỳ bán Bàn làm việc văn phòng giá bán trên hóa đơn trực tiếp = 5.000.000 tỉ lệ tính thuế trên doanh thu là 5%

Kê khai thuế  như sau:

Bước 1: –Hồ sơ kê khai: Mẫu 04/GTGT. ( kèm theo phụ lục 04-1/GTGT)

 

 

Bước 2: chọn kỳ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 

 

Bước 3: Kê khai doanh thu tính thuế

Doanh thu xuất hóa đơn = 5.000.000

Thuế phải nộp= 5.000.000x5%=250.000

 Giá để xuất và ghi trên tờ hóa đơn bán hàng thông thường là =5.000.000

Kê khai lên phục lục: 04-1/GTGT

 

 

Số thuế sẽ tự động được tính bên phần phụ lục bán ra nhảy sang tờ khai

 

 

+Định khoản:

-Doanh thu:

Nợ TK 111,112,331=5.000.000

Có TK 511=5.000.000

-Cuối tháng kết chuyển giảm trừ doanh thu

Nợ  TK 511=250.000

Có Tk 33311=250.000

-Nộp tiền thuế

Nợ  TK 33311=250.000

Có Tk 111,112=250.000

-Cuối tháng kết chuyển doanh thu thuần

Nợ  TK 511=5.000.000-250.000= 4.750.000

Có TK 911=5.000.000-250.000= 4.750.000

 Giả sử trong quý chỉ mới có doanh thu duy nhất là chiếc bàn

Giả sử giá vốn bàn là = 4.500.000

Nợ TK 632/ Có TK 156= 4.500.000

Thuế thu nhập doanh  nghiệp tạm tính: lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN tạm tính = 4.750.000-4.500.000=250.000

Nợ  8211/ có 3334 =55.000

Kết chuyển chi phí thuế TNDN tạm tính

Nợ  911 / Có 8211 = 55.000

Kết chuyển lãi lỗ quý:

Nợ TK 911 / Có TK 4212 =250.000-55.000= 195.000

 Tờ khai thuế TNDN tạm tính doanh nghiệp thuộc mức thuế suất 22%*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1009

Hôm qua: 1028

Tuần này: 5828

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4042

Năm nay: 282481

Tổng truy cập: 691053

X