» Nghiệp vụ kế toán » Thuế TNDN » Tiền lương, bhxh của Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Tiền lương, bhxh của Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Lượt Xem: 5817

Tiền lương, bhxh của Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

–        Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

–        Được quy định ở văn bản pháp lý nào?

**Văn bản  pháp lý:

++++Về thuế TNDN:

*Căn cứ Tại Điều 4 khoản 2.6 d Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

 d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

++++Về thuế TNCN:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ... ”

= > Theo đó:

 Về thuế TNDN:

+ Khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản chi theo lương của chủ công ty TNHH MTV, DNTN (do một cá nhân làm chủ) không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 Về thuế TNCN:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV , DNTN thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

+ Kể từ ngày 01/01/2015, lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV, DNTN sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

= > Như vậy: 

Trường hợp 01: Nếu giám đốc là chủ doanh nghiệp  thì Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương của chủ công ty TNHH 1TV, DNTN (do cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Do lương không được tính là Chi phí hợp lý nên Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cũng sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Về sổ sách được xác định là chi phí kế toán khi lên BCTC như bình thường tuy nhiên khi lên Quyết toán thuế TNDN năm xuất toán phần lương và bảo hiểm này vào chỉ tiêu B4 trên quyết toán làm tăng thu nhập tính thuế.

= > Như vậy:

–        Theo luật thì tiền lương chủ doanh  nghiệp nếu trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh vẫn là chi phí hợp lý hợp lệ được trừ khi tính thuế TNDN nhưng ở các công văn hướng dẫn lại hướng dẫn trái Luật không chấp nhận chi phí tiền lương, các khoản theo lương của chủ doanh  nghiệp không được tính vào phí hợp lý

*** Theo thực tế kiểm tra quyết toán  thuế tại doanh nghiệp

Một số chi cục chấp nhận là chi phí  hợp lý bình thường, một số không chấp nhận là chi phí hợp lý thì:

–        Một là chủ doanh nghiệp chuyển sang phương pháp đóng bảo  hiểm tự nguyện

–        Hai là vẫn đưa vào bình thường nhưng cuối năm xuất toán B4 chi phí lương và các khoản theo lương làm tăng thu nhập tính thuế TNDN

= > Cân đối bù đắp tăng các chi phí hợp lý khác bù vào khoản bị loại của tiền lương, bảo hiểm của chủ doanh nghiệp phòng bị sau này kiểm tra quyết toán bị loại (gọi là kế hoạch thuế)

Trường hợp 02: 

++ Nếu giám đốc là người được đi thuê về làm giám đốc  thì Tiền lương, tiền công của giám  đốc đi thuê về làm công ty TNHH 1TV , DNTN  đầy đủ hồ sơ chứng từ thì  được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

++ Tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc công ty TNHH từ 2 TV  trở lên, cổ phần... đều là chi phí hợp lý

*Chi tiết tại :

  1. Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 tiền lương tiền công của giám đốc Hà Nội 2015
  2. Căn cứ Công văn số 727/TCT-CS ngày 03/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN.
  3. Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN.

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách

Ngày:

Thanh toán nợ khách hàng

Thanh toán nợ khách hàng

Ngày:

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Chuyển lỗ theo quyết định thanh tra thuế

Ngày:

Chuyễn lỗ

Chuyễn lỗ

Ngày:

Thuê nhà của cá nhân

Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Chi hoa hồng môi giới

Chi hoa hồng môi giới

Ngày:

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Giảm giá hàng bán (chiết khấu thanh toán)

Ngày:

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Khoản tiền chi mua đồ thờ cúng

Ngày:

Hạch toán phí ngân hàng

Hạch toán phí ngân hàng

Ngày:

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

Ngày:

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Tiền phạt nộp chậm thuế và vi phạm hành chính khác

Ngày:

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Hướng dẫn chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Các bước chuẩn để lên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 418

Hôm qua: 1348

Tuần này: 4509

Tuần trước: 9397

Tháng này: 7399

Năm nay: 321925

Tổng truy cập: 730497

X