» Nghiệp vụ kế toán » Tổng Hợp » Trường hợp vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Trường hợp vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Lượt Xem: 2703
Trường hợp vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311
–        Khi bàn giao số liệu sổ sách giữa kế toán mới và kế toán củ hoặc không có bàn giao mà kế toán mới tiếp nhận số liệu
–        Sẽ xảy ra trường hợp vừa có số dư dư Nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311 vậy trường hợp nào sẽ xảy ra tình huống như vậy?
+++Kết chuyển VAT được khấu trừ theo nguyên tắc chính sau:
–  Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
–  Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> Nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ 
***Xác định số thuế GTGT phải nộp:
Số thuế GTGT phải nộp
=
Số thuế GTGT đầu ra
-
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 = > Số thuế GTGT còn được khấu trừ TK 1331 = Số dư Nợ TK 1331 trên số cái = Số Nợ có TK 1331 trên CĐPS= chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) Của tờ khai thuế GTGT
= > Số thuế GTGT 33311 đầu ra doanh nghiệp còn phải nộp = Số dư Có TK 33311 trên số cái = Số dư có TK 33311 trên CĐPS= chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])  Của tờ khai thuế GTGT
+++TK 1331 không thể có số dư bên Có vì không phải là tài khoản lưỡng tính mà chỉ có số dư bên Nợ, nếu trong quá trìnhh làm sổ sách  mà TK 1331 có số dư bên Có là kế toán đang kết chuyển tiền thuế được khấu trừ bị sai => phải xem lại bút toán kết chuyển và nghiệp vụ hạch toán trong kỳ
+++TK 33311 có số dư hai bên nếu là Bên Có doanh nghiệp đang nợ tiền thuế GTGT đầu ra, nếu có số dư bên Nợ 33311 doanh nghiệp đang nộp thừa tiền thuế được cấn trừ khi có phát sinh thuế đầu ra phải đóng treo Bên Nợ 33311 sổ cái + CĐPS và mã 153 : 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước của CĐKT (theo TT200) ; mã 182: 2. Tài sản khác của CĐKT ( theo TT133)
+++ Ví dụ điển hình
Số dư đầu kỳ: tình huống cụ thể phát sinh như sau
– Thuế GTGT được khấu trừ : 15.000.000 là giá trị còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
–  Thuế phải nộp : 12.000.000 phát sinh kỳ trước nhưng chưa nộp
= > Sau khi xem sổ sách kế toán thấy vừa có số dư Nợ TK 1331= 15.000.000 vừa có số dư Có TK 33311= 12.000.000 đ
*** Ví dụ: Tháng 7/2015
–  PS 1331= 10.000.000
–  PS 33311=22.000.000
–  Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 10.000.000 = > Thuế phải nộp dư Có TK 33311 : 12.000.000
–  Dư Nợ TK 1331=0

Ví dụ: Tháng 8/2015
–  PS 1331= 15 tr
–  PS 33311=0 đ
–  Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ = > Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ = > Thuế phải nộp dư Có TK 33311= 12.000.000 phát sinh từ tháng 7/2015 nhưng công ty chưa có tiền để nộp thuế nên còn nợ
–  Dư Nợ TK 1331=15.000.000
= > Như vậy vừa dư Nợ TK 1331= 15.000.000 vừa dư Có TK 33311= 12.000.000
Ví dụ: Tháng 8/2015
–  Thuế GTGT được khấu trừ = 15.000.000
–  Thuế phải nộp = 12.000.000
–  PS 1331= 27.900.000
–  PS 33311=0 đ
Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ
Dư cuối kỳ Nợ TK 1331= 15.000.000 + 27.900.000
Dư cuối kỳ TK Có 33311= 12.000.000 đ
= > Như vậy: Giả sử doanh nghiệp kê khai theo tháng và các tháng sau không phát sinh nộp tờ khai trắng
Như vậy cuối năm khi lên báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa có số dư Bên Nợ TK 1331 vừa có số dư bên Có TK 33311
1. Dư cuối kỳ Nợ TK 1331= 15.000.000 + 27.900.000=42.900.000
2. Dư cuối kỳ TK Có 33311= 12.000.000 đ
 ---> Nguồn: Chu Đình Xinh.


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Nghiệp vụ kế toán khác

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Ngày:

Các cách tăng chi phí

Các cách tăng chi phí

Ngày:

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Cách xuất hóa đơn dịch vụ nhà hàng ăn uống

Ngày:

Cách tăng chi phí hợp lệ

Cách tăng chi phí hợp lệ

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Ngày:

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Kinh doanh khác ngành nghề GPKD? Kinh doanh không đúng ngành nghề trên GPKD?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối

Ngày:

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Phân biệt Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ và Dư nợ?

Ngày:

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

Ngày:

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Thuê nhà có bắt buộc công chứng hay chứng thực không?

Ngày:

Tạm dừng hợp đồng

Tạm dừng hợp đồng

Ngày:

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Ngày:

Hàng biếu tặng

Hàng biếu tặng

Ngày:

Thanh toán đi công tác phí

Thanh toán đi công tác phí

Ngày:

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi?

Ngày:

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Áp dụng tỷ giá nào khi phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ?

Ngày:

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiết khấu thương mại

Ngày:

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Chi phí vận chuyển hàng đi bán?

Ngày:

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Thu hộ chi hộ cho khách hàng ?

Ngày:

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Tỉ lệ % giá vốn trên doanh thu?

Ngày:

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Mức xử phạt khi không góp đủ vốn điều lệ

Ngày:

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Phát sinh chi phí khi không có doanh thu

Ngày:

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu chí nào?

Ngày:

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Trích trước chi phí thuê văn phòng khi chưa nhận hóa đơn định khoản thế nào?

Ngày:

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Ngày:

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế

Ngày:

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu

Ngày:

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia

Ngày:

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Tra cứu nợ thuế, lệ phí Hải quan

Ngày:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày:

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Quy trình kiểm tra chứng từ và bàn giao chứng từ cũ mới

Ngày:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày:

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421

Ngày:

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

Ngày:

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Ngày:

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

Ngày:

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Giá thành về sản xuất cơ khí chế tạo

Ngày:

Hệ thống tài khoản theo TT200

Hệ thống tài khoản theo TT200

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 309

Hôm qua: 1304

Tuần này: 7146

Tuần trước: 9397

Tháng này: 10036

Năm nay: 324562

Tổng truy cập: 733134

X