» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Kê khai thuế » Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Lượt Xem: 321

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

–       Xử lý các trường hợp sai sót khi kê khai thuế như thế nào? Các bước và các trường hợp thường xảy ra như thế nào?

*** Trường hợp 01: hai bên chưa khai báo thuế

–       Làm biên bản thu hồi hóa đơn sai

–        Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ  [15]

–       Bên Bán Xuất hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai

***Căn cứ pháp lý theo: Điều 20 của  Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày   31  tháng  3   năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ–CP 04/2014/NĐ–CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

Sai phạm: sai tên cty, địa chỉ, các chỉ tiêu khác đúng

 

*** Trường hợp 02: đã khai báo thuế

1/ Sai tên cty, địa chỉ, các chỉ tiêu khác đúng

–       Sai địa chỉ, tên DN, nội dùng hàng hóa (chú ý giá trị nhỏ có thể chấp nhận bỏ qua, nếu giá trị lớn để an toàn bắt buộc = > Xuất hóa đơn điểu chỉnh cho an toàn nhất

–       Biên bản điều chỉnh

= > Như vậy: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

***Căn cứ pháp lý theo:   Khoản 7 Điều 3 của thông tư 26/2015/TT– BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT– BTC) về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

 

2/ Sai các chỉ tiêu không liên quan tiền và thuế

–       Sai mst, nội dung hàng hóa, đơn vị tính, đọc chữ bằng tiền

–       Làm biên bản điều chỉnh

–       Xuất hóa đơn điều chỉnh

–       Ví dụ: Điều chỉnh mã số thuế hóa đơn số 0001 kí hiệu AA/17P ngày 1/1/2017 nội dung sai: 0123456789 thành nội dung đúng là: 123456789

–       Ví dụ: Điều chỉnh tên hàng hóa hóa đơn số 0001 kí hiệu AA/17P ngày 1/1/2017 kèm theo biên bản điều chỉnh số ngày ngày tháng năm

 =  >    Ghi chú: Các chỉ tiêu khác đúng thì : gạch chéo , không ghi lại nội dung củ đã đúng, chỉ sửa những cái sai

3/ Sai liên quan đến tiền, thuế không sai về các nội dung là chữ ko phải là tiền

a/ Sai làm tăng số tiền:

Ví dụ: máy tính Asus = 1 cái x 15 triệu = 15 triệu, VAT 1.5, Tổng = 16.5 triệu = > Sai đơn giá từ 15 triệu thành 20 triệu

Xử lý:

–         Lập biên bản điều chỉnh tăng: điều chỉnh tăng đơn giá mặt hàng máy tính Asus của hóa đơn số 00001  ngày 01/01/2017 ký  hiệu AA/17P từ 15 triệu thành 20 triệu

–         điều chỉnh tăng đơn giá mặt hàng máy tính của hóa đơn số 00001  ngày 01/01/2017 ký  hiệu AA/17P kèm theo biên bản điều chỉnh số ngày tháng năm

–         Máy tính Asus = 1 cái x 5 triệu (20 triệu –  15 triệu) = 15 triệu, VAT: 500k , Tổng = 5.5 triệu

–         Khai khai báo thuế trên HTKK:

+ Bên bán: Ghi số dương phụ lục 01/Bán ra

+ Bên Mua: Ghi số dương phụ lục 02/Mua vào

b/ Sai làm giảm số tiền:

*Ví dụ: Máy tính Asus = 1 cái x 20 triệu = 20 triệu, VAT 2 triệu, Tổng = 22 triệu = > Sai đơn giá từ 20 triệu thành 15 triệu

+++ Xử lý:

–         Lập biên bản điều chỉnh GIẢM: điều chỉnh GIẢM đơn giá mặt hàng máy tính Asus của hóa đơn số 00001  ngày 01/01/2017 ký  hiệu AA/17P từ 20 triệu thành 15 triệu

–         Điều chỉnh Giảm đơn giá mặt hàng máy tính của hóa đơn số 00001  ngày 01/01/2017 ký  hiệu AA/17P kèm theo biên bản điều chỉnh GIẢM số ngày tháng năm

–         Máy tính Asus = 1 cái x 5 triệu (20 triệu –  15 triệu) = 15 triệu, VAT: 500k , Tổng = 5.5 triệu

–         Hóa đơn khi xuất vẫn ghi số dương như bình thường

–         Khai khai báo thuế trên HTKK:

+ Bên bán: Ghi số âm phụ lục 01/Bán ra

+ Bên Mua: Ghi số âm phụ lục 02/Mua vào

Tờ khai

***Trường hợp 01:

–   Tháng 10/2017

+ [24],[25]= 2.5 triệu

+ [33] = 500 k

+ [43]=2  triệu

–   Điều chỉnh tăng 01 hóa đơn Bán ra số 0001 = khai sai từ 5 triệu = 30 triệu

–   Thán 11/2017 phát  hiện sai

++++ Xử lý: tại tháng 11/2017

–   KHBS quý 1 điều chỉnh doanh thu tăng lên: [32]=30tr,[33] = 3tr= > Phát sinh VAT phải nộp [40]=500K

–   Tại tờ khai chính quý 2/2017= [22]=2 triệu giữ nguyên không được phép xóa về = 0

–   Kê khai thuế đầu ra và vào của quý 2/2017 bình thường

–   Điều chỉnh chỉ tiêu [37]= 2.000.000

Tại tháng 11 => Ngày 25/11/2017 phát hiện sai sau  khi đã lập KHBS lần 01 lại phát hiện sai 40 triệu của tháng 10/2017

+ Tháng 11/2017 đã điều chỉnh KHBS lần 02= 10/2017 tăng VAT phải nộp =[40]=1.5 triệu thì tại tháng 12/2017 ko cần làm điểu chỉnh chỉ tiêu [37]

 

***Trường hợp 02:

Tháng 9 = [43] khấu trừ 1 triệu đồng

Tháng 10 = [40]= 2 triệu

Tháng 11= [43]= 5 triệu

Tại tháng 11/2017 phát hiện Tháng 9/2017 sai = > Giảm  số thuế  số thuế khấu trừ tháng 9/2017 = 500 k

+++ Xử lý:

–   KHBS tháng 9/2017  điều chỉnh giảm: [43] = 500K

–   Tại tờ khai chính Tháng10/2017= [22]=1 triệu giữ nguyên số sai tháng 9/2017 không được phép xóa về = 500k

–   KHBS cho tháng 10/2017=[38]= 500 K

–   Chỉ tiêu [40] KHBS tháng 10/2017 = 1.5 triệu

–   Tháng 11/2017 ko điều chỉnh chỉ tiêu [37],[37]=0

 

***Trường hợp 03:

Tháng 9 = [43] khấu trừ 1 triệu đồng

Tháng 10 = [40]= 2 triệu phải nộp

Tháng 11= [43]= 5 triệu

Tại tháng 11/2017 phát hiện Tháng 9/2017 sai = > Tăng số thuế  số thuế khấu trừ tháng 9/2017 [43]=  10 triệu

+++ Xử lý:

–   KHBS tháng 9/2017  điều chỉnh giảm: [43] = 10 triệu

–   Tại tờ khai chính Tháng10/2017= [22]=1 triệu giữ nguyên số sai tháng 9/2017 không được phép xóa về = 1 triệu

–   KHBS cho tháng 10/2017=[38]=  9 triệu

–   Chỉ tiêu [43] KHBS tháng 10/2017 = 7 triệu

–   Tháng 11/2017 tờ khai lần đầu chỉ tiêu [22]=0 số sai đầu kỳ của tháng 10/2017 chuyển sang & điền chỉ tiêu [38]=7 triệu*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Ngày:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Ngày:

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Ngày:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Ngày:

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Không thông báo phát hành hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày:

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Mã nộp thuế

Mã nộp thuế

Ngày:

Rủi Ro Cao Về Thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế

Ngày:

Thuế TNDN tạm tính

Thuế TNDN tạm tính

Ngày:

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Ngày:

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Ngày:

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Ngày:

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Ngày:

Cách tính Thuế nhà thầu

Cách tính Thuế nhà thầu

Ngày:

Gộp báo cáo tài chính

Gộp báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế nhà thầu

Kê khai thuế nhà thầu

Ngày:

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ngày:

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Ngày:

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Ngày:

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Ngày:

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Ngày:

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày:

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Ngày:

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Ngày:

Quy trình nộp thuế điện tử

Quy trình nộp thuế điện tử

Ngày:

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Ngày:

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Kê khai thuế

Kê khai thuế

Ngày:

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Ngày:

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Ngày:

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Ngày:

Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Ngày:

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Ngày:

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Ngày:

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Ngày:

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày:

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Ngày:

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Ngày:

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Ngày:

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Ngày:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ngày:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Ngày:

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi

Ngày:

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Ngày:

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Ngày:

Chi phí quảng cáo facebook google

Chi phí quảng cáo facebook google

Ngày:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Ngày:

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Ngày:

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Ngày:

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Ngày:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Ngày:

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Ngày:

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 373

Hôm qua: 1348

Tuần này: 4464

Tuần trước: 9397

Tháng này: 7354

Năm nay: 321880

Tổng truy cập: 730452

X