» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Quản lý thuế » Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Lượt Xem: 933

Chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

–       Doanh nghiệp phát sinh chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng thì có được tính chi phí hợp lý  hay không

–       Hồ sơ cần những gì?

***Căn cứ:

–   Điều 6 Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

–  Điều 4 Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22 /06 /2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ

–  Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập DN ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

–  Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/05/2015lập dự toán kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất

***Theo đó:

++++ Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp

–       Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

–       Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

–       Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

–       Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

= > Chi tiết tại:

1.     Công văn 4599/TCT-ĐTNN ngày  20/12/2005 hạch toán chi phí tiền đền bù giải phóng mặt bằng

–       Đối với số tiền đền bù giải phóng mặt bằng của Công ty liên doanh đúc cơ khí Vidpol nếu có đầy đủ chứng từ, ký nhận tiền của từng hộ dân và xác nhận của UBND xã thì được tính vào giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị tài sản cố định để trích khấu hao.

2.     Công văn 4392/TCT-DNL ngày 08/10/2014 chi phí đền bù giải phóng mặt bằng bãi đổ thải

–       Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Khánh Hòa - VVMI (Công ty) có các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện đổ thải đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương, phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

–       Công ty đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, kinh phí giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xác định: nếu nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng do Công ty chi trả và không được NSNN hoàn lại thì chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của Công ty không thực hiện bù trừ vào số tiền thuê đất phải nộp, khoản tiền này được hạch toán vào chi phí đầu tư của dự án theo quy định của chế độ kế toán và xác định chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

3.     Công văn 146/TCT-CS ngày 12/01/2017 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp:          việc khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với các lô đất được phép kinh doanh (không phục vụ tái định cư) của Dự án khu tái định cư Bờ kè Xóm Chài, phường Hưng Phú được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

–      Trường hợp số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu tái định cư Bờ kè Xóm Chài phường Hưng Phú, quận Cái Răng mà Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ ứng trước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phân bổ cho diện tích các lô đất chuyên dùng không phục vụ tái định cư (cho phép Công ty kinh doanh) đã được quyết toán vào tổng vốn đầu tư của Dự án thì không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của phần diện tích lô đất chuyên dùng.

–      Trường hợp số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên không được quyết toán vào tổng vốn đầu tư Dự án Khu tái định cư Bờ kè Xóm Chài phường Hưng Phú, quận Cái Răng thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của phần diện tích lô đất chuyên dùng theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Ngày:

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Mua hóa đơn GTGT và cái chết không báo trước

Ngày:

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)

Ngày:

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Chi phí Thuê nhà của cá nhân

Ngày:

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Giấy phép công ty dạy ghề

Giấy phép công ty dạy ghề

Ngày:

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Thuế GTGT và thuế TNDN của hàng khuyến mãi

Ngày:

Ấn định thuế

Ấn định thuế

Ngày:

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Thủ tục mở Khóa mã số thuế

Ngày:

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

Ngày:

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Chi nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Ngày:

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Bỏ đăng ký Mẫu 06/GTGT

Ngày:

Không tính tiền chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế

Ngày:

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế và mức phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày:

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Những hành vi trốn thuế thường gặp của doanh nghiệp

Ngày:

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số

Ngày:

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Khái niệm về thuế phí và lệ phí

Ngày:

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Thời điểm ghi nhận chi phí kiểm toán?

Ngày:

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Hành vi mua – bán hóa đơn xử lý như thế nào?

Ngày:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nợ tiền thuế có được tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Dùng chứng minh nhân dân ảo để tăng chi phí

Ngày:

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào?

Ngày:

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Hàng tạm nhập tái xuất có phải nộp thuế

Ngày:

Chi phí công tác phí cho người lao động

Chi phí công tác phí cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày:

Thủ tục Đăng ký thuế

Thủ tục Đăng ký thuế

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Thuế nhà thầu hàng nhập khẩu

Ngày:

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Thuế nhà thầu dịch vụ môi giới

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa

Ngày:

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh

Ngày:

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Tổng hợp các văn bản về thuế và kế toán

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Thuế nhà thầu hoạt động cho thuê tài chính

Ngày:

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Cách tra cứu cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

Ngày:

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Giảm lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1125

Hôm qua: 1028

Tuần này: 5944

Tuần trước: 8134

Tháng này: 4158

Năm nay: 282597

Tổng truy cập: 691169

X