» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Công Văn » Công văn giảm giá trị công trình

Công văn giảm giá trị công trình

Lượt Xem: 1062
Câu hỏi:

90. Công ty chúng tôi là nhà thầu chính đã làm quyết toán công trình và thanh lý hợp đồng với Ban quản lý dự án thủy điện 7 tháng 6/2011. Đến tháng 5/2014 thì được kiểm toán và phê duyệt quyết toán. Khối lượng bị cắt giảm là 18.000.000 đồng. Đến nay ban quản lý dự án yêu cầu chúng tôi xuất hóa đơn điều chỉnh giảm nhưng Công ty đã tạm dừng hoạt động nên không thể xuất hóa đơn. Trong trường hợp này Ban quản lý dự án thủy điện 7 xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho nhà thầu có dược không? Chúng tôi phải làm gì để thu hồi được công nợ khi không thể xuất hóa đơn khi doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động và không đủ khả năng hoạt động trở lại.

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Tại khoản 2.10 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT.  Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.

Tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (gọi chung là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

đ.1) Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

...”

Căn cứ quy định trên, trong tháng 6/2011 Công ty TNHH Xây dựng Công trình ngầm Việt Nam (bên bán) đã xuất hóa đơn theo biên bản thanh lý hợp đồng với Ban quản lý dự án thủy điện 7 (bên mua). Đến tháng 5/2014, sau khi kiểm toán và phê duyệt quyết toán thì giá trị giảm 18.000.000đồng.  Trong trường hợp này Công ty TNHH Xây dựng Công trình ngầm Việt Nam phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình (18.000.000đồng) cho Ban quản lý dự án thủy điện 7 theo qui định khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Công trình ngầm Việt Nam đang tạm dừng hoạt động kinh doanh thì thông báo bằng văn bản về việc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng) và thực hiện các thủ tục kê khai thuế theo qui định tại Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Văn bản liên quan: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/search?m_action=4&p_id=189155&p_detail=1


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Ngày:

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Ngày:

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Ngày:

Chi phí Công trình giao khoán

Chi phí Công trình giao khoán

Ngày:

Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Ngày:

Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Ngày:

Hóa đơn tiền điện thoại

Hóa đơn tiền điện thoại

Ngày:

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT

Ngày:

Giải thể doanh nghiệp: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

Ngày:

Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động

Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa bị hư hỏng

Hàng hóa bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Ngày:

Bị khóa MST

Bị khóa MST

Ngày:

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giáo dục-đào tạo

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giáo dục-đào tạo

Ngày:

Thuế GTGT mặt hàng nông sản chưa qua chế biến

Thuế GTGT mặt hàng nông sản chưa qua chế biến

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 796

Hôm qua: 1015

Tuần này: 5223

Tuần trước: 7125

Tháng này: 10562

Năm nay: 289001

Tổng truy cập: 697573

X