» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Hạch toán tài sản chi nhánh phụ thuộc

Hạch toán tài sản chi nhánh phụ thuộc

Lượt Xem: 397

Hạch toán tài sản chi nhánh phụ thuộc

– Tại khoản 6, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.”

– Khoản 7b, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT–BTC nêu trên quy định:

“7. Các trường hợp khác:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

= > Như vậy: Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty mua nhà xưởng, văn phòng và trả tiền thuê đất ở địa phương khác nơi đóng trụ sở chính để thành lập Chi nhánh và chuyển giao tài sản này cho Chi nhánh thì:

+ Trường hợp nếu tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa Công ty và Chi nhánh hoặc trường hợp điều chuyển tài sản mới nhưng Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Công ty phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Đối với các hóa đơn mua tài sản Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

+ Trường hợp nếu tài sản mới Công ty chưa sử dụng, chưa trích khấu hao khi điều chuyển cho Chi nhánh không theo giá trị trên sổ sách kế toán và Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho Chi nhánh và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn này Chi nhánh kê khai tính thuế GTGT đầu vào và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định.

– Riêng về tiền thuê đất, do Công ty trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với khách hàng tại Bình Định nên chứng từ nộp tiền thuê đất do Công ty đứng tên và Công ty được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào. Khi thu lại tiền thuê đất từ Chi nhánh thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT đúng bằng số tiền Công ty đã nộp tiền thuê đất giao cho Chi nhánh. Căn cứ hóa đơn này Công ty và Chi nhánh kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Tùy vào hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc của Chi nhánh để hạch toán chi phí tiền thuê đất theo quy định.

*Công văn 43/CT–TTHT ngày 25 tháng 02 năm 2014 về chính sách thuế Công ty về việc hạch toán tài sản chi nhánh phụ thuộc do Cục thuế tỉnh Long An ban hành*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 833

Hôm qua: 1003

Tuần này: 7357

Tuần trước: 7125

Tháng này: 12696

Năm nay: 291135

Tổng truy cập: 699707

X