» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Công Văn » Hóa đơn tiền điện thoại

Hóa đơn tiền điện thoại

Lượt Xem: 919

Hóa đơn tiền điện thoại

*Căn cứ:

–         Điều lệ tổ chức và Quy chế tài chính công ty

–         Biên bản quyết định hạn mức duyệt chi của giám đốc, tổng giám đốc cho các vị trí chức danh trong công ty

–         Điều 6 khoản 2 mục 2.5 Thông tư Số: 78/2014/TT–BTC  Hà Nội, ngày 18  tháng 6  năm 2014

–          Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT–BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT–BTC) Thông tư số: 96/2015/TT–BTC Hà Nội, ngày 22  tháng  06  năm 2015

–         Tại tiết đ.4 Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013

Theo đó:

+Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCNTrường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

+Căn cứ vào các đoàn kiểm tra giải trình thuế khi quyết toán thuế như sau:

–          Khoản khoán này phải  có hóa đơn

–          Có quyết định về việc hỗ trợ tiền điện thoai: kê chi tiết danh sách số điện thoại các cá nhân sử dụng

–          Căn cứ vào quy chế tài chính: Nếu khoán mức cao nhất để lỡ hóa đơn có cao hơn vẫn nằm trong vùng được duyệt chi ví dụ nhân viên kinh doanh được khoán là 500.000 đ/tháng => xảy ra 2 trường hợp

+Trường hợp 1: hóa đơn tiền điện thoại cuối tháng là 600.000đ/tháng > Mức khoán trong quy chế 500.000 đ = > khoản chênh lệch = 600.000đ–500.000đ=100.000đ = > được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, khoản vào thu nhập tính thuế TNCN của người lao động 100.000đ

+Trường hợp 2: hóa đơn tiền điện thoại cuối tháng là 500.000đ/tháng <= Mức khoán trong quy chế 500.000 đ = > được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, vì nằm dưới mức khoán nên được miễn thuế tncn

+Trường hợp Chi bằng tiền mặt:  nếu tiền điện thoại phụ cấp này nằm trên bảng lương không gọi là khoán mà gọi là phụ cấp theo lương thì được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

–          Trừơng hợp khoản phục cấp này nằm trong bảng lương thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN, không cần phải có hóa đơn

 –          Trừơng hợp khoản phục cấp này không nằm trong bảng lương thuộc khoán phải có hóa đơn thì nếu hóa đơn hàng tháng <= mức khoán thì ko phải chịu thuế tncn, nếu hóa đơn > mức khoán thì thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN, mức quyết toán tncn chênh lệch = Giá trị hóa đơn – giá trị khoán

*Nguồn tham khảo: Công văn 1166/TCT–TNCN được ban hành vào ngày 21/3/2016*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động

Ngày:

Hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Ngày:

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Ngày:

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Ngày:

Chi phí Công trình giao khoán

Chi phí Công trình giao khoán

Ngày:

Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Ngày:

Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Ngày:

Công văn giảm giá trị công trình

Công văn giảm giá trị công trình

Ngày:

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT

Ngày:

Giải thể doanh nghiệp: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

Ngày:

Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động

Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động

Ngày:

Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại

Ngày:

Hàng hóa bị hư hỏng

Hàng hóa bị hư hỏng

Ngày:

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Ngày:

Bị khóa MST

Bị khóa MST

Ngày:

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giáo dục-đào tạo

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giáo dục-đào tạo

Ngày:

Thuế GTGT mặt hàng nông sản chưa qua chế biến

Thuế GTGT mặt hàng nông sản chưa qua chế biến

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 570

Hôm qua: 1184

Tuần này: 4804

Tuần trước: 8848

Tháng này: 2595

Năm nay: 183977

Tổng truy cập: 592549

X