» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế GTGT » Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư

Lượt Xem: 455
Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư
–        Quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư?
–        Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư?
–        Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu và dự án đầu tư?
–        Hoàn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu và dự án đầu tư?
–        Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu và dự án đầu tư?
 ----> Căn cứ:
–        Điều 10 thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016
–        Khoản 13 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC
–        Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
–        Điều 1, Khoản 17 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13
–        Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016
–        Điều 58 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012
–        Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13
–        Điểm 2a, Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016
–        Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 6/11/2013
–        Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
---> Bước 01: Xác định đối tượng hoàn thuế
–        Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
Có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư
+ Hoặc dịch vụ Xuất khẩu
+ Hàng hóa dịch vụ mua bán trong nước không được hoàn thuế
+ Doanh nghiệp vừa bán hàng trong nước vừa xuất khẩu thì chỉ được hoàn Vat bánh hàng xuất khẩu phần giá trị tương ứng trong nước không được hoàn
–        Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư (Giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền
–        Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật
–        Lập và lưu giữ sổ kế toán,  chứng từ kế toán  theo quy định của pháp luật về kế toán
–        Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh
–        Có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết
–        Có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT
1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
–        Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐHNT (ban hàng kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
–        Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng…
–        Trường hợp dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;
2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
–        Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
–        Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT
–        Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT
---> Bước 02:
–        Xuất sổ sách toàn bộ ra excel tới thời điểm kiểm tra hoàn thuế
–        Lập bảng kê tất cả các hóa đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng
–        Danh mục bảng tổng hợp công nợ và chi tiết mua vào đã thanh toán chuyển khoản  UNC ---> Công nợ đã thanh toán hết cho các nhà cung cấp
–        Lập bảng kê danh mục các hợp đồng đã ký kết, ghi chú thời gian thanh tóa trên UNC
–        Liên hệ phòng kê khai để xem có kỳ kê khai nào bị sai hoặc không hợp lý để điều chỉnh
–        Liên hệ đội ấn chỉ để xem hóa đơn chứng từ phát hành đã hoàn tất không sai phạm
–        Liên hệ phòng công nợ thuế đối chiếu các khoản thuế đã nộp và không nợ thuế
***Chi tiết:
–        Công văn 4278/TCT-KK 2017 khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng để hoàn thuế.
–        Công văn 5537/BTC-CST ngày 14/05/2018 kiến nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu
–        Công văn 3929/TCT-KK ngày 30/8/2017 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Phân biệt thuế GTGT 0% và không chịu thuế GTGT

Ngày:

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Ngày:

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Ngày:

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

Ngày:

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Ngày:

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp mở thêm tài khoản ngân hàng

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Thuế giá trị gia tăng dạy học dạy nghề

Ngày:

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Khoản thu từ người lao động tại Việt Nam để cung ứng dịch vụ việc làm

Ngày:

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Thuế giá trị gia tăng sản phẩm gỗ rừng trồng

Ngày:

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Ngày:

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Ngày:

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Doanh nghiệp kinh doanh nông lâm thủy sản

Ngày:

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

Ngày:

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế

Ngày:

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt

Ngày:

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh không chịu thuế GTGT

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Thuế GTGT dịch vụ y tế

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phòng khám Nha Khoa

Ngày:

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Thuế GTGT đối với chi phí gia công Bán thành phẩm thức ăn chăn nuôi

Ngày:

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Thuế GTGT đầu vào và CP hợp lý của phần vượt định mức

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Thuế GTGT mặt hàng than củi

Ngày:

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Ngày:

Xuất hóa đơn tiền điện

Xuất hóa đơn tiền điện

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đào tạo

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng mùn cưa

Ngày:

Thuế GTGT thịt heo

Thuế GTGT thịt heo

Ngày:

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Ngày:

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Thuế GTGT kinh doanh sách giáo khoa giáo trình

Ngày:

Chuyển nhượng công thức phân bón

Chuyển nhượng công thức phân bón

Ngày:

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Thuế suất GTGT của bột mỳ

Ngày:

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Hóa đơn thu hộ phí của hãng tàu

Ngày:

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất

Ngày:

Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Ngày:

Bản chất thuế GTGT

Bản chất thuế GTGT

Ngày:

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Doanh nghiệp áp dụng GTGT trực tiếp trên doanh thu

Ngày:

Vãng lai ngoại tỉnh

Vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Thuế giá trị gia tăng hoạt động dạy kỹ năng

Ngày:

Thuế suất GTGT với lãi vay

Thuế suất GTGT với lãi vay

Ngày:

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Mua cây rừng trồng của dân hoặc tự trồng đem bán

Ngày:

Kinh doanh rau củ quả

Kinh doanh rau củ quả

Ngày:

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Công ty mẹ thanh toán cho chi nhánh

Ngày:

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Hóa đơn chuyển khoản cá nhân thanh toán

Ngày:

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế GTGT không

Ngày:

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Thuốc chữa bệnh chịu thuế GTGT 5%

Ngày:

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thuế GTGT máy thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngày:

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư có được hoàn thuế

Ngày:

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh

Ngày:

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Ngày:

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Hoàn thuế cho dự án xây dựng bệnh viện

Ngày:

Sản xuất tương cà

Sản xuất tương cà

Ngày:

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Hóa đơn trên 20 thanh toán tiền mặt chuyển khoản lại có hợp lý không

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Thuế suất thuế GTGT cung cấp suất ăn cho cơ sở đào tạo

Ngày:

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Thuế GTGT dịch vụ duy trì chăm sóc cảnh quan, cung cấp cây cho các công trình

Ngày:

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Thuế GTGT đối với sản phẩm gạo nông sản

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1082

Hôm qua: 1103

Tuần này: 1082

Tuần trước: 7125

Tháng này: 6421

Năm nay: 284860

Tổng truy cập: 693432

X