Luật thương mại

Lượt Xem: 296

 

1/Văn phòng đại diện:

Giống:

 • Do doanh nghiệp thành lập, hoặc giải thể
 •  Là đơn vị phụ thuộc hoặc độc lập

Khác nhau: 

 •  Không được kinh doanh thu lợi nhuận trực tiếp, tuy nhiên trưởng văn phòng đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để ký hợp đồng nhằm mục tiêu sinh lời
 • Ví dụ: không được mua  bán hàng hóa.........
 • Nguyên cứu thị trường
 • Tham gia súc tiến thương mại quảng bá cho doanh nghiệp: khuyến mãi, biếu tặng...
 •  Bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp: chống vi phạm bản quyền, hàng giả hàng nhái....
 •  Nếu trưởng văn phòng đại diện mà không có văn bản Ủy Quyền ký kết văn bản hợp đồng, khác thì mọi hoạt động ký kết giao dịch với trưởng văn phòng đại diện => đều bị vô hiệu khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng.....
 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

– VPĐD là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.
– VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

2/Chi nhánh:

Giống:

 •  Do doanh nghiệp thành lập, hoặc giải thể
 •  Là đơn vị phụ thuộc hoặc độc lập

Khác nhau: 

 • Kinh doanh thu lợi nhuận trực tiếp cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, nếu kinh doanh khác so với giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị vô hiệu và không có giá trị pháp lý ( ví dụ: DN trên giấy phép kinh doanh là  mua bán sắt thép, thì chi nhánh cũng chỉ được phép mua bán sắt thép thu lợi nhuận mà ko được phép kinh doanh mua bán hàng hóa khác ngoài giấy phép kinh doanh
 • Được thực hiện các chức năng của văn phòng đại diện => đã mở chi nhánh thì không cần mở văn phòng đại diện
 • Chi nhánh > Văn phòng đại diện
 • Chi nhánh không có pháp nhân => nếu ký kết hợp đồng với chi nhánh thì mọi vấn đề pháp lý đều bị vô hiêu => khi ký hợp đồng giao dịch thì ký với doanh nghiệp chính
 • Được ký hợp đồng + mua bán giao dịch hàng hóa 
 • Chi phí: mọi chi phí của chi nhánh => do doanh nghiệp chịu: lương nhân viên + mặt bằng
 • Chi nhánh hưởng lương do doanh nghiệp chi trả => không khuyến khích CN phát triển
 • Pháp lý: Nếu xảy ra vấn đề về pháp lý => khách hàng kiện doanh nghiệp thành lập ra chi nhánh

*Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

*Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự  phát sinh từ giao dịch của VPĐD và chi nhánh.

3/Đại lý: hiện nay để mởi rộng sản xuất kinh doanh các doanh  nghiệp mở các đại lý thương mại

 • Mọi chi phí của đại lý => do đại lý tự chịu: tự trả lương , tự thuê mặt bằng, hoạch toán độc lập tự thu – tự chi tự khai báo thuế.
 • Đại lý: hưởng hoa hồng dựa trên sản phẩm bán ra => do đó để có lương họ phải làm việc cho chính họ
 • Pháp lý: Nếu xảy ra vấn đề về pháp lý => khách hàng kiện trực tiếp đại lý và đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động do mình

4/Công Ty Con:  Ngoài Chi nhánh, đại lý để mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có thể thành lập công ty con

 • Công ty con là một pháp nhân độc lập công ty mẹ
 • Hoạch toán độc lập
 • Tự chịu trách nhiệm về mọt hoạt động của mình
 • Lợi nhuận Công ty con => công ty mẹ hưởng
 • Ngành nghề kinh doanh Công ty con có thể khác với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ
 • Công ty mẹ + công ty con = Tập đoàn kinh tế
 • Công ty mẹ là 1 thanh viên, cổ đông chiếm đan số của công ty con (> = 50%)
 • Tập đoàn kinh tế không có pháp nhân , không đăng ký doanh nghiệp mà chỉ là tên gọi => mọi tranh chấp xảy ra thì kiện công ty con hoặc công ty mẹ => tức giao dịch với ai thì kiện chính đối tượng đó

5/ Doanh nghiệp tư nhân: 

Khái niệm: DNTN là doanh nghiệp 01 chủ, chủ sở hữu là một cá nhân, không phải là pháp nhân 

Vì:

– Không có tài sản riêng (vì nếu DN phá sản giải thể thì chủ doanh nghiệp phải dùng toàn bộ tài sản cá nhân và của DN để trả nợ # với pháp nhân ( TNHH, CP.. ) có tài sản riêng vì khi họ thành lập công ty thì nếu xảy ra phá sản giải thể thì họ chỉ chịu trách nhiệm với phần vốn góp của mình đã đăng ký)

Ví dụ: ông A mở DNTN A=2.000.000.000 ký hợp đồng làm ăn với công ty B=5.000.000.0000 nhưng do vỡ nợ nên DNTN A không có khả năng thanh toán cho công ty B => ông A bị phá sản => phát mãi tài sản DNTN để trả nợ cho B nhưng TS phát mãi chỉ bán được =1.500.000.000 => ông A phải về bán cả nhà đang ở , tài sản của gia đình để trả nợ cho công ty B cho đến khi hết nợ

Ví dụ 2: Ông A mở Công ty TNHH A=2.000.000.000 ký hợp đồng làm ăn với công ty B=5.000.000.0000 nhưng do vỡ nợ nên Công ty TNHH A không có khả năng thanh toán cho công ty B => Công ty TNHH A bị phá sản => phát mãi tài sản DNTN để trả nợ cho B nhưng TS phát mãi chỉ bán được =1.500.000.000 => Ông A chỉ đền bù thêm  500.000.000 là đủ vì ông chỉ đăng ký kinh doanh và trịu trách nhiệm đúng bằng phần vốn đã đăng ký kinh doanh của mình

 

– Chủ DNTN phải chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của DN

Ví dụ: Khi ký kết hợp đồng, cho vay tiền tệ với DNTN => khi xảy ra các vấn đề pháp lý thì => đối tác kiện người chủ doanh nghiệp, DN không trả lương thì => kiện người chủ doanh nghiệp

Khác với Khi ký kết hợp đồng, cho vay tiền tệ với công ty => khi xảy ra các vấn đề pháp lý thì => đối tác kiện công ty , Công ty không trả lương thì => kiện công ty

– Chủ DNTN phải chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật khi phá sản

Ví dụ: khi phá sản thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải dùng toàn bộ tài sản công ty và tài sản riêng cá nhân minh để trả nợ, do đó khi phá sản thì dùng toàn bộ tài sản công ty kể cả những tài sản sở hữu cá nhân không dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

– Không được phát hành chứng khoán, không được tham gia thị trường chứng khoán

* Chứng khoán vốn = là cổ phiếu=> người nắm giữ cổ phiếu = cổ đông = cổ tức =>  lợi nhuận ròng=> phụ thuộc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

* Chứng khoán nợ = là trái phiếu= trai chủ=> lãi xuất=> không phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh=> dù kinh doanh lãi hay lỗ=> vẫn thu tiền lãi + vốn

ví dụ: Khi xảy ra các vấn đề tài chính như cho vay mà không đòi được 

– Nộp đơn kiện công ty = Vụ án Dân sự

– Nộp đơn yêu cầu giải quyết phá sản công ty => là phương án tối hậu mà các doanh nghiệp sợ

– Chủ DNTN không chuyển quyền sở hữu tài sản cho DNTN # với công ty  tài sản phải chuyển quyền sở hữa sang công ty

– Chủ DNTN có quyền rút vốn # chủ công ty không có quyền rút vốn

– Chủ DNTN toàn quyền quyết định tài sản trong Doanh nghiệp 

– Linh hoạt quyền sở hữa vốn 

ví dụ: có quyền rút vốn đi đầu tư, mang vào hoạt động đầu tư..........

– Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê DNTN trong thời gian cho phép, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp.

– Chủ DNTN có quyền bán DNTN (# công ty  được bán , nhượng , cho thuê...thì ko chịu trách nhiệm trong thời gian khi bên đi thuê lại) sau khi bán chủ DNTN vẫn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh trước khi bán mà chưa thực hiện.

– DNTN chịu thuế TNDN

– Chủ DNTN không chịu thuế TNCN ( # chủ công ty phải chịu TNCN)

 

Khái niệm Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó.

Bản chất thương mại là việc mua đi bán bán lại để hưởng phần % chênh lệch giữa giá bán ra  trừ đi giá mua vào

Tiền A => mua hàng bán ra => tiền = tiền A + chênh lệch tiền thu được – tiền A => khoản chênh lệch gọi là lợi nhuận, hoa hồng

Doanh nghiệp thương mại là là loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hoạt động chủ yếu thông qua mua bán hàng hóa để kiếm lời mà không trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm

 

Khái niệm Sản xuất hay sản xuất của cải vật chất là hoạt động chủ yếu trong các hoạt động kinh tế của con người. Sản xuất là quá trình làm ra sản phẩm để sử dụng, hay để trao đổi trong thương mại. Quyết định sản xuất dựa vào những vấn đề chính sau: sản xuất cái gì?, sản xuất như thế nào?, sản xuất cho ai?, giá thành sản xuất và làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và khai thác các nguồn lực cần thiết làm ra sản phẩm?

Có ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động

·                    Sức lao động: là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá 

trình lao động. Sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động còn lao động là sự tiêu dùng sức lao

 động trong thực hiện.

·                    Đối tượng lao động: là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác 

động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động có hai loại. Loại thứ nhất 

có sẵn trong tự nhiên như các khoáng sản, đất, đá, thủy sản... Các đối tượng lao động loại này liên quan đến các ngành công nghiệp khai thác. Loại thứ hai đã qua chế biến nghĩa là đã có sự tác 

động của lao động trước đó, ví dụ như thép phôi, sợi dệt, bông... Loại này là đối tượng lao động 

của các ngành công nghiệp chế biến.

·                    Tư liệu lao động: là một vật hay các vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con

 người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu của con người. Tư liệu lao động lại gồm bộ phận trực tiếp tác động vào đối tượng lao động 

theo mục đích của con người, tức là công cụ lao động, như các máy móc để sản xuất), và bộ phận 

trực tiếp hay gián tiếp cho quá trình sản xuất như nhà xưởng, kho, sân bay, đường xá, phương tiện 

giao thông. Trong tư liệu lao động, công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao 

động và chất lượng sản phẩm.

=> hoạt động sản xuất có trước hoạt động thương mại có sau, có sản phẩm thì mới bán được, ko có hoạt động sản xuất thì ko có hoạt động thương mại => Sản xuất là anh thương mại là em, hai cái có mối quan hệ tương quan với nhau ko có thương mại thì sản xuất ra bán cho ai sản phẩm sau khi sản xuất ra bị ứ đọng => vốn đầu tư không thu hồi được bị ứ đọng việc quay vòng vốn ngưng trệ => sản xuất tạo ra sản phẩm

 

6/ Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 1. Giấy đề nghị ( đơn xin)
 2. Dự án( Phương án, kế hoạch..) sản xuất kinh doanh là gì?
 3. Dự thảo điều lệ
 4. Lý lịch cá nhân ( DNTN), Danh sách thành viên ( TNHH), Danh sách sáng lập viên ( cổ phần)

Nếu đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì kèm theo chứng từ tài liệu hồ sơ chứng minh có đủ điều kiện kinh doanh

 

Các thuật ngữ: kế toán quản trị

 – Trung tâm trách nhiệm: Là một bộ phận (phân xưởng, dây chuyền sản xuất; một phòng, ban; một công ty hoặc toàn bộ công ty) trong một tổ chức mà người quản lý của bộ phận đó có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với số chi phí, thu nhập phát sinh hoặc số vốn đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

– Trung tâm chi phí: Là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ có quyền điều hành quản lý các chi phí phát sinh thuộc bộ phận mình quản lý. Trung tâm chi phí có thể là bộ phận (phân xưởng, đội, tổ,...) hoặc từng giai đoạn hoạt động (giai đoạn làm thô, giai đoạn cắt gọt, giai đoạn đánh bóng,…).

– Chi phí chênh lệch: Là chi phí có ở phương án này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án khác. Chi phí chênh lệch là một trong các căn cứ quan trọng để lựa chọn phương án đầu tư hoặc phương án sản xuất,  kinh doanh.

– Chi phí cơ hội: Là lợi ích tiềm tàng bị mất đi do lựa chọn phương án (hoặc hành động) này thay vì chọn phương án (hoặc hành động) khác.

          – Chi phí chìm: Là loại chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu bất kể đã lựa chọn phương án hoặc hành động nào. Chi phí chìm tồn tại ở mọi phương án nên không có tính chênh lệch và không phải xét đến khi so sánh, lựa chọn phương án, hành động tối ưu.

– Chi phí khả biến (gọi tắt là biến phí): Là những chi phí sản xuất, kinh doanh thay đổi tỷ lệ thuận về tổng số, về tỷ lệ với sự biến động về khối lượng sản phẩm, gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và một số khoản chi phí sản xuất chung, như: Chi phí nhân công, chi phí điện nước, phụ tùng sửa chữa máy,...Chi phí khả biến không thay đổi khi tính cho một đơn vị sản phẩm, công việc.

– Chi phí bất biến (còn gọi là định phí): Là những chi phí mà tổng số không thay đổi với sự biến động về khối lượng sản phẩm, công việc, gồm: chi phí khấu hao TSCĐ, lương nhân viên, cán bộ quản lý,...Chi phí bất biến của một đơn vị sản phẩm, công việc có quan hệ tỷ lệ nghịch với khối lượng, sản phẩm, công việc.

– Lãi trên biến phí: Là số chênh lệch giữa doanh thu với biến phí toàn bộ (gồm giá thành sản xuất theo biến phí, biến phí bán hàng, biến phí quản lý doanh nghiệp).

– Điểm hoà vốn: Là một điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí hoặc là một điểm mà tại đó lãi trên biến phí bằng tổng chi phí bất biến.

– Quyết định ngắn hạn: Là quyết định kinh doanh mà thời gian hiệu lực, thời gian ảnh hưởng và thực thi thường dưới 1 năm hoặc ngắn hơn 1 chu kỳ kinh doanh thông thường như: Quyết định về sự tồn tại hay loại bỏ một bộ phận kinh doanh trong kỳ kế hoạch; Quyết định phương án tự sản xuất hay mua ngoài nguyên vật liệu, sản phẩm; Quyết định bán ở giai đoạn bán thành phẩm hay giai đoạn thành phẩm;…).

– Quyết định dài hạn: Là những quyết định có thời gian hiệu lực, thời gian ảnh hưởng và thời gian thực thi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (Ví dụ, như: Quyết định đầu tư TSCĐ cho doanh nghiệp; Quyết định đầu tư tài chính dài hạn;…).

– Thông tin thích hợp: Là những thông tin phải đạt hai tiêu chuẩn cơ bản:

+ Thông tin đó phải liên quan đến tương lai;

+ Thông tin đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn. *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1099

Hôm qua: 1830

Tuần này: 9971

Tuần trước: 14082

Tháng này: 25581

Năm nay: 367034

Tổng truy cập: 369587

X