Mã nộp thuế

Lượt Xem: 1164

Mã nộp thuế: CHƯƠNG - LOẠI - KHOẢN - MỤC GHI TRÊN GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN

Khi đi nộp thuế, các thông tin trên bảng kê nộp thuế (Giấy nộp tiền vào ngân sách) như Chương, NDKT (TM) chúng ta ghi như sau:

- Chương: Nếu là DNTN thì chương 755; Công ty TNHH, CP thì Chương 754 (Mã chương và mục chúng ta có thể tra thêm trong mục lục ngân sách nhà nước quy định, Trong phần mềm HTKK khi làm xong tờ khai in ra cũng có thông tin bên dưới có thể xem)

 

1. CHƯƠNG KHOẢN MỤC NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

2. CHƯƠNG KHOẢN MỤC NỘP THUẾ BẰNG GIẤY VÀ NSNN

 

Chương - Loại - Khoản - Mục NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(Các mục bôi đậm và đỏ là các mục hay sử dụng)

1700 - Thuế giá trị gia tăng

1701      Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

1704      Thuế GTGT từ HĐ thăm dò,PT mỏ và KT dầu,khí TN(trừ H.định..)

1705      Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết

1749      Thuế giá trị gia tăng khác

1050 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1051      Thuế thu nhập DN của các đơn vị hạch toán toàn ngành

1052      Thuế thu nhập DN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành

1053      Thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

1055      Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn

1056      Thuế TNDN từ HĐ thăm dò,PT mỏ và KT dầu,khí TN(trừ H.định..)

1057      Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số

1099      Thuế thu nhập doanh nghiệp khác

1800 - Thuế môn bài.

1801      Bậc 1

1802      Bậc 2

1803      Bậc 3

1804      Bậc 4

1805      Bậc 5

1806      Bậc 6

1849      Thuế môn bài,khác

1100 - Thu nợ thuế chuyển thu nhập.

1150 - Thu nhập sau thuế thu nhập.

1250 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

1300 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

1350 - Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

1400 - Thu tiền sử dụng đất.

1550 - Thuế tài nguyên.

1600 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

1750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2000 - Thuế bảo vệ môi trường.

2150 - Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

2200 - Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

2250 - Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư.

2300 - Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

2350 - Phí thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc.

2400 - Phí thuộc lĩnh vực an ninh, xã hội, an toàn xã hội.

2450 - Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.

2500 - Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2550 - Phí thuộc lĩnh vực y tế.

2600 - Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

2650 - Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan.

2700 - Phí thuộc lĩnh vực tư pháp.

2750 - Lệ phí QL nhà nước liên quan đến quyền và N.vụ của công dân.

2800 - Lệ phí QL nhà nước liên quan đến quyền sh, quyền SD tài sản.

2850 - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

3000 - Lệ phí quản lý nhà nước đặt biệt về chủ quyền quốc gia.

3050 - Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác.

3300 - Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước.

3600 - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước.

3650 - Thu từ tài sản Nhà nước giao cho DN và các tổ chức kinh tế.

3750 - Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng.

3800 - Thu tiền khí thiên nhiên của C.phủ theo hiệp định, KT dầu khí.

3850 - Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước.

3900 - Thu khác từ quỹ đất.

3950 - Thu về condensate theo hiệp định, hợp đồng.

4050 - Lãi thu từ các khoản cho vay đầu từ của C.Phủ ở trong nước.

4250 - Thu tiền phạt.

4251      Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của tòa án

4252      Trong đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông

4254      Phạt VPHC trong LVT do ngành Thuế TH, ko gồm VPHC đv LTTNCN

4255      Phạt về vi phạm chế độ kế toán - thống kê

4256      Phạt vi phạm tệ nạn xã hội

4257      Phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản

4258      Phạt vi phạm về trồng và bảo vệ rừng

4261      Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

4262      Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, văn hóa

4263      Phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh, quốc phòng

4264      Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành thuế thực hiện

4266      Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành thuế thực hiện

4267      Phạt vi phạm trật tự đô thị

4268      Phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân

4271      Phạt tiền do phạm tội theo quyết định của tòa án

4272      Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý (VD: Nộp chậm tờ khai, báo cáo thuế vi phạm về Luật Quản lý Thuế)

4299      Phạt vi phạm khác

4300 - Thu tịch thu.

4900 - Các khoản thu khác.

4901      Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của NS

4902      Thu hồi các khoản chi năm trước

4904      Các khoản thu khác của ngành Thuế

4906      Tiền lãi thu từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án

4907      Thu chênh lệch giá trái phiếu

4908      Thu điều tiết từ sàn phẩm lọc hóa dầu

4911      Tiền chậm nộp do ngành Thuế quản lý ( VD: Tiền lãi phạt Nộp muộn tiền thuế phải nộp, )

4913      Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định

4949      Các khoản thu khác

5150 - Viện trợ để cho vay lại.

1000      Thuế thu nhập cá nhân

1001      Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công

1003      Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân

1004      Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

1005      Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1006      Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, NTK và NQT là BĐS

1007      Thuế thu nhập từ trúng thưởng

1008      Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1012      Thuế thu nhập từ thừa kế , quà biếu, quà tặng khác trừ BĐS

1014      Thuế thu nhập từ dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng

1049      Thuế thu nhập khác

 

Chương - Loại - Khoản - Mục GIẤY NỘP TIỀN VÀ NSNN

 

- NDKT (Tiểu Mục) chúng ta xem bảng dưới đây: Ví dụ thuế TNDN là 1052 ..., Thuế GTGT là 1701 .., Thuế Môn bài là 1801, 1802 ... (tùy theo bậc thuế môn bài). Phạt nộp thuế chậm là 4254 ...

 

Một số tiểu mục thường gặp khi nộp thuế:

 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

1001

Thuế TN từ tiền lương, tiền công

1003

Thuế TN từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân

1004

Thuế TN từ đầu tư  vốn của cá nhân, chuyển nhượng chứng khoán cá nhân

1005

Thuế TN từ chuyển nhượng vốn

1006

Thuế TN từ chuyển nhượng, thừa kế, qùa tặng bất động sản

1007

Thuế TN từ trúng thưởng 

1008

Thuế TN từ bản quyền và nhượng quyền thương mại 

1012

Thuế TN từ thừa kế, qùa biếu, quà tặng ( loại trừ bất động sản ) 

1014

Thuế TN từ dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng

1049

Thuế TNCN khác

 1050

Thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN )

1051

Thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành

1052

Thuế TNDN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành

1053

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

1054

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền thuê đất

1055

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn

1056

Thuế TNDN từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế TNDN thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí)

1057

Thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết

1058

Thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản khác

1099

Khác ( bao gồm cả thu nợ thuế lợi tức )

 

Thu nhập sau thuế thunhập

1151

Thu nhập sau thuế thu nhập

1153

Thu nhập sau thuế thu nhập từ hoạt động xổ số kiến thiết

 

Thuế gía trị gia tăng ( GTGT )

1701

Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

1702

Thuế GTGT hàng nhập khẩu (trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền) 

1703

Thuế GTGT hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền

1704

Thuế GTGT từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế GTGT thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí)

1705

Thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết

1749

Khác (Bao gồm cả thu nợ về  thuế doanh thu)

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

1751

Hàng nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu hàng qua biên giới đất liền)

1752

Hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền

1753

Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước

1754

Mặt hàng rượu sản xuất trong nước

1755

Mặt hàng ôtô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất trong nước

1756

Mặt hàng xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng được sản xuất trong nước

1757

Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước (vàng, mã, bài lá, karaoke...)

1758

Mặt hàng bia sản xuất trong nước

1761

Thuế TTĐB từ hoạt động xổ số kiến thiết

1799

Khác

 

Thuế môn bài

1801

Bậc 1

1802

Bậc 2

1803

Bậc 3

1804

Bậc 4

 

Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

3751

Thuế tài nguyên

3752

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3753

Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

3754

Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3799

Khác

 

Thu về khí thiên nhiên của Chính phủ được phân chia theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí

3801

Thuế tài nguyên

3802

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3803

Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3849

Khác

 

Thu về Condensate theo hiệp định, hợp đồng

3951

Thuế tài nguyên

3952

Thuế thu nhập doanh nhiệp

3953

Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

3999

Khác

 

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

3601

Thu tiền thuê mặt đất

3602

Thu tiền thuê mặt nước

3603

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

3604

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong khu công nghiệp

3649

Khác

 

Thu tiền sử dụng đất

1401

Đất ở

1402

Đất xây dựng

1403

Đất nông nghiệp

1404

Đất ngư nghiệp

1405

Đất xen kẹp

1406

Đất dôi dư

1449

Đất dùng cho mục đích khác

 

 Mục 4250 Thu tiền phạt

Tiểu mục 4251 Các khoản tiền phạt của toà án
4252 Phạt vi phạm giao thông
4253 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện
4254 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Thuế thực hiện
4255 Phạt về vi phạm chế độ kế toán - thống kê
4257 Phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
4258 Phạt vi phạm về trồng và bảo vệ rừng
4261 Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
4262 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, văn hoá
4263 Phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh, quốc phòng
4264 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện
4265 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện
4266 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện
4267 Phạt vi phạm trật tự đô thị
4299 Phạt vi phạm khác

 *Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Ngày:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Ngày:

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Ngày:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Ngày:

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Không thông báo phát hành hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày:

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Rủi Ro Cao Về Thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế

Ngày:

Thuế TNDN tạm tính

Thuế TNDN tạm tính

Ngày:

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Ngày:

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Ngày:

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Ngày:

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Ngày:

Cách tính Thuế nhà thầu

Cách tính Thuế nhà thầu

Ngày:

Gộp báo cáo tài chính

Gộp báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế nhà thầu

Kê khai thuế nhà thầu

Ngày:

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ngày:

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Ngày:

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Ngày:

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Ngày:

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Ngày:

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày:

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Ngày:

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Ngày:

Quy trình nộp thuế điện tử

Quy trình nộp thuế điện tử

Ngày:

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Ngày:

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Ngày:

Kê khai thuế

Kê khai thuế

Ngày:

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Ngày:

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Ngày:

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Ngày:

Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Ngày:

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Ngày:

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Ngày:

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Ngày:

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày:

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Ngày:

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Ngày:

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Ngày:

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Ngày:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ngày:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Ngày:

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi

Ngày:

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Ngày:

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Ngày:

Chi phí quảng cáo facebook google

Chi phí quảng cáo facebook google

Ngày:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Ngày:

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Ngày:

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Ngày:

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Ngày:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Ngày:

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Ngày:

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 352

Hôm qua: 1348

Tuần này: 4443

Tuần trước: 9397

Tháng này: 7334

Năm nay: 321860

Tổng truy cập: 730432

X