» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Luật Doanh nghiệp » Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

Lượt Xem: 450

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty

–        Góp vốn đầu tư: NĐT nước ngoài phải chuyển tiền vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp vào việt nam?

–        Người nước ngoài đang làm việc tại công ty TNHH một thành viên vốn 100% nước ngoài. Chủ doanh nghiệp là một người nước ngoài.

–        Góp vốn đầu tư nước ngoài bằng tiền mặt có được không?

–        Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam?

–        Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng tiền mặt không?

***Căn cứ:

–        Điều 26 Luật đầu tư 67-2014-QH13 - 26/11/2014 hiệu lực ngày 01/7/2015.

–        Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014 hiệu lực từ 01/7/2015

–        Điều 4 Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 12/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

–        Điều 08 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 hiệu lực: 05/09/2014 quy định về pháp lệnh ngoại hối: Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, các quy định về quản lý ngoại hối tại Thông tư này khi thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

+ Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và đối tác Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

+++Quy định về Góp vốn

*Vấn đề 01: Thời hạn gốp vốn:

+Từ 2014 trở về trước áp dụng Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 36 tháng = 03 năm

+Từ 2015 trở đi áp dụng Luật doanh nghiệp mới nhất số 68/2014/QH13 bao gồm một số điểm sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp 2005. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01 tháng 07 năm 2015 thời hạn góp vốn đủ theo đăng ký là 3 tháng = 90 ngày

*Vấn đề 02: vốn góp bị thiếu quá thời hạn thì phạt như sau: Căn cứ: Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực 01/01/2014)
Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;

b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký.

–        Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn điều lệ, vốn đầu tư trực tiếp khi chấm dứt hoạt động (do kết thúc, thanh lý, giải thể doanh nghiệp trước hạn), lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do kết thúc, thanh lý, giải thể dẫn đến chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ, tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam của mình mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

–        Về phía các tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài xuất trình các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời có trách nhiệm quy định, kiểm tra, lưu giữ các chứng từ phù hợp với  các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo các giao dịch thu, chi được thực hiện đúng quy định tại Thông tư này và phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam; Bán ngoại tệ cho nhà đầu tư  nước ngoài để chuyển ra nước ngoài trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ của tổ chức tín dụng.

= > Như vậy:

–         Doanh nghiệp là Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thành viên công ty là nhà đầu tư nước ngoài phải góp đủ vốn như đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty.

–        Căn cứ vào Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên là người nước ngoài phải góp đủ vốn như đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp hết thời hạn 90 ngày mà các thành viên không góp đủ thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng các thành viên cam kết phải góp đủ, Công ty bạn phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ và đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty.

*** Chi tiết tại:

1.      Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/03/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

2.      Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

3.      Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối

4.      Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 quy định về pháp lệnh ngoại hối.

5.      Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 12/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

6.      Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014.*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Ngày:

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Kinh doanh không đúng ngành nghề

Ngày:

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị phá sản

Ngày:

Luật thương mại

Luật thương mại

Ngày:

Xử phạt về Chế độ kế toán

Xử phạt về Chế độ kế toán

Ngày:

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Quyền sở hữu tài sản trong DNTN

Ngày:

Hủy hợp đồng kinh tế

Hủy hợp đồng kinh tế

Ngày:

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Ngày:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày:

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày:

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Quy định về mức xử phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Ngày:

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp

Ngày:

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Ngày:

Trình tự và các bước giải thể công ty

Trình tự và các bước giải thể công ty

Ngày:

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Hợp đồng điện tử và giá trị pháp lý

Ngày:

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Là sao để biết là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Ngày:

Phân biệt chi nhánh

Phân biệt chi nhánh

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 807

Hôm qua: 1003

Tuần này: 7331

Tuần trước: 7125

Tháng này: 12670

Năm nay: 291109

Tổng truy cập: 699681

X