» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNDN » Phụ cấp và khoán chi

Phụ cấp và khoán chi

Lượt Xem: 2481

Phụ cấp và khoán chi

–        Thế nào là khoán chi, các khoản khoán chi có chịu thuế Thu nhập cá nhân không?

–        Thế nào là phụ cấp theo lương và có chịu thuế Thu nhập cá nhân không?

+++ Đối tượng chi phí phát sinh tại doanh nghiệp:

–        Điện thoại

–        Văn phòng phẩm

–        Xăng xe

–        Công tác phí

–        Trang phục

–        …..

+++ Phụ cấp là gì?

–        Tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 thì phụ cấp lương được định nghĩa như sau:

“Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương”

 = > Cụ thể:

–        Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

–        Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

–        Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

–        Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.

+Ví dụ:

1.      Do công ty năm trong khu công nghiệp cách xa khu dân cư nên việc đi lại nhân viên khó khăn  và mức lương nhân viên không cao => căn cứ hiện trạng tình hình thưc tế công ty quyết định hỗ trợ thêm cho người lao động 500.000 đ/ tháng tiền xăng xe hay đi xe bus

2.      Công ty sản xuất gỗ thường độc hại về bụi sơn hay bụi gỗ nên công ty quyết định hỗ trợ thêm tiền độc hại cho người lao động 300.000 đ/ tháng để họ tự đi mua sữa uống bồi bổ cơ thể và thanh độc

+++ Khoán chi là gì?

–        Khoán chi là các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp trực tiếp bỏ ra để phục vụ sản xuất kinh doanh nay doanh nghiệp chuyển các khoản trực tiếp chi này sang cho người lao động trực tiếp chi trả theo một mức cố định để tiết kiệm tránh lãng phí, đồng thời nâng cao trách nhiệm của NLĐ hơn.

+Căn cứ văn bản pháp  lý của nhà nước về khoán chi:

–        Thông tư liên tịch 27/2015/BKHCN-BTC về khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

–        Thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

+ Căn cứ cơ sở để ra khoán chi: Căn cứ Tình hình thực tế sản xuất kinh doanh để ra Quyết định Khoán chi trên quyết định nói rõ căn cứ để khoán ( bằng các phương pháp định lượng và định tính) , đối tượng được khoán, mức khoán, hồ sơ thủ tục chứng từ…để đảm bảo điều kiện được khoán chi công bằng và minh bạch

Ví dụ: Quãng đường từ Gò Vấp tới Chợ Đầu Mối Bình dương là 50 km với Xe tải giao hàng tại công ty cả chiều đi và về là 7lít dầu DO biên độ giao độn +-5 lít

-   Nay công ty quyết định khoán theo chuyển chạy cho anh A thuộc tài xế chở hàng công ty với mỗi chuyến chạy là 7,5 lít x 20.000 đ/ lít= 150,000 đ/ chuyến

-   Thông thường anh A thường chạy xe sau  khi giao hàng thường tranh thủ chạy thêm và có khi tạt về nhà nên phiếu báo xăng trước kia hơn 10 lít/ phiếu xăng

-   Vậy việc khoán chi này giúp DN tiết kiệm về mặt chi phí và nhân viên có trách nhiệm trong phạm vi giao khoán của mình.

+++ Về thuế TNCN: Căn cứ Tại tiết đ.4 Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về các Khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

++ Các khoản khoán chi tính vào thu nhập chịu thuế TNCN: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

++ Khoán chi: điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị khoán chi điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

+++ Về thuế TNDN: Tại tiết 2.6 & 2.9 Điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các Khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp

++ Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu phục vụ sản xuất kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ Khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp....”

++ Về Khoản khoán chi cho cá nhân: Trường hợp Khoán chi cho cá nhân nếu được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

= > Như vậy:

–        Trường hợp Công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho người lao động bằng tiền (thanh toán hàng tháng cùng với tiền lương) được quy định trong sổ tay nhân viên và chính sách, quy chế của Công ty hoặc tại Hợp đồng lao động thì khoản trợ cấp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Trường hợp Công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho người lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh, có hóa đơn hợp pháp mang tên, địa chỉ và mã số thuế Công ty thì khoản chi trả này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

–        Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí của các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

–        Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại, xăng xe… cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

*** Chi tiết tại:

1.      Công văn 8214/CT-TTHT ngày 24/08/2017 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp tiền điện thoại Hồ Chí Minh

2.      Công văn 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản công tác phí*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Nộp tiền vào tài khoản bên Bán

Ngày:

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Xác định lỗ và chuyển lỗ

Ngày:

Thuế GTGT và thuế TNDN

Thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày:

Chi tài trợ

Chi tài trợ

Ngày:

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Thuế suất thuế TNDN qua các năm

Ngày:

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Chi tiền hỗ trợ khách hàng

Ngày:

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm nước ngoài

Ngày:

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Chi phí tặng quà cho khách hàng

Ngày:

Hóa đơn đặc thù

Hóa đơn đặc thù

Ngày:

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

Ngày:

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không

Ngày:

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp

Ngày:

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng

Ngày:

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền từ thiện có được tính là chi phí hợp lý không?

Ngày:

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế GTGT và được tính chí phí hợp lý thuế TNDN

Ngày:

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Ngày:

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không? được tính như thế nào?

Ngày:

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Công tác phí tiền điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN

Ngày:

Trích trước chi phí lãi vay

Trích trước chi phí lãi vay

Ngày:

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Bất Động Sản

Ngày:

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày:

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Chi phí thuê nhà xưởng cá nhân trên 100 triệu/năm

Ngày:

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05

Ngày:

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Ngày:

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Ngày:

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà

Ngày:

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Ngày:

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Mượn xe và thuê xe ô tô của cá nhân

Ngày:

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Mượn nhà và thuê nhà của cá nhân không kinh doanh dưới 100 triệu

Ngày:

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Ngày:

Hàng hư hỏng mất cắp

Hàng hư hỏng mất cắp

Ngày:

Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng

Ngày:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Ngày:

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Kinh doanh mây tre đan xuất khẩu

Ngày:

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Khoản chi Giám đốc công ty TNHH 1TV, chủ DNTN

Ngày:

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Ngày:

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Tiền vé máy bay cho nhân viên người nước ngoài

Ngày:

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Tiền lãi cho vay của Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Hoàn thuế TNDN hay không

Hoàn thuế TNDN hay không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 476

Hôm qua: 2261

Tuần này: 12214

Tuần trước: 15538

Tháng này: 62161

Năm nay: 128604

Tổng truy cập: 537176

X