» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Kê khai thuế » Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

Lượt Xem: 547

Quy trình kê khai thuế GTGT, Báo cáo sử dụng hóa đơn

–       Quy trình tổng hợp chứng từ và kê khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn hàng kỳ như thế nào? Các bước và thủ tục ra sao? Cần phải thực hiện các bước tập  hợp chứng từ và kê khai như thế nào?

–       Các vấn đề cần lưu ý khi sắp xếp chứng từ và kê khai thuế?

++ Bước 01: tập hợp hóa đơn chứng từ

–       Hóa đơn đầu vào

–       Hóa đơn đầu ra

+ Lọc những hóa đơn đầu ra bị xóa bỏ kê ở dòng cuối cùng của phụ lục bảng kê bán ra excel: mục đích có thể xem nhanh dữ liệu tổng những hóa đơn xóa bỏ trong kỳ kê khai 1 cách nhanh nhất có thể

–       Sắp xếp lại hóa đơn đầu vào theo thứ tự thời gian tăng dần hoặc công nào giống nhau thì gom nhóm lại theo đối tượng công ty

= > Lưu ý: các thứ tự ưu tiên khi sắp xếp chứng từ đầu vào và đầu ra

–       Đối với hóa đơn Đầu Ra: không cần gom nhóm mà sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hóa đơn đã xuất bán ra trong kỳ

–       Đối với hóa đơn Đầu Vào:

1.     Những công ty nào giống nhau thì sắp nhau lại 1 chỗ

 

2.     Các công ty không giống nhau thì nhưng cùng chung 1 nghiệp vụ như nhập khẩu thì sắp lại thành 1 nhóm  liền kề như công ty hóa chất hoàng kim phát: tờ khai thuế nhập khẩu, các chi phí đi kèm để hình thành giá vốn nhập kho: Hạ rỗng container, Cước vận chuyển hàng,phí  hạ rỗng…

+ Những hóa đơn khác công ty nhưng cùng nhóm cùng loại chi phí, mặt hàng…: ví dụ như tháng đó có 5 hoa đơn ăn uống thì gom lại 1 chỗ liền kê nhau

 

3.     Những hóa đơn không giống nhau về công ty cũng không theo nhóm mã nhập kho hay chi phí quản lý của doanh nghiệp thì có thể sắp theo thứ tự  tăng dần ngày tháng  hoặc tự do sắp ví trị trên bảng kê mua vào, bán ra….

+++ Tác dụng thực chiến:

– Soát công nợ các công ty nhanh chóng tiện lợi khi tra cứu bảng kê, hoặc khi dò trên phần mềm sổ sách kế toán

–  Kiểm soát được việc các hóa đơn cùng ngày dưới 20tr nhưng cộng dồn giá trị trên 20  triệu thuộc loại nghiệp vụ phát sinh bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng khi thanh toán => khi đối chiếu kiểm tra có thể phát hiện ra nhanh chóng báo cáo và tư vấn doanh nghiệp thực việc việc chuyển khoản để đáp ứng tính pháp lý của chứng từ: khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN

–  Kiểm soát được tính hợp lý của  hóa đơn chứng từ nội dung kinh tế và nghiệp vụ rủi ro: pháp lý của hóa đơn có là chi phí hợp lý hay không khi quyết toán

–  Gom nhóm lại có thể nhìn nhanh sum lại các hóa đơn bất hợp lý như: ăn uống, quà tặng, khuyến mãi, quảng cáo, xăng dầu....là những chi phí buộc phải giải trình = các thủ tục chứng từ khi quyết toán ...=> Nhìn vào đó thể quyết đoán 99% chi  phí này sau này sẽ là mối hiểm họa rủi ro cao về thuế khi Quyết toán thanh tra thuế

Khi đã biết được tính pháp lý rủi ro của chứng từ thì => đề xuất  phương án tăng chi phí an toàn bù vào như lương văn phòng...chi phí khác để khả năng bị xuất toán chi phí là thấp nhất có thể xảy ra, khi chi phí bị xuất toán thì đã có chi phí khác dự phòng bù vào

–  Về nội bộ: lỡ khi sếp hỏi nhanh công nợ các công ty mà chưa kịp nhập phần mềm hay excel thì chỉ trong vòng 5 phút có thể cộng dồn nhẩm đếm số tiền tổng đã mua, hoặc quét khối tính tổng (hàm sum) thay vì tìm theo thứ tự thời gian sắp xếp các hóa đơn trong quý/ tháng ít cũng mất  hơn 30 chậm  hơn cả mấy tiếng đi dò tìm hóa đơn mà chắc gì đã chính xác bởi trong tháng có phát sinh 10 hóa đơn mà hoa mắt chóng mặt tìm dc 7 cái còn thiếu 3 cái lẫn vào đống chứng từ tìm không ra, nếu sắp lộn xộn có thể dùng: AutoFilter  để lọc dữ liệu cùng mã số thuế hoặc cùng tên công ty trên bảng  kê nhưng nếu đặt sai tên hoặc khác có thể cho ra kết quả khác khi  người nhập liệu nhập vào: ví dụ nhập sai tên công ty, sai mã số thuế cho cùng 1 đối tượng kê khai

–  Kể cả khi đối chiếu công nợ với khách hàng cũng nhanh tiện lợi bởi tốc độ tra văn bản chứng từ cũng như soát chứng từ đối chiếu nhanh gọn lẹ

–  Ngoài tác dụng trên khi đối chiếu công nợ mua của nhà cung cấp đối với thợ thuyền dưới phân xưởng sản xuất , công trình ….để thanh toán quyết tạm ứng và mua đồ dùng phục vụ sản xuất kinh doanh cũng là một lợi thế

= > Việc sắp xếp phục vụ tối đa cho trưởng nhóm quản lý, kế toán trưởng, trưởng bộ phận khi kiểm soát chứng từ, nhập liệu,  kiểm tra dữ liệu cấp dưới 1 cách nhanh chóng nhất để có thể kiểm tra tính hợp lý của chứng từ, hóa đơn, tính pháp lý của chứng từ…nội dung phát sinh và mức độ rủi ro của chi phí phát sinh trong kỳ…việc sắp xếp hợp lý giúp trưởng bộ phận khi soát xét kiểm tra tiết kiệm thời gian  ngắn nhất có thể

++ Bước 02: Nhập nội dung chứng từ khai báo thuế vào bảng kê mua vào bán ra trên excel

–       Hóa đơn bán ra nhập Sheet Bảng Kê Bán Ra

–       Hóa đơn mua vào nhập ở Sheet Bảng Kê Mua Vào

–       Những hóa đơn bán ra bị sai xóa bỏ được liệt kê ở dưới cùng để trống thông tin: ghi nội dung xóa bỏ

Tác dụng thực chiến: nhìn vào bảng kê có thấy ngay bao nhiêu hóa đơn xóa bỏ trong kỳ, tra cứu nhanh để có thể nhập vào Báo cáo sử dụng hóa đơn trong kỳ BC26/AC

 

++ Bước 03: Kê khai thuế GTGT trên HTKK

Lên dữ liệu từ bảng kê excel => HTKK => xuất ra XML để khai báo thuế/ vào trang nộp tờ khai để khai thuế GTGT: https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp

–       Chuẩn bị token, Nhớ, mật khẩu đăng nhập và các thông tin khác của cks

–       Nộp tờ khai thuế GTGT

–       Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/ AC

+ Mở HTKK chọn đúng mã số thuế công ty cần kê khai

+ Báo cáo thuế GTGT: Chọn phân mục: Thuế Giá Trị Gia Tăng/ Chọn mục đầu tiên 01/GTGT tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)

–       Chọn kỳ kê khai/ tháng quý cần kê khai thuế

–       Copy số liệu từ kê khai phụ lục mua vào và bán ra trên excel vào các mục tương  ứng trên tờ khai / Save/ Xuất XML kết quả: nơi ổ đĩa chứa thu mục tạo sẵn trên máy tính và nộp

  + Báo cáo sử dụng hóa đơn: Chọn phân mục/ Hóa đơn

–        Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

–       Chọn kỳ kê khai/ tháng quý cần kê khai thuế

–       Nhập số hóa đơn sử dụng [13], xóa bỏ [15] / Save/ Xuất XML kết quả: nơi ổ đĩa chứa thu mục tạo sẵn trên máy tính và nộp

–       Tổng sử dụng trong kỳ [13]: công thức chung Số cuối – số đầu +1 – Xóa bỏ

+ Kỹ năng thực chiến: làm sao để điền số xóa bỏ trong kỳ nhanh nhất

1.     Nhìn vào phụ lục bảng kê bán ra excel để nhập số hóa đơn xóa bỏ vào chỉ tiêu xóa bỏ cột [15] trong kỳ

 

2.     Những số xóa bỏ không liền nhau theo dãy số tự  nhiên thì nhập số hóa đơn và dấu chấm phẩy để ngăn cách ví dụ: 557;559 là trong kỳ xóa bỏ 2 số hóa đơn không liền kề nhau theo dãy số tự nhiên

3.     Những số hóa đơn xóa bỏ liền kề nhau theo dãy số tự nhiên: thì nhập số đầu tiền và nhấn dấu gạch ngang đến số cuối cùng xóa bỏ: ví dụ 562-565 là xóa bỏ liên tiếp từ số 562 đến số 565 do xuất sai

 

4.     Lấy số lượng dùng trong kỳ theo công thức

–       Công thức chung: Số hóa đơn cuối – Số hóa đơn đầu + 1 – Xóa bỏ – số hùy trong kỳ

–       Số hóa đơn dùng trong kỳ chỉ tiêu [13] = 567-493+1-5=70

 

–       Hoặc quét khối dữ liệu text: cột số hóa đơn ở dạng text hoặc cột tên khách hàng… để đếm số lượng đếm được trong kỳ…nhìn dưới góc phải của tabbar sẽ có ô COUNT đếm dữ liệu của excel

 

 

5.     Nếu trong kỳ sử dụng hết hóa đơn củ và có thông báo phát hành thêm hóa đơn mới thì nhấn F6 trên mục báo cáo sử dụng hóa đơn để thêm dòng và điền thông tin của hóa đơn  mới

 

 

++ Bước 04: Sau khi nộp xong sẽ gửi mail khai báo đã hòa thành vào mail khách hàng hoặc thống báo qua zalo nhóm cho khách hàng nếu khách hàng biết đăng nhập kiểm tra tờ khai thì không cần gửi mail xác nhận

–       Lưu trữ: In tờ bìa đóng cuốn khai báo thuế: tờ bìa/ tờ khai thuế: VAT, BC26, hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào

***Chú ý:

–       Nếu máy tính chưa có HTKK thì phải tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế từ trang: https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp

–       Tải phần mềm đọc file XML:  iTaxViewer

–       Tải và cài đặt phần mềm hỗ trợ nộp thuế: Java theo cấu hình máy tương ứng

–       Linh động: Nếu khách hàng chưa cung cấp dữ liệu kịp thời thì:

+ Nếu số liệu phát sinh đầu ra và đầu vào đến thời điểm hiện tại vẫn được khấu trừ thuế thì kế toán viên mặc nhiên được kê khai thuế chốt liệu để lên ngay báo cáo thuế trong kỳ cho kịp tiến độ đúng hạn để không bị phạt

+ Nếu khác hàng đã cung cấp 1 phần dữ liệu mà chưa cung cấp thêm được đầu vào = > phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp cao: lập tạm số liệu đợi khách hàng cung cấp thông tin hóa đơn chứng từ đầy đủ thì lập KHBS lại không để quá hạn nộp tờ khai để tránh bị  phạt

= > Kỹ năng: nhập tạm tăng 1 hóa đơn đầu vào nào đó số tiền lên cao/ bôi vàng toàn bộ để ghi chú, tạo thêm sheet khác bên cạnh sheet gốc chính

 

+ Đẩy số liệu của 1 hóa đơn bất kỳ chuyển sang dạng được khấu trừ: và ghi chú làm dấu = > đợi sau này khách hàng cung cấp thêm thì bổ sung KHBS lại giảm số thuế phải nộp

 

 

*** Văn bản pháp lý:

***Căn cứ:

–        Khoản 03 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013

–        Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014.

–        Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày   31  tháng  3   năm 2014

***Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:

–         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC (cho doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế)

–         Thuế thu nhập cá nhân (cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN từ 50 triệu đồng trở lên)

–         Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT (Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ).

+++Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng của tháng 1/2017 thì thời hạn nộp là ngày 20/2/2017.

***Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo quý như:

–         Tờ khai thuế GTGT (Dành cho doanh nghiệp mới thành lập và những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ)

–         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

–         Thuế thu nhập cá nhân (Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng).

–         Bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ cần tính ra số tiền thuế và đi nộp vào ngân sách nhà nước

+++Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo quý của quý 4/2017 thì chúng ta có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 01/01/2017 - Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2017.

–         Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch. Ví dụ như thuế Môn bài. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế còn tờ khai không phải nộp. Hạn nộp tiền thuế là ngày 30/1/20147

–         Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Gồm có quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính - hạn nộp báo cáo tài chính năm 2017 là ngày 31/3/2017

–         Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

= > Nguồn: Chu Đình Xinh - Ngày 01/05/2018*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Doanh nghiệp mới thành lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý

Ngày:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

Ngày:

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Ngày:

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Ngày:

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày:

Không thông báo phát hành hóa đơn

Không thông báo phát hành hóa đơn

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Ngày:

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày:

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Ngày:

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Mã nộp thuế

Mã nộp thuế

Ngày:

Rủi Ro Cao Về Thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế

Ngày:

Thuế TNDN tạm tính

Thuế TNDN tạm tính

Ngày:

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Thời hạn nộp BCTC cơ quan thống kê

Ngày:

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Các sai sót khi kê khai thuế GTGT

Ngày:

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Thời hạn nộp các tờ khai thuế

Ngày:

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Ngày:

Cách tính Thuế nhà thầu

Cách tính Thuế nhà thầu

Ngày:

Gộp báo cáo tài chính

Gộp báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế nhà thầu

Kê khai thuế nhà thầu

Ngày:

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Mẫu bảng tính thuế nhà thầu

Ngày:

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Ngày:

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Các trường hợp xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Ngày:

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Ngày:

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Kê khai thiếu chỉ tiêu 25 trên HTKK

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Ngày:

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Ngày:

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ngày:

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn không chịu thuế có phải kê khai thuế GTGT không?

Ngày:

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Ngày:

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày:

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Thông tin chung về người nộp thuế trên HTKK?

Ngày:

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Quy Trình Nộp Tờ Khai Thuế Điện Tử

Ngày:

Quy trình nộp thuế điện tử

Quy trình nộp thuế điện tử

Ngày:

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Quy trình kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngày:

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Các trường hợp sai hóa đơn lập KHBS

Ngày:

Kê khai thuế

Kê khai thuế

Ngày:

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Ngày:

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Quy Trình Cho Chi Nhánh Phụ Thuộc

Ngày:

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu

Ngày:

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Ngày:

Nộp lại báo cáo tài chính

Nộp lại báo cáo tài chính

Ngày:

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Kê khai thuế hóa đơn bỏ sót

Ngày:

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Hàng đem đi hội chợ triển lãm

Ngày:

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Không kê khai thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào

Ngày:

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế nhà thầu

Ngày:

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhập khẩu hàng hóa 

Ngày:

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài

Ngày:

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

Ngày:

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Lỗi định dạng ngày tháng khi nộp tờ khai

Ngày:

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

Ngày:

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Trùng CMND trong cấp mã số thuế xử lý thế nào?

Ngày:

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Hướng dẫn cách tính các loại thuế phí phải nộp khi cho thuê nhà

Ngày:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Ngày:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

Ngày:

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi

Ngày:

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Ngày:

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Thuế Nhà thầu cá nhân người nước ngoài

Ngày:

Chi phí quảng cáo facebook google

Chi phí quảng cáo facebook google

Ngày:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày:

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày:

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Nhập khẩu hàng hóa theo Điều kiện DDP

Ngày:

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Nhập khẩu hàng hóa đơn theo điều kiện CIF

Ngày:

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Thuế nhà thầu theo phương thức giao hàng DDU

Ngày:

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Thuế nhà thầu Mua bản quyền âm nhạc, phim, phần mềm

Ngày:

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Khai sai tờ khai TNCN tạm tính quý

Ngày:

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Ngày:

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ tính thuế tncn như thế nào?

Ngày:

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghĩ lễ

Ngày:

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ và mới 2020

Ngày:

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam

Ngày:

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Chuyển nhượng vốn có phải xuất hóa đơn

Ngày:

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Cách không phải nộp thuế TNCN khi mua bán nhà đất

Ngày:

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được bán không

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 761

Hôm qua: 1440

Tuần này: 9038

Tuần trước: 9397

Tháng này: 11928

Năm nay: 326454

Tổng truy cập: 735026

X