» Pháp luật thuế và quản lý thuế » Thuế TNCN » Thù lao hội đồng quản trị

Thù lao hội đồng quản trị

Lượt Xem: 159
Thù lao hội đồng quản trị
---> Trường hợp: Tiền thù lao hội đồng quản trị có chịu thuế TNCN
–        Doanh nghiệp có cho trả tiền thù lao hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành SXKD): Trong năm 2018 chi làm 2 đợt (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm) và có thu lại 10% thuế TNCN. Đúng ra là phải nộp tiền thuế này liền nhưng kế toán mới vào làm nên không biết để tới tháng 02/2019 mới nộp thuế.
–        Nhưng trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2018 mẫu số: 05-2/BK-QTT-TNCN, ở chỉ tiêu 15 (tổng số thuế TNCN đã khấu trừ) đã kê khai 10% số tiền thuế đó vào.
-> Trường hợp này Doanh nghiệp phải xử lý thế nào?
---> Theo đó:
–        Về thuế TNDN: Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành SXKD hàng hoá, dịch vụ, tức là không ký hợp đồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lý trong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 & Điểm d Khoản 2.6 Điều 4 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015)
–        Về thuế TNCN: khoản thù lao nhận được do tham gia hội đồng quản trị và ban kiểm soát thuộc thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công (Tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013)
–        Thu nhập tính thuế = Tổng tiền thù lao x 10%
-> Thủ tục:
–        Biên bản họp hội đồng thành viên và kèm theo Quyết định
–        Danh sách: Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị… nhận thù lao
–        Chứng từ chi tiền
–        Chứng từ khấu trừ thuế
–        Quyết toán thuế TNCN: phụ lục mẫu số: 05-2/BK-QTT-TNCN
–        Hồ sơ được mang lên cơ quan thuế quản lý: lập sẵn bản copy gửi cơ quan thuế nếu cần, sau khi đối chiếu tờ khai và hồ sơ cơ quan thuế xác minh nếu doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ chốt hồ sơ với đội công nợ thuế, nếu doanh nghiệp nộp sai tiểu mục thì tiến hành làm thư tra soát
-> Hồ sơ :
+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản sao + bản chính (tờ ghi sai)
+ Thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) của doanh nghiệp
+ Mẫu đề nghị điều chỉnh C1-07/NS  điều chỉnh dựa trên giấy nộp tiền đã lập bị nhầm tiểu mục.
---> Chi tiết:
– Điểm c, Khoản 2, Điều 2,Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Công văn 3437/TCT-TNCN ngày 2/8/2016 chính sách thuế thu nhập cá nhân
– Điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC & Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13
---> Nguồn: Chu Đình Xinh.


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp... 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Email: chudinhxinh@gmail.com hoặc congtychutiendat@gmail.com
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
 

Pháp luật thuế và quản lý thuế khác

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày:

Chi tiền học phí cho con của NLĐ nước ngoài

Chi tiền học phí cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày:

Công tác phí, điện thoại

Công tác phí, điện thoại

Ngày:

Trợ cấp xăng xe, điện thoại

Trợ cấp xăng xe, điện thoại

Ngày:

Thuế TNCN từ lãi tiền vay

Thuế TNCN từ lãi tiền vay

Ngày:

Hướng dẫn về tiền khoán xăng xe

Hướng dẫn về tiền khoán xăng xe

Ngày:

Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Ngày:

Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Ngày:

Chi phí tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc DNTN, TNHH TV

Chi phí tiền lương và các khoản theo lương của giám đốc DNTN, TNHH TV

Ngày:

Tiền thưởng, quà tặng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN

Tiền thưởng, quà tặng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN

Ngày:

Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ

Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ

Ngày:

Mức Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ dưới 3 tháng

Mức Thuế Suất thuế TNCN Lao động thời vụ dưới 3 tháng

Ngày:

Tiền lương tăng ca để tính thuế TNCN

Tiền lương tăng ca để tính thuế TNCN

Ngày:

Thời điểm xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thời điểm xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Ngày:

Thời điểm đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc

Thời điểm đăng ký MSTTNCN người phụ thuộc

Ngày:

Trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động ?

Trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động ?

Ngày:

Bốn lưu ý không thể bỏ qua khi quyết toán thuế TNCN

Bốn lưu ý không thể bỏ qua khi quyết toán thuế TNCN

Ngày:

Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN

Ngày:

Chậm Đăng ký người phụ thuộc (Người nộp thuế đã có mã số thuế)

Chậm Đăng ký người phụ thuộc (Người nộp thuế đã có mã số thuế)

Ngày:

Thuế TNCN trong trường hợp bị nợ lương

Thuế TNCN trong trường hợp bị nợ lương

Ngày:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Ngày:

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Ngày:

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Ngày:

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN

Ngày:

Thuế TNCN tạm tính quý

Thuế TNCN tạm tính quý

Ngày:

Đăng Ký giảm trừ người phụ thuộc

Đăng Ký giảm trừ người phụ thuộc

Ngày:

Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư

Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư

Ngày:

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN

Ngày:

Thuế TNCN năm 2018 đối với các bạn làm việc trong khu kinh tế

Thuế TNCN năm 2018 đối với các bạn làm việc trong khu kinh tế

Ngày:

Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn khác năm tài chính

Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn khác năm tài chính

Ngày:

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN với lao động thời vụ

Quyết toán thuế TNCN với lao động thời vụ

Ngày:

Điều kiện Cam kết 02 TNCN

Điều kiện Cam kết 02 TNCN

Ngày:

Quyết toán thuế TNCN của chi nhánh

Quyết toán thuế TNCN của chi nhánh

Ngày:

Quyết toán TNCN thử việc

Quyết toán TNCN thử việc

Ngày:

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân

Ngày:

Nghiệp vụ chi tiền lương người nước ngoài

Nghiệp vụ chi tiền lương người nước ngoài

Ngày:

Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng

Ngày:

Thu nhập từ dịch vụ tư vấn ban quản lý dự án

Thu nhập từ dịch vụ tư vấn ban quản lý dự án

Ngày:

Không có MST TNCN có được tính là chi phí hợp lý

Không có MST TNCN có được tính là chi phí hợp lý

Ngày:

Lao động thời vụ có thu nhập nhiều nơi

Lao động thời vụ có thu nhập nhiều nơi

Ngày:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân

Thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân

Ngày:

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng

TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng

Ngày:

Người nước ngoài đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào

Người nước ngoài đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào

Ngày:

Tự quyết toán Thuế TNCN

Tự quyết toán Thuế TNCN

Ngày:

Tìm Kiếm

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:

Hôm nay: 1153

Hôm qua: 2466

Tuần này: 3619

Tuần trước: 11519

Tháng này: 57994

Năm nay: 57994

Tổng truy cập: 466566

X